نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

دوشنبه, 28 آذر 776 08:16
تعداد بازدید 293 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

عبدالله نریمانی اصغر 40 آزاد شهریار خ ولی عصرک ثمری پ 8واحد 6 اکبر افراشته علی شهرک اندیش فاز یک خ طالقانی ک یاس پلاک 87 همکف الزام به تنظیم سند آپارتمان واقع در اندیشه از پلاک ثبتی 6942/46 به انضمام خسارات قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به 51000000 ریال كپي مصدق بیع نامه وکالتنامه وکیل عندالزوم شهادت شهود با سلام احتراماً به استحضار مي رساند: در مورخه23/11/85خوانده ی محترم طی دو سند عادی 2 واحد آپارتمان واقع در اندیشه ازپلاک ثبتی 6942/46 را به موکل ابتیاع نموده و به تصرف وی درآورده است لکن مع الاسف علیرغم حلول اجل و مراجعات مکرر موکل ، از انجام این مهم استنکاف نموده اند لذا با عنایت به مراتب مارالذکر تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست.

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:16