... ...

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

 • 11 اسفند 1399
 • بدون نظر
 • 7 دقیقه
 • 1707 بازدید

مشاوره حقوقی وصول مطالبات رایگان و ۲۴ ساعت به صورت تلفنی با ۳۰ خط ویژه توسط وکیل متخصص وصول مطالبات.

مزایای مشاوره حقوقی وصول مطالبات

 • مشاوره حقوقی آنلاین رایگان وصول مطالبات و وکلا متخصص و مشاورین متخصص
 • اقدام سریع و مشاوره حقوقی وصول مطالبات با توجه به نوع خواسته
 • امکان توقیف و ممنوع خروجی و سایر اقدامات قانونی جهت تضمین وصول مطالبات
 • طرح دادخواست حقوقی و کیفری طبق مستندات

به طورکلی مطالبات یا از طریق اسناد عادی است مانند سفته و یا رسید و قرارداد و یا بر اساس اسناد رسمی یا در حکم لازم الاجرا مانند چک یا عقدنامه حال شیوه مطالبه و زمان مطالبه با توجه به بیم انتقال اموال و تضییع حقوق شما از اساس ترین موضوعات در مشاوره حقوقی وصول مطالبات است که در اولویت قرار دارد.

با توجه به نوع مطالبه راهکارهای متفاوتی جهت وصول مطالبات وجود دارد که در این خصوص مشاوره حقوقی وصول مطالبات جهت حفظ حقوق و وصول طلب بسیار اهمیت دارد.

مشاوره حقوقی وصول مطالبات

انواع مطالبات

رسید عادی
در صورتی که شخصی با توجه به رسید عادی متعهد به پرداخت مبلغی به شما باشد با توجه به اینکه اسناد عادی در روند رسیدگی با اسناد رسمی یا چک متفاوت لذا آگاهی شما از حقوقتان در ادامه جهت وصول مطالبات بسیار اهمیت دارد -خسارات تاخیر تادیه رسید عادی.

در صورتی که شما خواستار پرداخت خسارت دیرکرد یا تاخیر تادیه در زمینه این گونه اسناد باشید با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در صورت مطالبه این خسارات محاسبه و پرداخت می گردد.

آیا شماره تلفن وکیل را جهت مشاوره رایگان میخواهید؟

شما با داشتن شماره موبایل وکیل به صورت ۲۴ ساعته در مورد این مقاله یا مقالات دیگر می توانید بدون پرداخت هزینه مشاوره حقوقی بگیرید. وکلای پایه یک متخصص ما منتظر تماس شما هستند.

زمان محاسبه خسارت تاخیر تادیه در خصوص رسید عادی از زمان مطالبه قانونی است پس این خسارات از زمان طرح دادخو‌است و یا در صورت ارسال اظهارنامه رسمی محاسبه می گردد.

بنابراین در صورتی که از شخصی مطالبه به صورت رسید عادی یا بدون آن را دارید با ارسال اظهارنامه رسمی خسارت تاخیر تادیه در زمان طرح دادخواست مطالبه نمایید.

توقیف اموال (تامین خواسته )

در خصوص اسناد عادی در صورتی که شما جهت تضمین وصول مطالبات قبل از صدور حکم توقیف اموال بدهکار را داشته باشید با توجه به اینکه سند عادی مانند چک سند تجاری محصوب شده نمی باشد صرفاً با پرداخت مبلغی معادل ۱۰ درصد خسارت احتمالی امکان صدور قرار تامین خواسته وجود دارد.

جلب با توجه به رسید عادی

طبق نظر مشاوره حقوقی وصول مطالبات با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صورت عدم دسترسی به اموال منقول و غیرمنقول محکوم‌ علیه با درخواست ذینفع تا زمان پرداخت یا قبول اعسار محکوم علیه می‌شود.

رسید واریز بانکی به حساب دیگران

طبق اظهارنظر مشاور حقوقی وصول مطالبات یکی دیگر از انواع مطالبات با اسناد عادی واریز پول به حساب اشخاص است که در این خصوص آرای متفاوتی در محاکم دادگستری صادر می گردد.

مطلب مرتبط:  مشاوره حقوقی چک توسط مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری

با توجه به ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیزی باشد می‌تواند استرداد کند.

در صورت پرداخت مبلغ از طریق واریز به حساب اشخاص دادخواست مطالبه چنین مطالبه با توجه به شرایط خاص و طبق ماده ۲۶۵ دشوار می‌باشد زیرا که اماره به این است که مبلغ واریزشده بدهکاری فرد بوده و اصل این است که به صورت رایگان پرداخت صورت پذیرفته است لذا برای مطالبه در این خصوص طبق نظر مشاور حقوقی وصول مطالبات با توجه به شهود یا سایر ادله امکان دلیل مطالبه باید قید گردد اعم از قرض – امانت-و یا غیره

اسناد تجاری ( لازم الاجرا)

طبق قانون چک در حکم اسناد لازم الاجرا است در واقع چه کسان عادی است اما با توجه به اهمیت شرایطی را برای مطالعه و طرح دادخواست برای آن قانونگذار در نظر گرفته.

