نمونه لایحه دفاعیه وجه التزام

دوشنبه, 28 آذر 776 08:15
تعداد بازدید 3533 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

نمونه لایحه دفاعیه وجه التزام

بسمه تعالی ریاست محترم شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ................ با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل با وکالت از .............. موارد ذیل به سبب دفاع از حقوق حقه موکل به استحضار می رساند: 1- با توجه به اینکه یکی از خواسته های خواهان محترم دریافت وجه التزام به استناد صورتجلسه مورخ 02/03/94 می باشد و این صورتجلسه در مرکز اصلی شرکت تنظیم ومنعقد گردیده و محل اقامت خوانده هم تهران میباشد و محل اجرای تعهد هم اسلامشهر نمیباشد در ابتدا و قبل از ورود به دفاع ماهوی تقاضای اصدار قرار عدم صلاحیت دادگاه محترم در این مورد وفق بند 1 ماده 84 قانون آیین دارسی مورد استدعاست. 2- و اما در دفاع نسبت به ماهیت پرونده به استحضار عالی میرساند در تاریخ02/03/1394 صورتجلسه بین خوانده و موکل تنظیم میگردد و مقرر میشود خواهان در ازای دریافت مبلغ دویست و هفتاد و پنج میلیون تومان ،125 سهم از 250 سهم کارخانه شرکت مواد غذایی.............را با کلیه امکانات و تجهیزات به فروش برساند و موکل اینجانب پس از اینکه پنجاه میلیون تومان در تاریخ 12/03/94 می پردازد متعهد می شود ده میلیون تومان در تاریخ 1/4/94 بپردازد و تعداد 5 فقره چک به مبلغ بیست و پنج میلیون تومان و تعداد سه فقره چک به مبلغ سی میلیون تومان به خوانده محترم تحویل دهد تاکید میکنم تعهد موکل صرفاً طبق بند آخر صورتجلسه تحویل چک ها بوده که پس از آن نوبت به تعهد فروشنده میرسد که متعهد میشود پس از صرفاً دریافت برگه چک نسبت به انتقال سهام اقدام نماید .

3- موکل پس از پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان و تحویل چک ها به خوانده در صدد انجام مقدمات انتقال سهام بر می آید که خوانده خودداری کرده و کاشف به عمل می آید که اساساً و رسماً هنوز مالک سهام نبوده و وفق قانون تجارت رسماً سهام با سند رسمی به ایشان منتقل نشده است و توانایی این انتقال را نداشته و جناب آقای ................. مالک اصلی سهام به دلیل بدقولی و عدم پرداخت مبالغ جهت خرید سهام اصولا .................را مالک نمیداند که پس از اصرار موکل خوانده وکالتنامه ای به موکل میدهد که به دلیل عدم مالکیت رسمی ایشان هیچ اعتباری ندارد . علی هذا با توجه به موارد معنونه این آقای ..................... است که متضرر گردیده چرا که به تعهد خود که همانا تحویل برگه چک ها بوده عمل کرده ولی در گذر زمان متوجه گردیده که طرف مقابل قصد انجام تعهد خویش را ندارد و هیچ اقدامی به جهت انتقال سهام انجام نمیدهد و در صدد هستیم به جهت دریافت خسارت قراردادی اقدام نماییم. علی ایها الحال تقاضای مداقه در موارد معنونه و مدارک ضمیمه و اصدار رای منصفانه به جهت احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست.

پیشاپیش از بذل عنایات خاصه جنابتان کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:15