... ...

مشاوره حقوقی قتل غیر عمد

  • 14 اسفند 1399
  • بدون نظر
  • 11 دقیقه
  • 1653 بازدید

نکات مهم قتل غیر عمد توسط مشاوره حقوقی قتل غیر عمد و مشاوره به صورت تلفنی رایگان ۲۰ خط ویژه

مزایای مشاوره حقوقی قتل غیر عمد در گروه تهران مدافع

  • اخذ مشاوره تلفنی توسط وکیل متخصص کیفری
  • مشاوره حقوقی قتل غیر عمد به صورت رایگان و به صورت انلاین
  • قبول وکالت و حق الوکاله متناوب با اوضاع شما
  • مشاور با وکلای مجرب و متخصص در زمینه های کیفری

قتل از جمله جرایمی است که پیش از اسلام در ایران مجازات قصاص برای آن پیش‌بینی شده و در اسلام گرفتن جان معصوم با مجازات قصاص مورد نظر دین اسلام بوده حال با توجه به تعریف قتل و انواع آن و شرایط اثبات و مجازات آن در این مقاله شما را همراهی می نماییم.

مشاوره حقوقی قتل غیر عمد

جرم قتل دارای انواع مختلفی است (عمد ،شبه عمد و خطای محض) از انواع آن است که با مجازات های قصاص حبس ویا پرداخت دیه تعیین مجازات گردیده است در این خصوص مشاوره حقوقی قتل غیر عمد ابتدا انواع قتل را بررسی و عناصر قانونی هر یک و تفاوت آنها را توضیح می دهد

الف) قتل غیر عمد:

تعریف قتل غیر عمد: سلب اراده ی حیات از شخصی به وسیله شخص دیگر بدون مجوز قانونی  قتل عمد است.

طبق نظر مشاور حقوقی قتل غیر عمد مستقر در دفتر وکالت تهران مدافع برای اثبات وقوع قتل عمد سه عنصر قانونی و مادی و معنوی باید وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود یکی از این عناصر قتل عمد محسوب نمی‌شود.

آیا شماره تلفن وکیل را جهت مشاوره رایگان میخواهید؟

شما با داشتن شماره موبایل وکیل به صورت ۲۴ ساعته در مورد این مقاله یا مقالات دیگر می توانید بدون پرداخت هزینه مشاوره حقوقی بگیرید. وکلای پایه یک متخصص ما منتظر تماس شما هستند.

۱) عنصر قانونی جرم قتل عمد

طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم قتل عمد به این شرح آمده (جنایت بر نفس،عضو و منفعت به سه قسم است : عمدی،شبه عمد،خطای محض).

جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می شود:
الف- هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.
ب- هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.
پ- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی شود لکن درخصوص مجنیٌ علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر و یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنیٌ علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.
ت- هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آنکه فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب گذاری کند.

عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد

عنصر مادی جرم قتل عمد یا در حکم عمد

۱) موضوع جرم: موضوع جرم قتل باید یک انسان باشد پس  اولا  آن فرد برای مثال قتل شخصی که لایق قصاص از لحاظ قانونی باشد دیگر شرایط قتل را نداشته و آن فرد به اصطلاح مهدورالدم است و قاتل باید در دادگاه استحقاق مرگ او را به اثبات برساند یک مثال در این خصوص طبق نظر مشاور حقوقی قتل عمد کشتن فرد قاتل توسط اولیای دم مقتول در صورت اثبات قتل محسوب نمی شود.

‎پس قاتل در صورت قصاص می‌شود که فرد مقتول شرعاً مستحق به کشتن نبوده

‎جنایت بر  انسان مرده مشمول قانون قتل نبود و جرم بر میت تلقی می شود و طبق نظر مشاوره حقوقی قتل غیر عمد در صورتی که فردی که در حکم مرده بوده در شرایط مرگ قطعی قرار گیرد قاتل نبوده و به مجازات جنایت بر میت محکوم می شود نه قتل.

مثال در خصوص فردی که درحکم مرده است افرادی که دچار مرگ مغزی شده اند.

۲) مرتکب جرم عنصر مادی دیگر قتل ، مرتکب جرم است که باید یک انسان دیگر باشد پس خودکشی و معاونت در خودکشی یا مرگ بر اثر حمله سگ قتل نمی باشد البته چنانچه در خودکشی فرد مساعدت کننده را به  را سبب اقوی از مباشر دانست ممکن است مجازات قتل را برای او در نظر گرفته شود.

مطلب مرتبط:  مشاوره حقوقی وزارت کار در امور تسویه حساب و قراردادی

برای مثال تجربه(( مشاوره حقوقی قتل غیر عمد ))می توان به خودکشی فرد صغیر یا مجنون اشاره کرد که به دلیل حیله و فریب دیگری صورت بپذیرد مانند خودکشی با مایع مسموم.

