شکواییه جعل واستفاده ازسند مجهول وکلاهبرداری | وکیل کیفری

جمعه, 18 آذر 776 09:13
تعداد بازدید 3654 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

شکواییه جعل واستفاده ازسند مجهول وکلاهبرداری

وکیل کیفری   شاکی :خانم طاهره پسند     به اقامتگاه :بلوارارتش شهرک نفت................................ مشتکی عنه : 1- شریفی به اقامتگاه :فلکه دوم تهرانپارس بین زرین وعا........................ 2-اداره ثبت اسناد چالوس واقع در کمربندی چالوس 3-شرکت ساختمانی آینده درخشان بنیان پی 4- رستم وند/مجهول المکان 5-   ..................  /مجهول المکان موضوع شکواءیه جعل واستفاده ازسند مجهول وکلاهبرداری سرپرست محترم دادسرای چالوس باسلام وعرض ادب احتراما باتقدیم یک برک وکالتنامه واعلام قبول موکلین به استحضار میرساند: شکواییه جعل واستفاده ازسند مجهول وکلاهبرداری

  • موکل مستند به یک برگ مبایعه نامه مورخ 4/8/92 اقدام به خرید یک قطعه زمین .........نموده است با مراجعه به اداره ثبت اسناد رسمی چالوس مراتب .......رستم  وند  مذکور استعلام گردیده است.شکواییه جعل واستفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری
  • موکل مبلغ یک میلیارد ریال تمام ثمن معامله را پرداخت درنهایت محقق گردیده است که ند مذکور مجهول وغیر واقعی می باشد.
  • بامراجعه به مشتکی عنهما وپیگیریشکواییه جعل واستفاده ازسند مجهول وکلاهبرداری ازدادگستری ................گردید که پرونده های متعدد در شعب اول بازپرسی تحت کلاسه 920496/930812 باموضوع جعل وکلاهبرداری .........رسیدگی شده است.شکواییه جعل واستفاده ازسند مجعول وکلاهبرداری
  • فلذا بدینوسیله تقاضای پیگیری مشدد مشتکی عنهما مورد استدعاست.
  • برای گرفتن متن شکواییه کامل و متناسب با شکایت شما با ما تماس بگیرید.
  • موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .
  • موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 
  • “موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 08 اسفند 1397 09:13
مطالب مرتبط