اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

دوشنبه, 28 آذر 776 08:00
تعداد بازدید 1634 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(4 رای‌ها)

عنوان مجرمانه خاص

عنوان مجرمانه: اقدام به پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان

مجازات: حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزا نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی  

نمونه شکواییه:   بسمه تعالی شاکی: مهناز بزرگی به اقامتگاه تهران مشتکی عنه: قربانعلی فرخ موضوع جرم:اقدام به تنظیم قراردادپیش فروش بدون تنظیم سند رسمی موضوع ماده 23و24 قانون پیش فروش ساختمان محل وقوع جرم: پاسداران دلایل و منضمات: رونوشت مصدق مبایعه نامه عادی،   سرپرست محترم دادسرای ناحیه 4 تهران با سلام و عرض ادب احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل موارد ذیل را به سبب دفاع از حقوق حقه موکل به استحضار می رساند: خانم مهناز بزرگی (موکل) در تاریخ 21/6/94 با آقای قربانعلی فرخ قراردادی در بنگاه معاملاتی آشیان منعقد می کنند. و مقرر می شود 6 دانگ از یک دستگاه آپارتمان شخصی به پلاک ثبتی 2574 به مساحت160 متر مربع ساخته و تکمیل و در تاریخ 25/11/95 تحویل موکل گردد.

گفتنی است که آقای فرخ صاحب بنگاه معاملاتی آشیان می باشند و در واقع این قرارداد در بنگاه ایشان منعقد گردیده است. پس از مضی مدت و سر آمدن تاریخ تحویل قرارداد ،موکل متوجه می شود که ایشان هیچ اقدامی در جهت پیشرفت ملک، ننموده است و با وجود اینکه مشتکی عنه از قانون پیش فروش ساختمان به سبب کثرت معاملات آگاهی داشته است قرارداد را در دفتر اسناد رسمی ثبت نمیکند و این خود اسباب خسارت متعددی را برای موکل فراهم آورده است چرا که ایشان دیگر نمیتوانند از امتیازات خاص موجود در این قانون بهره مند گردند.

فلذا با توجه به اینکه قرارداد در تاریخ 21/6/94 منعقد گردیده و قانون پیش فروش ساختمان در تاریخ 6/4/94 اجرایی گردیده است و براساس این قانون مشتکی عنه در مقام مشاور املاک ، مکلف به راهنمایی برای تنظیم سند رسمی و در مقام پیش فروشنده ، مکلف به اقدام به تنظیم سند رسمی برای پیش فروش بوده است ولی از این کار خودداری نموده و موکل نا آگاه را نیز از وجود این حق مطلع ننموده است ،وفق ماده 23 قانون پیش فروش ساختمان که مقرر می دارد: اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان ................. نمایند به حبس از نود و یک روز تا یک سال حبس یا جزای نقدی به میزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می شوند.

و همچنین ماده وفق ماده 24همان قانون که اشعار می دارد مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را به جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمی توانند رأساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند،در غیر اینصورت برای بار اول تا یک سال و برای بار دوم تا دو سال تعلیق پروانه کسب و در بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم می گردند، با توجه موارد معنونه و عنوان خاص مجرمانه اقدامات ایشان تقاضای رسیدگی وپیگیری مشدد به جهت احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام ........ با وکالت از مهناز.....

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 08:01