نمونه لایحه مزایده

جمعه, 25 آذر 776 07:48
تعداد بازدید 532 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه لایحه مزایده

لایحه بهترین وکیل دادگستری بسمه تعالی ریاست محترم با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده کلاسه                 مطروحه در شعبه حضرتعالی به وکالت از خانم فاطمه .............محکوم له پرونده به استحضار میرساند ایشان دادخواستی با موضوع مطالبه مهریه مطرح میکند که در تاریخ 8/7/94 شعبه 2309 شورای حل اختلاف شماره 24 مجتمع شهید باهنر به دعوی رسیدگی مینماید و در آخر رای به محکومیت خوانده به پرداخت عین مهریه به میزان 72 سکه تمام بهار آزادی و هزینه یک سفر حج در حق موکل صادر می نماید. محکوم علیه پس از ابلاغ رای دادخواستی مبنی بر اعسار خویش ارائه می نماید که شعبه مذکور در تاریخ 2/9/94 به موضوع رسیدگی و با تایید ادعای وی حکم به تقسیط محکوم به مینماید و در انتهای دادنامه قید می نماید استصحاب حکم مذکور تا زمان اعسار است و در صورتیکه اموالی از محکوم علیه شناسایی گردد که متضمن ایسار وی باشد اجرای حکم اعسار متوقف می گردد .

مدتی پس از ابلاغ دادنامه اعسار ،پدر محکوم علیه فوت می نماید و وفق نامه رسمی اداره ثبت اسناد و املاک شرق 6/3 سهم از 14 سهم از سند مالکیت یک دستگاه آپارتمان واقع در بخش هفت تهران به وی رسماً منتقل میگردد که رونوشت و اصل نامه مذکور به پیوست ضمیمه میگردد. فی الحال نیز ایشان مدعی گردیده که ملک از مستثنیات دین می باشد در حالی که خود ایشان در ملک توقیف شده ساکن نیستند و مادر ایشان در این ملک ساکن هستند و اقرار و اظهارات خود ایشان موید این موضوع می باشد که وفق بند الف ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این ملک شامل مستثنیات دین نمی گردد.

وکیل دادگستری علی ایها الحال با توجه به موارد معروضه مستدعی است  با توجه به اینکه وضعیت فعلی محکوم علیه ایسار می باشد و توانایی پرداخت یک جای مهریه را دارد و با توجه به اینکه ملک مذکور محل سکونت وی نمی باشد بلکه از اموال علی حده ایشان میباشد و با توجه به اینکه  موکل در شرایط مطلوبی به سر نمی برد و جز مهریه هیچ مال دیگری جهت معیشت خود ندارد مستدعی است دستورات و اقدامات لازم را به جهت مزایده ملک مذکور و استیفاء محکوم به از آن را به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل مبذول فرمایید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام      

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 07:48