... ...

مشاوره حقوقی ملکی

 • ۱۰ فروردین ۱۴۰۰
 • بروزرسانی: ۲۷ مرداد ۱۴۰۰
 • بدون نظر
 • 12 دقیقه
 • 596 بازدید

نکات مهم و کاربردی در خصوص دعاوی ملکی و مشاوره حقوقی ملکی رایگان تلفنی و آنلاین به صورت ۲۴ ساعته

به طور کل پرونده های ملکی از جمله مشکل ترین دعاوی مطرح شده در دادگاه می باشند که معمولاً به دلیل ابهام و صدور آرای متفاوت و گاه حتی برخی وکلا و کارشناسان نیز به دلیل پیچیدگی امکان تسلط کافی را نداشته که این امر باعث بروز مشکلات و صرف هزینه و زمان بیشتر می گردد.

طرح دادخواست در محاکم قضایی در خصوص دعاوی ملکی مستلزم تجربه و اطلاع کامل از روند دادگاه است که با توجه به تخصص وکیل ملکی نتیجه مطلوب حاصل می شود.

آیا شماره تلفن وکیل را جهت مشاوره رایگان میخواهید؟

شما با داشتن شماره موبایل وکیل به صورت ۲۴ ساعته در مورد این مقاله یا مقالات دیگر می توانید بدون پرداخت هزینه مشاوره حقوقی بگیرید. وکلای پایه یک متخصص ما منتظر تماس شما هستند.

در این مقاله نکات کاربردی به صورت مختصر توسط مشاوره حقوقی ملکی طبق فهرست زیر برای شما بیان می گردد در صورت تمایل می توانید با تماس با وکیل ملکی و دریافت مشاوره حقوقی مسائل خود را طرح نمایید.

 • نکات کاربردی اثبات مالکیت
 • نکات کاربردی الزام به ایفای تعهد
 • نکات کاربردی الزام به تنظیم سند رسمی
 • نکات کاربردی الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی
 • نکات کاربردی الزام به اخذ پایان کار
 • نکات کاربردی برای الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی
 • نکات کاربردی الزام به ثبت رسمی تقسیم نام
 • نکات کاربردی الزام به فک رهن

نکات کاربردی و مشاوره حقوقی کاربردی اثبات مالکیت

معمولاً اثبات مالکیت در خصوص املاکی است که در ثبت اسناد ثبت نگردیده و سابقه ثبتی ندارد اگر اختلاف در مالکیت این گونه املاک رخ دهد موضوع دادخواست در این صورت اثبات مالکیت است.

در صورتی که ملکی دارای سابقه ثبتی باشد آیا امکان طرح دادخواست اثبات مالکیت وجود دارد؟

طبق پاسخ وکیل ملکی اثبات مالکیت صرفاً در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی است پس در صورت طرح دادخواست اثبات مالکیت در خصوص املاک با سابقه ثبتی و داشتن سند رسمی دادگاه با صدور قرار عدم استماع  دعوی را رد می نماید.

مشاوره حقوقی کاربردی اثبات مالکیت

آیا حتما برای اثبات مالکیت باید قولنامه و قرارداد وجود داشته باشد؟

پاسخ اثبات مالکیت صرفاً با قولنامه و قرارداد قابل اثبات نبوده و با سایر دلایل نیز قابل اثبات است حتی اگر وارثین که به ارث مالک شده باشند می‌توانند مالکیت خود را اثبات کنند در این زمینه مشاوره حقوقی ملکی قبل از طرح دادخواست ضروری است.

نکات کاربردی الزام به ایفای تعهد

در تمامی قراردادهای ملکی اعم از خرید یا فروش و یا مشارکت و پیش فروش طبق قاعده تعهدات ٢ طرفه وجود دارد که طرفین را ملزم به انجام آن می نمایددر صورت عدم انجام تعهد هر یک از طرفین می تواند الزام به ایفای تعهد وی را از طریق دادگاه مطالبه نماید با توجه به پیچیدگی و عدم وجود رویه قضایی در برخی موارد بهتر از قبل از طرح دادخواست با وکیل ملکی مشاوره حقوقی ملکی دریافت نمایید.

آیا قبل از دادخواست حتما باید اظهارنامه داد؟

خیر لزومی ندارد اما گاهی برخی تعهدات موکل به زمان خاص نبوده و در این صورت صرف ارائه دادخواست به نوعی مطالبه تعهدات است اما بهتر آن است که قبل از طرح دادخواست از طریق اظهارنامه تعهد را مورد مطالعه قرار دهید گاهی ممکن است به صرف ارسال اظهارنامه تعهد ایفا گردد و لزوم به ارائه دادخواست نباشد.

