نمونه پرونده فک پلاک خودرو

جمعه, 25 آذر 776 07:11
تعداد بازدید 506 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه پرونده فک پلاک خودرو  

دادخواست: خواسته فک پلاک خودرو پراید به شماره شهربانی                        و هزینه دادرسی دلائل و منضمات: کپی قولنامه عادی اینجانب خواهان به موجب قولنامه عادی مورخ 05/02/90 یک پراید به شماره شهربانی            را به خوانده دعوی فروخته و بنا شد پس از یک ماه نسبت به فک پلاک اقدام نماید تا کنون توجهی ننموده و ایجاد مشکل برایم محتمل است لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم. جلسه دادگاه در تاریخ             تشکیل گردید در خصوص دادخواست خواهان آقای غلامرضا ایرانی فرزند موسی بطفیت آقای حامد گلزاری مقوم به خواسته فک پلاک خودروی پراید به شماره 783ب44 ایران 85 دادگاه با عنایت به استرداد دادخواست از ناحیه خواهان به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام میدارد.قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد. با وکلای پایه یک ما در تماس باشید و از مشاوره حقوقی رایگان بهره مند گردید.

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 15 اسفند 1397 07:11