نمونه لایحه افزایش خواسته

جمعه, 25 آذر 776 09:01
تعداد بازدید 258 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

لایحه افزایش خواسته توسط وکیل

پایه یک دادگستری با عرض سلام و تحیت، عطف به پرونده شماره 960084 مطروحه در آن شعبه محترم به استحضار عالی می رساند: الف) خواسته های مورد مطالبه در دادخواست تقدیمی عبارت بوده اند از :1- الزام به اخذ پایانکار2-الزام به تنظیم سند رسمی ملک3الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ب)بدینوسیله یک خواسته به خواسته های فوق تحت عنوان( الزام به رفع اثر از مال غیر منقول) اضافه میگردد. ج) اینک در موعد مقرر قانونی به استناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی، خواسته خود را افزایش داده و خواسته الزام به رفع اثر از مال غیر منقول نیز به این عناوین اضافه میگردد. از محضر محترم دادگاه تقاضا دارد با توجه به افزایش خواسته صورت گرفته رسیدگی نمایند. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام وکیل مدافع

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 09:01