راه های وصول و طرح دادخواست و شکوائیه چک

با توجه به گفته مشاوره حقوقی چک ٣ روش جهت مطالبه وجه چک وجود دارد.

 • مطالبه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی بر خلاف سفته که امکان مطالبه چک با توجه به اینکه در حکم لازم الاجرا است از طریق اداره اجرای ثبت اسناد وجود دارد طبق قانون جدید چک برای مطالبه وجه چک باید امضای صادر کننده درباره مطابقت با چک داشته باشد و همچنین ماه و کد رهگیری در برگه عدم پرداخت ذکر گردد.

مزایای مطالبه چک از طریق اجرای ثبت اسناد یک زمان کمتر نسبت به مطالبه از طریق دادگاه دو هزینه کمتر نسبت دادگاه البته در صورتی که مالی توقیف نگردد در صورت توقیف معادل نیم عشر( یک بیستم ) کسر میگردد.

 • وصول چک از طریق دادگاه

در صورتی که چک صادره صیاد باشد و شرایط صدور گواهی عدم پرداخت و طبق قانون جدید داشته باشد می‌تواند بدون جلسه رسیدگی و مستقیماً از طریق اجرای احکام اقدام مطالبه چک نموده از جمله شرایط چک جدید١- کد رهگیری گواهی عدم پرداخت ٢- مطابقت امضای صادرکننده – مهر بانک

 • طرح شکایت کیفری از طریق دادسرا

شش ماه از زمان سررسید چک و شش ماه از زمان صدور گواهی عدم پرداخت امکان طرح شکوائیه کیفری وجود دارد دقت داشته باشید در صورتی که چک دارای موعد بوده و چک روز نباشد امکان طرح شکایت صدور چک پرداخت نشدنی وجود ندارد و همچنین  چک سفید امضا و تضمینی و…

لذا قبل از طرح شکوائیه کیفری با مشاوره حقوقی وصول مطالبات با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره لازم را به عمل آورید.

مزایای طرح شکوائیه چک بلامحل

 • هزینه کمتر نسبت به طرح دادخواست مطالبه چک
 • رسیدگی سریعتر
 • امکان صدور حکم مجازات برای صادرکننده
 • طرح دادخواست مطالبه وجه چک در مراحل رسیدگی چک نظام با طرح شکایت در دادسرا

با توجه به پیچیده بودن وصول مطالبات مشاوره حقوقی وصول مطالبات قبل از هر  اقدامی باعث حفظ حقوق شما و جلوگیری صرف هزینه و زمان خواهد بود.

مطلب مرتبط:  وکیل پایه یک دادگستری در بهترین موسسه حقوقی در تهران

وصول مطالبات از مستثنیات دین در صورتی که محکوم علیه دارای اموال وی به جز مستثنیات دین نباشد امکان وصول تنها از طریق جلب فراهم است مگر اینکه اعسار وی مورد قبول دادگاه و یا با رضایت محکوم به آزاد گردد البته تحت شرایطی امکان وصول از طریق مستثنیات دین وجود دارد.

مزایای طرح شکوائیه چک بلامحل

طبق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ماده ۲۴ مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

 • منزل مسکونی که عرفاً در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنها.
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌ وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون.
 • مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌ بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شان او نباشد.

تبصره ۱ – چنانچه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رای نباشد به تقاضای محکوم‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکوم‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرحهای عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکوم‌به از آن امکان‌ پذیر است مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

پس طبق این ماده در مواقعی امکان وصول اموال از مستثنیات دین وجود دارد.

 سوالات متداول مشاوره حقوقی وصول مطالبات

آیا مشاوره حقوقی وصول مطالبات دارای هزینه است؟

خیر در صورت اینکه مشاوره صرفاً به صورت تلفنی و آنلاین باشد رایگان بوده.

آیا حق الوکاله وصول مطالبات درصدی است؟

بنا به شرایط موضوع و توافق طرفین حق الوکاله تعیین می گردد و به صورت اقساط دریافت می‌شود.

مطالبه چک حقوقی قانون جدید چک چگونه است؟

. با توجه به قانون جدید چک وصول چک از طریق اجرای احکام دادگاه بدون تعیین جلسه رسیدگی فراهم گردیده است

4.7/5 - (3 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312