... ...

مشاوره حقوقی حضانت

  • 17 اسفند 1399
  • بدون نظر
  • 9 دقیقه
  • 1690 بازدید

مشاوره حقوقی رایگان حضانت به صورت تلفنی و رایگان توسط وکیل متخصص خانواده با ٢٠ خط ویژه موضوع حضانت فرزند مشترک از جمله موارد در مشاوره حقوق به حضانت قبل و بعد از طلاق است که با توجه به سن و جنسیت فرزند متفاوت است با مطالعه این مقاله آگاهی لازم و را در این خصوص دریافت خواهید کرد.

فهرست مطالب

  • مدت و سن حضانت فرزند مشترک
  • وظایف و حقوق طرفین در زمان حضانت
  • حضانت فرزند زمان فوت و طلاق
  • پرداخت نفقه فرزند و مجازات اجرای عدم پرداخت نفقه فرزند ۵- ملاقات فرزند بعد و قبل از طلاق
  • شرایط سلب حضانت
  • الزام به حضانت

مدت سن حضانت فرزند مشترک

با توجه به قانون و نظر مشاور حقوقی حضانت و پرونده‌های مربوط به حضانت بیشترین سوال و ابهام در خصوص حضانت اولویت تعیین حضانت بر اساس سن است با توجه به خواست هریک از والدین مبنی بر نگهداری از فرزند مشترک به دلایل عاطفی و آگاهانه جهت اهرم برای فشار و دیگری اطلاع از شرایط قانونی حضانت بسیار اهمیت دارد.

طبق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می کنند، مادر تا سن هفت سالگی الویت دارد و پس از آن با پدر است و مطابق تبصره همین قانون پس از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

مبنای تعیین سن ٧ سالگی در اعطای حضانت به مادر به دلیل نیاز عاطفی و رشد کودک به مادر است فارغ از جنسیت کودک پس از این با توجه به دلایل دیگر پدر میتواند حضانت فرزند را داشته باشد البته در صورت اختلاف بعد از هفت سالگی با نظر قاضی دادگاه خانواده تعیین حضانت بر اساس صلاح فرزند تعیین می گردد.

در صورتی که بعد از ۷ سالگی پدر دچار مشکلاتی باشد آیا امکان سلب حضانت وجود دارد؟

طبق پاسخ وکیل پایه یک دادگستری مشاوره حقوقی حضانت: در صورت اعتیاد پدر منکرات و مواد مخدر یا از لحاظ مشکلات اخلاقی با توجه به امکان بروز  صدمه روحی و جسمی بعد از ٧ سالگی از پدر سلب حضانت می‌شود یا حضانت داده نمی‌شود البته در صورت درمان اعتیاد و غیره با رفع موانع حضانت امکان اعطای حضانت به پدر فراهم است.

وظایف و حقوق طرفین در زمان حضانت طبق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ((هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت فرزند به عهده او از نگهداری او امتناع کند و از این جهت نمی‌توانند حتی مطالبه اجرت و دستمزد کنند)).

ولیکن در خصوص نفقه فرزند در صورتی که حضانت با مادر باشد و پدر که طبق قانون نفقه بر عهده اوست از پرداخت نفقه امتناع کند در این صورت مادر برای اخذ نفقه می‌تواند علیه پدر طرح دادخواست نماید.

مشاوره حقوقی حضانت

 آیا حق حضانت قابل اسقاط و یا انتقال است؟

طبق پاسخ مشاوره حقوقی حضانت:حضانت قابل انتقال به دیگری نبوده و همچنین قابل اثبات نیست ولی در صورتی که والدین اعتیاد یا مشکل اخلاقی و غیره داشته باشد حضانت از آنها موقتا سلب و پس از آن رفع آن مجدداً دارای شرایط حضانت باشند.

در صورت عدم نگهداری و تربیت کودک  پدر و مادر مجازات می شوند؟

در صورت عدم رعایت و عدم توجه در خصوص نگهداری و تربیت فرزند در زمان حضانت پدر و مادر یا فردی که به او حضانت داده شده تمامی مسئولیت حقوقی و کیفری با فردی است که حضانت را بر عهده دارد.

مطلب مرتبط:  نحوه طلاق گرفتن از شوهر معتاد | چگونگی اخذ طلاق از شوهر معتاد

الف) حضانت فرزند در زمان فوت و طلاق

با توجه به گفته مشاور حقوقی حضانت، حضانت جزو حقوق اختصاصی پدر و مادر است و بدون شرایطی خاص مانند طلاق و مرگ و سایر موارد قابل سلب نبوده.

۱- حضانت در صورت فوت والدین با فوت یکی از والدین حضانت به عهده پدر و یا مادر در قید حیات است و چنانچه هر ٢ فوت نمایند اولویت حضانت با جد پدری است  در صورت نبود جد پدری در صورت تعیین ولی از سوی پدر نگهداری فرزند با او است در صورت نبودن پدر و مادر و عدم تعیین وقت دادگاه از طریق اداره سرپرستی ….. امین نگهداری فرزند را به او واگذار می کند.

ب) حضانت در زمان طلاق والدین

طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی ((در  صورتی که به علت طلاق یا هر جهت دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از آنها که طفل تحت حضانت آنها باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است)).

اگر به واسطه طلاق پدر و مادر از یکدیگر جدا باشند و یا در زمان قبل از طلاق به واسطه اختلاف از یکدیگر جدا زندگی نمایند تکلیف حضانت فرزندان مشترک تا هفت سالگی با پدر است اما پدر میتواند حق ملاقات داشته باشد حق ملاقات از حقوق غیر قابل اسقاط پدر و مادر است و هر کس مانع این حق یا آنها را با مشکل ایجاد نماید طبق قانون قابل پیگیری و الزام قانونی دارد.

