... ...

مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا ۱۴۰۱ | دائر کردن مراکز فحشا

  • 3 شهریور 1399
  • بدون نظر
  • 3 دقیقه
  • 2417 بازدید

مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا

وکیل کیفری

سؤال : مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی، ۱ تا ۱۰ سال حبس را دربرمی گیرد.

سؤال : مجازات کرایه دادن و تحصیل مال در مورد هرچیزی که عفت واخلاق عمومی را جریحه دار کند چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، ۳ ماه تا ۱ سال حبس و جزای نقدی را دربرمی گیرد.مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا

مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا ۱۴۰۱

سؤال : مجازات ارتکاب هرگونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز بدون مجوز چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاص برای فعالیت های غیر مجاز، جریمه نقدی است.

سؤال : مجازات زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی حدود، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعریزی است.

سؤال : مجازات زنا با محارم نسبی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حدود، حد- اعدام است.مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا

سؤال : مجازات زنای مرد محصن با زن محصنه چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی حدود، حد- رجم مرد و زن.

سؤال : مجازات زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۲۹ قانون مجازات اسلامی، ۱۰۰ ضربه شلاق و تراشیدن سر، و ۱ سال تبعید است.

سؤال : مجازات تکرار زنا برای بار چهارم چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی حدود، حد – اعدام است.

سؤال : مجازات رابطه نامشروع یا عمل منافی غیر از زنا چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، شلاق تا ۹۹ ضربه است.

سؤال : مجازات لواط فاعل در صورت عنف، اکراه یا با شرایط احصان چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۳۳ و۲۳۴ قانون مجازات اسلامی، اعدام است.سؤال : تفخیذ بدون دخول  بین دو مرد چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی، ۱۰۰ ضربه شلاق است.

سؤال : مجازات به هم رساندن دو نابالغ برای زنا یا لواط چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی حدود، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه

شش است.مجازات فراهم آوردن موجبات فساد یا فحشا

مشاوره تخصصی با وکیل کیفری

مشاوره تخصصی با وکیل کیفری

برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

4.5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312