آیا امکان مطالبه ایفای تعهد و خسارت همزمان وجود دارد؟

بله در صورتی که در قرارداد همزمان در مقابله تعهد خسارتی در نظر گرفته شده باشد امکان مطالبه همزمان و یا جداگانه خسارت وجود دارد البته در صورتی که خسارتی قید نشده باشد با تعیین کارشناس میزان خسارت محاسبه می‌شود.

البته برخی از قضاوت مطالبه همزمان خسارت و ایفای تعهد را امکان پذیر نداشته و برخی نیز قابل مطالبه می دانند.

نکات کاربردی الزام به تنظیم سند رسمی

با توجه به الزام به ثبت رسمی معاملات و اسناد و قانون ثبت در صورتی که معامله به صورت عادی بین طرفین باشد در محاکم و ادارات اعتبار ندارد و برای بهره گیری از مزایای ثبت سند ملک در صورت عدم انجام تعهد از جانب فروشنده و یا سازنده امکان الزام به ثبت سند رسمی از طریق محاکم دادگستری وجود دارد قبل از هرگونه اقدام قضایی با عنایت به پیچیدگی خواسته دعوی الزام به ثبت اسناد حتما وکیل ملکی مشاوره حقوقی ملکی دریافت نمایید.

خواندگان در دادخواست الزام به تنظیم سند چه اشخاصی هستند؟

شخصی که در انتها در صورت صدور حکم محکوم به الزام به تنظیم سند می‌شود مالک رسمی ملک باشد که ممکن است با شخص خریدار قراردادی نداشته باشد اما با واسطه ملزم به اخذ سند رسمی گردد پس در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی حتما کلیه ایادی قبلی ملک علاوه بر فروشنده را در صورت امکان مورد خوانده قرار دهید.

مطلب مرتبط:  مشاوره حقوقی وزارت کار در امور تسویه حساب و قراردادی

فروشنده ممکن است به ایفای تعهدات ازجمله خسارت محکوم شود و الزام به تنظیم سند در صورتی که مالک سند رسمی نباشد

آیا همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی امکان مطالبه اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی نیز وجود دارد؟

قطعاً در صورتی که ملک فاقد صورتمجلس تفکیکی و پایان کار باشد هزینه دادخواست اصلی باید مطالبه شود.

آیا دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی در خصوص املاک در رهن بانک قابل طرح است؟

اگر ملک قبل از فروش در رهن باشد ضمن دادخواست باید فک رهن نیز مورد درخواست باشد و ابتدا ملک از رهن (بازداشت) خارج و پس از آن سند رسمی صادر گردد رویه قضایی در این خصوص متفاوت است گاهل قضاوت پذیرش دادخواست را منوط به فک رهن می‌دانند و پس از آن حکم به الزام به تنظیم سند رسمی خود صادر می نمایند.

البته صدور حکم تنظیم سند رسمی در صورتی اجازه بانک نیاز به فک رهن نداشته. مشاوره حقوقی ملکی قبل از شرح دادخواست در این قبیل موارد با وکیل ملکی جهت جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه بسیار مفید است.

در صورت قرار دادن ملک در رهن بعد از فروش ملک آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارددارد؟

بله در صورتی که بعد از قرارداد فروشنده اقدام به قرار دادن ملک در رهن کند در این صورت عنوان دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و همچنین ابطال سند رهنی است.

آیا ملکی که در بازداشت باشد امکان الزام به تنظیم سند رسمی دارد؟

خیر با توجه به قانون اجرای احکام مدنی امکان انتقال املاک در بازداشت وجود ندارد .

آیا امکان توقیف ملک قبل از صدور حکم الزام به تنظیم سند وجود دارد؟

بله در این صورت همزمان با دادخواست الزام به تنظیم سند یا با توجه به تاکید نظر وکیل ملکی مشاوره حقوقی ملکی هم قبل از طرح دادخواست اصلی و همچنین همزمان با طرح دادخواست اصلی نیز میتوان با درخواست صدور دستور موقت ملکی را در قبال پرداخت هزینه خسارت احتمالی به میزان۱۰ درصدیا بیشتر بازداشت نمود.