۳) وسیله در قتل: در خصوص قتل وسیله موضوعیت نداشته مهم سلب حیات از یک انسان است که ممکن است موجب رفتار فرد به مرگ دیگری منجر شود.

۴) فعل مرتکب: فعل مرتکب یا مثبت است یا منفی

فعل منفی و ترک فعل در این حالت برای مثال مادری که مکلف به شیر دادن به نوزاد است و با ترک فعل موجب مرگ نوزاد می شود و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات با توجه به کاری که نوعاً کشنده بود اعم از فعل یا ترک فعل رفتار مادر را از جهت تسبیب در قتل قابل مجازات دانست

۵) نتیجه قتل عمد: مرگ نتیجه اصلی جرم قتل در صورت عدم وقوع مرگ جرم قتل تحقق نیافته است و مرگ فرضی قتل محسوب نمی شود

۶) رابطه علیت و سببیت: در مورد قتل عمد باید رابطه ای که باعث مرگ شده بین عمل شخص با وقوع قتل وجود داشته باشد و اثبات شود که سبب مرگ رفتار متهم بوده.

در این خصوص طبق نظر ((مشاور حقوقی قتل غیر عمد می‌توان بر اساس ماده ٣٧١ قانون مجازات مثال زد که طبق این ماده هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان نفر دوم اگرچه آسیب سابق به تنهایی موجب مرگ می گردد که اولی فقط قصاص عضو محکوم می‌شود)).

عنصر روانی جرم قتل عمد

طبق گفته وکیل کیفری تهران مدافع عنصر روانی جرم قتل عمد را می توان در۲ خصوص مورد بررسی قرار داد اما در فعل مجرمانه و قصد نتیجه در صورت عدم وجود هر یک از این موارد قطعاً در آن می‌توان نسبت داد به فرد متهم با این موارد بر اساس گفته مشاور حقوقی قتل غیر عمد سوءنیت فرد مرتکب را به دو صورت عام و خاص می توان در نظر گرفت.

  • سوء نیت عام: در این خصوص می‌توان به فردی اشاره کرد که قصد تیراندازی به پرنده را داشته اما به انسان برخورد و باعث مرگ می‌شود در این خصوص فرد قصد عمل تیراندازی را داشته اما قصد کشتن انسان را نداشته طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات در بند الف ) ((انجام کاری)) همان سوءنیت آمد.
  • سوء نیت خاص: در این خصوص قصد نتیجه یعنی فرد هدف از انجام فعلی رسیدن به نتیجه خاص بوده مانند قتل قصد گرفتن جان یک شخص معین یا نامعین از یک جمع است اشتباه در هویت تاثیری در عنوان قتل عمد ندارد.

انواع موارد در قتل عمد( سوءنیت )

انواع موارد در قتل عمد( سوءنیت )

۱) موردی که فعل نوعاً کشنده باشد و قاتل ادعا می کند قصد نتیجه (مرگ) را نداشته ولی نتیجه از عمل مشخص می گردد برای مثال فردی شخصی را از طبقه ۳ به پایین پرتاب می‌کند و ادعا کند قصد کشتن نداشته اما به دلیل کشنده بودن عمل انجام شده قصد فرد از عمل او مشخص می باشد.

۲) در خصوص افراد آسیب پذیر نسبت به عمل:برای مثال اقدام علیه نوزاد که منجر به مرگ شود اما اقدام در همین خصوص علیه افراد بزرگسال باعث‌مرگ میشود.

۳) آسیب و ضربه قسمت حساس بدن حتی در صورتی که سوء نیت خاص وجود نداشته باشد اما مورد قبول نمی شود.

قتل غیر عمد یا در حکم تعریف قتل غیر عمد و قتل غیر عمد قطع میباشد که بدون قصد برای کشتن فرد محقق می شود

تفاوت قتل عمد با قتل غیر عمد در فعل نوعا کشنده است توضیح بیشتر این که در صورتی که فعل متهم نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل را نداشته باشد باز هم قتل عمد محسوب می‌شود ولی اگر فعل کشنده نباشد اما قصد ایراد صدمه باشد و تصادفا فرد بمیرد قتل از نوع شبه عمد خواهد بود

مثال قتل غیر عمد و تصادف رانندگی اصلی یک عناصر قانونی قتل شبه عمد بر اساس ماده ۲۹۱ مجازات جنایت در موارد زیر شبه عمد است

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته ولیکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمومی می گردد نباشد

مطلب مرتبط:  تقسیم ارث قانونی به چه شکل می باشد؟

ب) هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به مجنی علیه وارد کند پس خلاف آن معلوم گردد.

