مجازات هاي اصلي ٢

دوشنبه, 28 آذر 776 06:58
تعداد بازدید 140 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات هاي اصلي ٢

تبيين مجازات ها در قانون مجازات اسلامي توسط بهترين و حرفه اي ترين وكيل دادگستري   دادگاه با در نظر گرفتن موارد ذيل مطابق مقررات حكم تعزيري صادر مي كند: ۱) انگيزه مرتكب و وضعيت ذهني و رواني حين ارتكاب جرم ۲) شيوه ارتكاب جرم، گستره نقص وظيفه و نتايج زيان بار آن ۳) سوابق و وضعيت فردي، خانوادگي و اجتماعي مرتكب و تأثير تعزير بر وي  

 در تبصره ۲ ماده ۱۱۵ اشاره به تعزيرات منصوص شرعي شده است. تعزير منصوص شرعي مواردي است كه نوع، ميزان و مجازات آن در شرع تعيين شده است. مانند جماع زوج با زوجه متوفي خود(ماده ۲۲۲ ق . م.ا)

آثار حاكم بر تعزيرات منصوص شرعي: (تبصره ۲ ماده ۱۱۵) ۱) مشمول مرور زمان نمي شود. ۲) مشمول مقررات معافيت از كيفر نميشود. ۳) مشمول مقررات تعويق صدور حكم نمي شوند. ۴) مشمول مقررات تعليق اجراي مجازات نمي شوند. ۵) مشمول مقررات تخفيف افراد زير ۱۸ سال نمي شود ۶) مشمول مقررات سقوط مجازات تعزيري يا تخفيف آن به موجب توبه نمي شود.

مجازات هاي تعزيري به ۸ درجه تقسيم مي شوند (ماده ۱۹ ق.م.ا) ماده ۱۹ ـ مجازات های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود: درجه ۱ ـ حبس بیش از بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ـ مصادره کل اموال ـ انحلال شخص حقوقی درجه ۲ ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درجه ۳ ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال درجه ۴ ـ حبس بیش از پنج تا ده سال ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ ـ حبس بیش از دو تا پنج سال ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی درجه ۶ ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال ـ انتشار حکم قطعی در رسانه ها ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال درجه ۷ ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ـ شلاق از یازده تا سی ضربه ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه درجه ۸ ـ حبس تا سه ماه ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ـ شلاق تا ده ضربه تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. تبصره ۳ ـ در صورت تعدد مجازات ها، مجازات شدیدتر و درصورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ یک از بندهای هشت گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات های مقرر در قوانین جاری ندارد. تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد.

در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود. وكيل خوب دادگستري ادامه داد: مجازات هاي تعزيري كه فقط در مور اشخاص حقوقي قابل اعمال است: ۱) انحلال ۲) ممنوعيت از يك يا چند فعاليت شغلي يا اجتماعي ۳) ممنوعيت از صدور برخي اسناد تجاري ۴) ممنوعيت از دعوت عمومي براي افزايش سرمايه  

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 06:58