مجازات هاي اصلي در قانون مجازات اسلامي

دوشنبه, 28 آذر 776 06:59
تعداد بازدید 536 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات هاي اصلي در قانون مجازات اسلامي

نکته ۴۲: مجازات هاي اصلي مقرر در ق. م. ا عبارت است از : ۱) حدود ۲) قصاص ۳) ديات ۴) تعزيرات به استناد ماده ۱۴ ق .م. ا مجازات بازدارنده از انواع مجازات هاي اصلي حذف شده. مجازات حد به استناد ماده ۱۵ق. م. ا داراي ۴ ويژگي مي باشد. ۱) موجب آن در شرع تعيين شده است. ۲) نوع آن در شرع تعيين شده است . ۳) ميزان آن در شرع تعيين شده است. ۴) كيفيت اجراي آن در شرع تعيين شده است . قصاص مجازات اصلي جنايات عمدي بر نفس، عضو و منفعت است.   تعزير،‌ مجازاتي است كه مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نیست و به موجب قانون در موارد ارتكاب محرمات شرعي يا نقص مقررات حكومتي تعيين و اعمال مي گردد.    

ديه مالي است كه در شرع براي ايراد جنايت غير عمدي بر نفس ، عضو و منفعت يا جنايت عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد به موجب قانون تعيين مي شود. ديه دو قسم است: ۱) ديه مقدر ۲) ديه غير مقدر    

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 06:59
مطالب مرتبط