جلوگیری از کارکردن زن

جمعه, 25 آذر 776 07:28
تعداد بازدید 230 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

جلوگیری از کارکردن زن

سوالی که همیشه توسط بانوان شاغل از ما پرسیده می شود این است که آیا شوهرم می تواند از نظر قانونی جلو کار کردنم را بگیرد؟ و اما پاسخ وکیل مدافع:اگر زن زمان ازدواج شاغل باشد و مرد با دانستن این موضوع ازدواج کرده باشد ،مرد نمی تواند از کارکردن زن جلوگیری کند مگر اینکه:پس از ازدواج آنچنان مصالح خانواده یا پایگاه اجتماعی و زندگی مرد تغییر اساسی کرده باشد که اشتغال همسر با شرایط امروز مرد یا خود زن منافات داشته باشد.مثلا مرد بعد از ازدواج مدیر شود در حالیکه همسرش نیروی خدماتی باشد.

طبق قانون شوهر می تواند تنها با مجوز دادگاه همسر خودرا با توجه به شرایط فوق از کار کردن در یک شغل خاص منع کند. نکته اول:منظور از مصالح خانواده که در بالا گفته شد اموری است که سبب سستی بنیان خانواده یا اخلال در نگهداری و تربیت فرزندان شود ،مثلا زن تمام وقت خود را به شغلش اختصاص داده باشد و مجالی برای تربیت فرزندان نیابد. نکته دوم:شوهر شخصا نمی تواند به محل کار همسرش برود و مانع اشتغالش شود و باید از طریق دادگاه اقدام کند. نکته سوم:با توجه به مطالب مذکور در بالا علی القاعده اشتغال زن در ادارات دولتی را نمی توان منافی با مصالح خانواده یا حیثیات زن و یا شوهر تفسیرکرد.در کل خود شوهر باید در دادگاه طرح دعوا کرده و موارد فوق را اثبات کند. نکته چهارم:زن نیز می تواند هرگاه شغل شوهرش را منافی مصالح خانوادگی یا منافی حیثیات خود شوهر بداند منع او از اشتغال را از دادگاه تقاضا کند.(مطابق ماده ۱۸ قانون حمایت خانوده که هنوز صراحتا نسخ نشده و علاوه بر آن شروط دوازده گانه عقد نامه ازدواج).

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 07:28