نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

دوشنبه, 28 آذر 776 07:58
تعداد بازدید 11957 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

مشخصات طرفين

نام نام خانوادگى

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان علی ...................... ......سرباز تهران نارمک خ گلستان میدان تسلیحات ک درویش پ20 واحد 7

خوانده فاطمه ........................خانه دار تهران خ پیروزی خ نیروی هوایی خ شورا پ326 ط5

وكيل يا نماينده قانونى تعيين خواسته وبهاي آن اعسار از پرداخت مهریه

دلايل و منضمات دادخواست 1-تصویر سند نکاحیه2-استشهادیه3-شهادت شهود4-گواهی اعزام به خدمت

ریاست محترم دادگاه با عرض سلام و تحیت احتراما به استحضار عالی می رساند:

1-اینجانب به استناد تصویر عقدنامه شماره12891مورخ30/01/95 دفترخانه شماره 114 شهرستان تهران، با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده ایم. تعداد مهریه نامبرده کلا 110 عدد سکه بهار آزادی می باشد. اکنون نیز در حال جدایی هستیم. پرونده طلاق اینجانب تحت کلاسه 960037 شعبه 283 دادگاه خانواده شهید باهنر در حال رسیدگی است. 2-خوانده محترم وفق دادنامه شماره9609970243400092صادره از شعبه286دادگاه خانواده شهید باهنر نسبت به اخذ رای محکومیت اینجانب به پرداخت کل مهریه 110 عدد سکه بهار آزادی و هزینه یک سفر حج تمتع و پنج سفر عتبات عالیات اقدام کرده است؛ ولی به جهت مشکلات متعدد مالی از جمله بیکاری و عدم تمکن مالی خود و خانواده ام و با توجه به اینکه در حال حاضر (مستنداً به گواهی اعزام به خدمت که ضمیمه میگردد) سرباز می باشم و هیچ منبع درآمد دیگری ندارم در حال حاضر توان تادیه محکوم به مقرر را ندارم. فلذا با توجه به مدارک تقدیمی مستنداً به مواد 3، 10 و11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 صدور حکم بر پذیرش اعسار اینجانب و تقسیط مبلغ مهریه با توجه به شرایط مالی بنده مورد استدعاست.

عندالاقتضاء به شهادت شهود نیز جهت اثبات اعسار خود نیز استناد می نماید....

محل امضاء – مهر – انگشت

آخرین ویرایش در شنبه, 18 اسفند 1397 07:58
مطالب مرتبط