طبق گفته مشاور حقوقی حضانت خروج فرزند مشترک از کشور در صورتی که برای مثال برای درمان فرزند نباشد پدر و مادر امکان حق خروج فرزند را از کشور ندارند حتی طبق قانون حمایت از خانواده فرزند مشترک باید در محلی نگهداری شود که قبل از طلاق در آن همراه با پدر و مادر زندگی می کرد.

پرداخت نفقه فرزند و مجازات اجرای عدم پرداخت نفقه

تعریف نفقه طبق قانون و نظر مشاور حقوقی حضانت صرفاً دارای به عنوان مثال ذکر گردیده در ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی(( نفقه اقارب عبارت است از مسکن، البسه، غذا و اثاث خانه به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق)).

پرداخت نفقه به عهده پدر است البته در صورتی که توانایی مالی داشته باشد و در صورت عدم توانایی مالی با فوت پدر جد پدری (پدربزرگ) باید پرداخت نماید و در صورت فوت یا عدم توانایی پرداخت نفقه به عهده مادر است برخلاف پرداخت نفقه به همسر که در هر صورت مرد مکلف به پرداخت است اما در خصوص پرداخت نفقه فرزند در صورت عدم توانایی پدر نسبت به پرداخت امکان الزام پدر پرداخت نفقه وجود ندارد.

مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند در مشاوره حقوقی حضانت

هر کس که وظیفه پرداخت نفقه را دارد در صورت تمکین مالی و عدم پرداخت نفقه طبق ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مجازات می گردد.

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.

تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.

مطلب مرتبط:  الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه ساختمان

حبس تعزیزی مندرج در این ماده از ۶ ماه تا٢ سال است.

مجازات عدم پرداخت نفقه فرزند در مشاوره حقوقی حضانت

آیا نفقه کودک تحت سرپرستی ناشی از تلقیح مصنوعی نیز وظیفه پدر است؟

پاسخ مشاوره حقوقی حضانت بله تفاوتی میان فرزند مشترک و فرزند خوانده و یا فرزندی که از طریق لقاح مصنوعی ایجاد شده باشد در پرداخت نفقه وجود ندارد.

ملاقات فرزند بعد و قبل از طلاق

الف) حق ملاقات فرزند قبل از طلاق زوجه و زوج

ملاقات فرزند مربوط به دوران قبل و بعد از طلاق نبوده در صورتی که بنا به مشکلات خانوادگی فرزند مشترک نزد یکی از پدر و مادر باشد هر یک از آنها می تواند ضمن دادخواست ملاقات فرزند مشترک را از طریق دادگاه خانواده درخواست نماید حتی قبل از صدور حکم مبنی بر تعیین زمان ملاقات در صورت درخواست و صدور دستور موقت امکان ملاقات به فوریت  فراهم می شود.

ب) حق ملاقات فرزند مشترک پس از طلاق

هنگام صدور حکم طلاق به گفته وکیل خانواده تهران مدافع در صورت وجود فرزند صغیر در رای صادره در خصوص طلاق تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزند با توجه به شرایط نگهداری از لحاظ مالی و اخلاقی توسط قاضی تعیین می‌گردد.

شرایط سلب حضانت

شرایطی که باعث سلب حضانت پدر یا مادر می‌شود شرایطی است که به طور موقت حق نگهداری و تربیت فرزند را از والدین سلب می کند

در صورت جنون مادر و با ازدواج او حضانت از او سلب می‌شود همچنین است که در صورت جنون و مرگ پدر حضانت به مادر میرسد ، حتی در صورتی که مادر ازدواج نموده باشد حضانت به او می‌رسد.

دادگاه در صورتی که عدم مراقبت و یا مسائل اخلاقی مادر یا پدر فرزند را دچار و در خطر مشکلات تربیتی و آسیب جسمی قرار گیرد به درخواست هر یک از والدین و اطرافیان نزدیک کودک که همچنین  قیم  و یا رییس حوزه قضایی برای حضانت کودک تصمیم مقتضی را می‌گیرد.

شرایط سلب حضانت

چه مواردی باعث سلب حضانت میگردد؟

طبق پاسخ مشاوره حقوقی حضانت اعتیاد مواد مخدر و الکل فساد اخلاقی و مشکلات و بیماری روانی با تاثیر پزشکی قانونی و به‌کارگیری کودک در تکدی گری و فحشا و استمرار ضرب و شتم بیش از اندازه .

به طور کل مسائل و مشکلات مربوط به حضانت و حق ملاقات فرزند مشترک از امور ویژه در دادگاه خانواده بوده که با توجه به نگرش سلامت روان و آینده کودک جهت جلوگیری از هرگونه آسیب و مشاوره حقوقی حضانت از بروز تنش پرهیز نمایید و از حقوق خود و فرزندتان اطلاع یابید.

سوالات متداول

حضانت تا ۷ سالگی با کدام یک از والدین است؟

طبق قانون اولویت تا سن هفت سالگی با مادر است بعد از آن در صورت اختلاف تعیین تکلیف با دادگاه است

حضانت دختر یا پسر با کدام یک از والدین است؟

بر اساس مصلحت تعیین حضانت با دادگاه است اما تا ۷ سالگی اولویت با مادر است

سن حضانت دختر و پسر چقدر است؟

سن حضانت و تعیین تکلیف آن توسط دادگاه برای دختر تا ۹ سالگی و برای پسر تا سن ۱۵ سالگی است.

هزینه مشاوره حقوقی حضانت چقدر است؟

هزینه مشاوره حقوقی حضانت تلفنی و آنلاین به صورت رایگان است اما به صورت حضوری شامل هزینه است

5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312