لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسار

پنج شنبه, 19 آبان 776 13:38
تعداد بازدید 2378 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(4 رای‌ها)

بسمه تعالی ریاست محترم با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه                 مطروحه در شعبه حضرتعالی به وکالت از خانم فاطمه احمدی محکوم له پرونده به استحضار میرساند ایشان دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه مطرح میکند که در تاریخ 8/7/94 شعبه 2309 شورای حل اختلاف شماره 24 مجتمع ................به دعوی رسیدگی مینماید و در آخر رای به محکومیت خوانده به پرداخت عین مهریه به میزان 72 سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج در حق موکل صادر می نماید. محکوم علیه پس از ابلاغ رای دادخواستی مبنی بر اعسار خویش ارائه می نماید که شعبه مذکور در تاریخ 2/9/94 به موضوع رسیدگی و با تایید ادعای وی حکم به تقسیط محکوم به مینماید و در انتهای دادنامه قید می نماید استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است و در صورتیکه اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد که متضمن ایسار وی باشد اجرای حکم اعسار متوقف می گردد .

لایحه دفاعیه برای رد ادعای اعسار

مدتی پس از ابلاغ دادنامه اعسار ،پدر محکوم علیه فوت می نماید و وفق نامه رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شرق 6/3 سهم از 14 سهم از سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش هفت تهران به وی رسماً منتقل میگردد که رونوشت و اصل نامه مذکور به پیوست ضمیمه میگردد. علی ایها الحال با توجه به موارد معروضه مستدعی است با توجه به اینکه وضعیت فعلی محکوم علیه ایسار می باشد و توانایی پرداخت یک جای مهریه را دارد و با توجه به اینکه ملک مذکور محل سکونت وی نمی باشد بلکه از اموال علی حده ایشان میباشد و با توجه به اینکه  موکل در شرایط مطلوبی به سر نمی برد و جز مهریه هیچ مال دیگری جهت معیشت خود ندارد مستدعی است دستورات و اقدامات لازم را به جهت توقیف ملک مذکور و استیفاء محکوم به از آن را به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل مبذول فرمایید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام ............................. با وکالت از فاطمه احمدی     [/tm_pb_text][/tm_pb_column][/tm_pb_row][/tm_pb_section]

آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 بهمن 1397 13:39