قتل غیر عمد یا در حکم تعریف قتل غیر عمد و قتل غیر عمد قطع میباشد که بدون قصد برای کشتن فرد محقق می شود.

تفاوت قتل عمد با قتل غیر عمد در فعل نوعا کشنده است توضیح بیشتر این که در صورتی که فعل متهم نوعاً کشنده باشد حتی اگر قصد قتل را نداشته باشد باز هم قتل عمد محسوب می‌شود ولی اگر فعل کشنده نباشد اما قصد وارد نمودن صدمه به شخص باشد و تصادفا فرد بمیرد قتل از نوع شبه عمد خواهد بود.

مثال قتل غیر عمد و تصادف رانندگی اصلی یک عناصر قانونی قتل شبه عمد بر اساس ماده ۲۹۱ مجازات جنایت در موارد زیر شبه عمد است.

الف) هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته ولیکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمومی می گردد نباشد.

ب) هرگاه مرتکب جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به اینکه موضوع رفتار وی شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است به مجنی علیه وارد کند پس خلاف آن معلوم گردد.

پ)هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد

٢)عنصر مادی قتل شبه عمد

عنصر مادی قتل شبه عمد همانند عنصر مادی قتل عمد است طبق نظر مشاوره حقوقی قتل غیر عمد در این خصوص در صورت رفتار مرتکب انسانی به قتل می رسد ولی نتیجه حاصله قصد مجرم نبوده است

در مورد مشاوره حقوقی رایگان قوه قضائیه می توانید به لینک مربوطه مراجعه کنید.

عناصر مادی جرم قتل شبه عمد

۱- رفتار مرتکب: به صورت مباشرت یا رفتار مستقیم یا غیر مستقیم یا به صورت تسبیب یا ترک فعل است و برای مثال بی احتیاطی بی مبادلاتی عدم مهارت عدم رعایت قوانین و مقررات نظامات دولتی نمونه آشنایی این موارد تصادف خودرو است.

۲- وسیله ارتکاب جرم: همانند قتل عمد با هر وسیله امکان پذیر است به وقوع برسد.

۳- رابطه علت و معلول بین رفتار مجرم و نتیجه ایجاد شده: بین قتل باید رابطه علیت با رفتار مرتکب باشد در این نوع قتل باید قصد نسبت  به فرد مشخصی باشد بر خلاف قتل عمد که قصد کشتن فرد یا افرادی غیرمعین ممکن است وجود داشته باشد.

عنصر معنوی در قتل شبه عمد

عنصر معنوی با توجه به نظر مشاوره حقوقی قتل غیر عمد به طور خلاصه عمد در فعل و خطا در قصد است به عبارتی دیگر قصد  مرگ مجنی علیه در این نوع قتل وجود ندارد و فرق اساس با قتل عمد در همین قصد مجرم در کشتن است.

برای مثال فردی که قصد نتیجه و عمل متعارف و غیرمتعارف را داشته ولی قصد کشتن و نتیجه حاصله را نداشته و یا اینکه قانونگذار نوعاً کشنده نبودن عمل را ملاکی برای عدم قصور تشخیص دهد نوع قتل شبه عمد خواهد بود.

به طور خلاصه قصد آن که همان انجام عمل مجرمانه است وجود دارد اما قصد نتیجه که قصد قتل است در قتل شبه عمد بر خلاف قتل عمد وجود ندارد.

مجازات قتل غیر عمد (شبه عمد)

دیه تعزیر و محرومیت از ارث به طور کامل پرداخت می شود مجازات تعزیری نیز بر اساس مواد قانونی بر اساس موضوع اعمال می‌شود محرومیت از ارث در صورتی که قاتل از مقتول ارث ببرد صرفاً از دیه ارث برده نمی‌شود اما از باقی اموال مقتول ارث میبرد.

به طور کل با توجه به پیچیدگی خاص جرم قتل اطلاع کافی از نحوه دفاع در تخصص وکیل کیفری است که ابتدا با مشاوره حقوقی قتل غیر عمد می توانید به صورت تلفنی و آنلاین مشاوره رایگان دریافت نموده و در صورت لزوم با تعیین وقت قبلی با وکیل متخصص قتل جلسه حضوری هماهنگ نمایید.

سوالات متداول

آیا مشاوره حقوقی قتل غیر عمد دارای هزینه است؟

هزینه مشاوره در صورت مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی رایگان بوده.

شرایط اثبات قتل غیر عمد چیست؟

با توجه به شرایط موضوع اثبات وقوع قتل از روی عمد و غیرعمد تخصص وکیل کیفری است که به اختصاص در داخل سایت قرار گرفته است.

مجازات قتل غیر عمد چیست؟

در صورت اثبات پرداخت دیه و حبس طبق نوع قتل در قانون پیش‌بینی گردیده است.

4.7/5 - (3 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312