مشاوره حقوقی ملکی

نکات کاربردی و رویه دادگاه الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

طبق نظر مشاوره حقوقی ملکی معمولا مالکیت عرصه و اعیان متعلق به یک نفر است اما گاهی ممکن است مالکیت عرصه و اعیان در مالکیت دو شخص متفاوت باشددر این صورت اختلاف شخص مالک اعیانی با خریدار اعیانی دادگاه رسیدگی و رای صادر می‌نماید.

خواندگان در دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی چه اشخاصی باید می باشند؟

معمولاً در صورتی که خرید از مالک اصلی (شخصی که سند به نام او صادر شده) ملک اعیانی را خریداری نموده باشد دادخواست صرفاً علیه آن شخص صادر می گردد حال اما گاهی با اسناد عادی مالکیت ملک به افراد دیگر منتقل شده لذا در این صورت نام تمامی افراد قبل به عنوان ایادی قبلی در دادخواست ذکر می شود و مالک اصلی ملزم به تنظیم سند می گردد و مسئول خسارات قرارداد صرفاً با فروشنده مرتبط با خریدار است.

آیا دادخواست الزام به تنظیم سند اعیانی در مورد املاک فاقد سابقه ثبتی صحیح است؟

خیر زیرا در سابقه ثبتی ملک باید به سند رسمی اعیانی وجود داشته باشد.

نکات کاربردی الزام به اخذ پایان کار

اخذ گواهی پایان کار که بیانگر مطابقت ساخت با قوانین مصوب و عدم خلاف و عدم بدهکاری مالک به شهرداری است که توسط شهرداری به مالک و یا سازنده داده می‌شود .

لذا در صورتی که سازنده و مالک نسبت به اخذ پایان کار اقدام ننموده باشند در این صورت با وجود اختلاف با طرح دادخواست الزام به اخذ پایان کار دادگاه وارد رسیدگی می شود همچنین اگر شهرداری بر خلاف قانون از صدور پایان کار امتناع نماید می توان الزام شهرداری از طریق دادگاه مطالبه کرد.

آیا صرفا مالک ملزم به اخذ پایان کار می شود ؟

بله صرفاً مالک ملزم به اخذ پایان کار می شود اما در صورتی که شخص دیگری تعهد به این امر نموده باشد صرفاً به دلیل عدم انجام تعهد ملزم به پرداخت خسارت در صورت تقاضای ذینفع می‌شود .

در این خصوص اخذ مشاوره حقوقی ملکی از وکیل ملکی قبل از طرح دادخواست توصیه می گردد.

آیا امکان طرح دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی و اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی همزمان امکان دارد؟

به گفته مشاور حقوقی ملکی حتما در صورت عدم اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی مطالبه همزمان با الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل پیش نیاز بودن پایان کار و صورت مجلس تفکیکی جهت صدور سند رسمی مورد مطالبه قرار گیرد.

نکات کاربردی الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی

در صورت تکمیل ساختمان و صدور گواهی پایان کار برای صدور سند تفکیکی لزوم ارائه و ذکر اطلاعات ملکی مانند مناطق مشترک، راه پله و واحدها و حدود آنها در صورتجلسه ای به نام صورت مجلس تفکیکی ضروری است .

مطلب مرتبط:  تنظیم نمونه دادخواست چک برگشتی توسط وکیل متخصص چک

لذادر صورتی که مالک و سازنده اقدام به این عمل ننماید امکان الزام آنها از طریق دادگاه وجود دارد به دلیل پیچیدگی این مورد مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی قبل از طرح دادخواست توصیه می گردد .

آیا امکان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که قابلیت  افراز ندارند وجود دارد؟

خیر صرفاً املاکی که قابلیت تفکیک داشته باشد امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی دارند.

 آیا ملکی که فاقد گواهی پایانکار است امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی دارد؟

خیر بهتر است همزمان با دادخواست الزام به صورت مجلس تفکیکی اخذ پایان کار نیز مطالبه شود.

نکات کاربردی الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

طبق گفته وکیل ملکی در صورت ساخت ملک ابتدا برای اخذ سند به نام مالکین و شرکا باید حدود اربعه ملک و مکانهای اختصاصی و مشترک در صورت مجلس تفکیکی قید شود.

و همانطور که قبلا گفته شده نام مالکین در بخش‌های اختصاصی به عنوان مالک در صورت مجلس قید نمی شود برای این منظور در صورتی که شرکا از دو نفر بیشتر باشند باید با توافق یکدیگر مالکیت واحدها را بین خود در سند تقسیم نامه رسمی قید نماید تا سند رسمی به نام مالکین هر واحد جداگانه صادر شود.

