مجازات هاي تعزيری

دوشنبه, 28 آذر 776 08:20
تعداد بازدید 424 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات هاي تعزيری

مجازات هاي تعزير ي كه فقط در مورد اشخاص حقيقي قابل اعمال است: ۱) حبس ۲)جزاي نقدي ۳) انفصال دائم ۴) محروميت از حقوق اجتماعي ۵) شلاق ۶) مصادره اموال ۷) انتشار حكم محكوميت قطعي اگر مجازاتي در قانون پيش بيني شده است و با هيچ يك از بندهاي هشت گانه مذكور در ماده ۱۹ مطابقت نداشته باشد . مجازات درجه هفت محسوب مي شود مثل اقامت اجباري در محل معين . (مستند به تبصره ۳ ماده ۱۹ق. م. ا) مجازاتي كه حداقل آن منطبق با يكي از درجات باشد و حداكثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد از در جه بالاتر محسوب مي شود(مستند به تبصره ۱ ماده ۱۹ ق . م.ا) در صورت تعدد مجازات ها ، مجازات شديدتر ملاك درجه بندي خواهد بود و در صورت عدم امكان تشخيص مجازات شديدتر ، مجازات حبس ملاك درجه بندي قرار خواهد گرفت.

در خصوص جزاي نقدي كه در هشت درجه مجازات تعزيري قرار دارد بايد گفت هر دو جزاي نقدي ثابت و نسبي شامل درجه بندي مي گردد. جزاي نقدي ثابت عبارت است از ميزان جزاي نقدي كه به مقدار ثابت و يا با حداقل وحداكثر مشخص مي شود. جزاي نقدي نسبي عبارت است از جزاي نقدي كه ميزان آن براساس و مبناي محاسبه مي شود(ميزان آن براساس ارزش موضوع جرم يا براساس خسارت وارده يا براساس درآمدهاي ناشي از جرم تعيين مي شود) برا ي مثال جريمه مذكور در مجازات كلاهبرداري در ماده ۱ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ضبط اشياء و اموالي كه در ارتكاب جرم بكاررفته يا مقصود از آن به كارگيري در ارتكاب جرم بوده است مشمول درجه بندي مجازات ها نمي‌شود(تبصره ۵ ماده ۱۹ق. م. ا) به استناد ماده ۱۴۳ اصل بر مسئوليت شخص حقيقي است .شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود. مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيستte

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:20