گزارش دادگاه حقوقی

جمعه, 25 آذر 776 07:29
تعداد بازدید 43 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

گزارش دادگاه حقوقی

وکیل پایه یک شماره 1   خواهان عباس پودینه به طرفیت شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان موضوع خواسته: پرداخت حق بیمه معوقه و درخواست صدور اجراییه آقای عباس پودینه به موجب دادخواستی مدعی گردیده که حدود 11 سال با شرکت آب و فاضلاب همکاری داشته که به علت عدم واریز حق بیمه شاکی گردیده است هیئت تشخیص وفق مقررات به موضوع رسیدگی و با احراز رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما را مکلف کرده است به واریز حق بیمه موضوع ماده 148 محکوم می نماید رای صادره به موجب اعتراض کارفرما در هیئت حل اختلاف مطرح گردید شکایت تقدیمی اداره کل تعاون و کار استان سیستان و بلوچستان نموده است. و در نهایت شرکت آب و فاضلاب استان را به علت عدم واریز حق بیمه محکوم به واریز حق موضوع ماده 148 ق کار شده است و اجراییه صادر گردیده. برای پیگیری پرونده های خود توسط بهترین وکیل پایه یک اینجا کلیک کنید

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 07:29