در صورتی که این تقسیم نامه به صورت عادی نوشته شده باشد به دلیل عدم اعتبار اسناد عادی در ادارات و محاکم قضایی برای اخذ سند تفکیکی باید سند تقسیم نامه رسمی تنظیم گردد .

لذا در صورت امضای سند عادی تقسیم نامه توسط مالکین و عدم همکاری آنها امکان الزام به تنظیم سند رسمی تقسیم نامه از طریق دادگاه وجود دارد.

در این خصوص به جهت پیچیدگی لزوم اخذ مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی بسیار اهمیت دارد .

نکات کاربردی سوالات الزام به سند رسمی تقسیم نامه

 در صورت عدم وجود صورت مجلس تفکیکی و پایان کار آیا امکان ارائه دادخواست ثبت رسمی تقسیم وجود دارد؟

خیر لزوم پذیرش دادخواست و صدور حکم در این خصوص وجود پایان کار و صورت مجلس تفکیکی است لذا همزمام با دادخواست موارد فوق را نیز در دادخواست مطالبه نمایید.

آیا سازنده بدون داشتن سند مالکیت به نام خود میتواند الزام مالک را به ثبت تقسیم نامه رسمی از دادگاه مطالبه نماید؟

خیر بر اساس قانون سازنده باید مالکیت ملک را به صورت مشاعی داشته باشد تا بتواند الزام مالک را به تنظیم سند تقسیم نامه رسمی مطالبه نماید.

آیا امکان دادخواست تایید و تنفیذ تقسیم عادی از طریق دادگاه وجود دارد؟

خیر این موضوع در دادگاه مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .

آیا در صورت عدم مطابقت بین تقسیم نامه عادی با صورت مجلس تفکیکی امکان الزام به تنظیم سند رسمی تقسیم نامه وجود دارد؟

مطابقت این دو باید وجود داشته باشد.

با توجه به تخصصی بودن این امر مشاوره حقوقی ملکی با وکیل ملکی جهت جلوگیری از اتلاف وقت و صرف هزینه بسیار اهمیت دارد.

سوالات و نکات کاربردی الزام به فک رهن

در موارد گوناگونی که این الزامی مبنی بر فک رهن را از دادگاه علیه خوانده مطالبه کرد بر اساس نظر وکیل ملکی و طبق مشاوره حقوقی ملکی انجام شده در موارد ذیل فک رهن انجام می شود.

۱- در صورت دریافت وام از بانک ملک در رهن بوده ولیکن بدهی پرداخت گردیده اما بانک از فک رهن ممعانت نموده است در این صورت الزام به فک رهن را می توان از طریق دادگاه خواست.

۲- همچنین در صورتی که ملکی در رهن بوده و به فروش رسیده است و فروشنده متعهد به فک رهن بوده ولیکن اقدامی در زمان مقرر نکرده لذا امکان الزام به فک رهن را علیه فروشنده را از طریق دادگاه می توان مطالبه کرد.

۳ همچنین است در مورد سازنده‌ای که اقدام به قرار دادن ملک در رهن نموده و موظف به فک رهن بوده و اقدامی در این خصوص نکرده باشد.

سوالات و نکات کاربردی

 آیا در صورت محکومیت و عدم پرداخت مبلغ فک رهن امکان توقیف اموال محکوم علیه وجود دارد؟

بله در صورتی که امکان الزام به اجرای حکم وجود نداشته باشد محکوم به می‌تواند با پرداخت هزینه فک رهن از اموال محکوم علیه به نسبت به میزان پرداخت دیون توقیف نماید. به طور کل با توجه به گسترده بودن موضوعات پرونده های ملکی و رویه متفاوت ارجاع موضوع به وکیل ملکی متخصص در دعاوی ملکی بسیار اهمیت داشته و همچنین مشاوره حقوقی ملکی نیز قبل هر اقدامی با وکیل ملکی گروه وکلای تهران مدافع پیشنهاد می گردد.

آیا مشاوره حقوقی ملکی رایگان است؟

مشاوره حقوقی ملکی تلفنی و آنلاین رایگان بوده اما جهت مشاوره حضوری شامل هزینه می گردد.

آیا مشاوره حقوقی ملکی با وکیل پایه یک دادگستری است؟

بله مشاوره تخصصی در زمینه ملکی در مجموعه تهران مدافع با وکیل ملکی صورت می گیرد .

مشاوره حقوقی ملکی تلفنی و آنلاین نیز انجام می شود؟

بله مشاوره حقوقی هم به صورت حضوری و هم آنلاین انجام می‌شود.

سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312