بررسی وضعیت حقوقی فرزند نا مشروع

جمعه, 25 آذر 776 07:40
تعداد بازدید 32 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

بررسی وضعیت حقوقی فرزند نا مشروع

طفل نامشروع، فرزندی است که از رابطه غیرقانونی وغیر مشروع «بدون هیچ گونه عقدی» به وجود می آید از جمله، زنا یا ازدواج با محارم ، که وی به دلیل نداشتن نسبت شرعی از برخی حقوق در جامعه محروم می ماند. از نظر قانون چنین فرزندی نا مشروع خواهد بود اما پدر وظیفه دارد که برای او شناسنامه بگیرد.همچنین نام خانوادگی پدر نیز در شناسنامه فرزند ثبت خواهد شد. اگر پدر به هر دلیلی نا معلوم باشدفقط نام خانوادگی مادر برای نوزاد ثبت میشود. فرزند نا مشروع و یا به اصطلاح فقها ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنها ارث نمیبرد اما اگر همین شخص خودش ازدواج کند فرزندان یا همسرش از وی ارث می برند اما پدر و مادرشاز ارث محروم می باشند. پرداخت نفقه فرزند نا مشروع شرعا واجب و قانونا ضروری است.و بر این اساس اگر چنانچه فرزندی دارای شناسنامه بوده و پدر وی مشخص باشد پدر موظف است نفقه وی را پرداخت کند.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 07:40