درخواست طلاق از طرف زن

شنبه, 19 آذر 776 07:05
تعداد بازدید 2965 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

درخواست طلاق از طرف زن

مراحل درخواست طلاق از طرف زن به نقل از وکیل متخصص خانواده مؤسسه حقوقی تهران مدافع زن در شرایطی حق درخواست طلاق دارد که بنا به شرایطی خاص در قانون ذکر گردیده است که اکثراً در قالب عسر و حرج قرار می گیرد در قانون مدنی شرایط فسخ نیز جهت جدایی طرفین در نظر گرفته شده است که البته در صورت فسخ به زن تعلق نمی گیرد. طبق ماده ۱۱۳۳ مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. تبصره زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در موارد ( ۱۱۱۹ ) و ( ۱۱۲۹ ) و ( ۱۱۳۰ ) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.درخواست طلاق از طرف زن حال هریک از مواد قانون و شرایط قانونی درخواست طلاق از طرف زن را به مختصر شرح می دهیم. طبق ماده ۱۱۱۹ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل این که شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در صورت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

درخواست طلاق از طرف زن همان گونه که هم اکنون الب شروط ذکر گردیده در ضمن عقد نکاح به شروط ۱۲ گانه مشهود می باشند با اثبات شروط فوق امکان درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر می باشد البته تمامی شروط ابتدا در دادگاه به اثبات رسیده و سپس امکان جدایی ب با توجه به رأی دادگاه امکان پذیر می باشد علاوه بر شروط فوق امکان درج هر نوع شرطی که با مقتضای عقد دائم مخالف نباشد امکان پذیر می باشد، لذا مشاوره حقوقی قبل از مراجعه به محضر و ثبت نکاح از جمله اقدامات مثبت شما می باشد.

برطبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرا حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

طبق شروط ضمن عقد این مدت ۶ ماه متوالی و ۹ ماه در یک سال می باشد که ابتدا زن می بایست اقدام حقوقی در خصوص مطالبه نفقه نماید و در صورت اثبات عدم پرداخت نفقه در زمان های اشاره شده یا بیشتر و اجبار شوهر و عدم پرداخت درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر می باشد که موضوع در قالب عسر و حرج قرار گرفته زیرا که شرایط زندگی با توجه به عدم تأمین مایحتاج زندگی قابل تحمل نبوده و امکان درخواست طلاق از طرف زن جایز می باشد.

درخواست طلاق از طرف زن “ماده ۱۱۳۰ - در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و‌حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده‌می‌شود. ‌تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل ‌درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد: درخواست طلاق از طرف زن ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه‌متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه . اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به‌اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.‌

در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد. محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر. ضرب و شتم یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه‌قابل تحمل نباشد. ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب‌العلاج ‌دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.. ‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم مهر ماه‌یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/ ۴ /۱۳۸۱ با ‌اصلاحاتی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. تمامی شرایط اعلام شده در ماده فوق به طور انحصاری نبوده و امکان نمونه های دیگری عسر و حرج زن شود برای درخواست طلاق از طرف زن امکان پذیر می باشد.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.  

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 اسفند 1397 07:05
مطالب مرتبط