دادخواست تجدیدنظر چک

پنج شنبه, 24 آذر 776 07:21
تعداد بازدید 40 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

دادخواست تجدیدنظر چک

بسمه تعالی ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با سلام و عرض ادب احتراماً اینجانب با وکالت از محسن غلام بلوک با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل ضمن اعلام وکالت مراتب ذیل را به جهت اعتراض به دادنامه شماره 9409970002300986 به استحضار میرساند: موکل اینجانب در تاریخ                     از شخصی به نام ......................چکی را دریافت کرده که چک روز و کیفری بوده است و آقای .............................اسناد ارائه شده از طرف آقای مرتضی حسینی را انکار میکنند لذا ضمن اعتراض به رای اصداری از دادگاه محترم شعبه  1053 تقاضای جلب آقای محمد رضا نژاد کریم به دادرسی به عنوان جلب ثالث جهت روشن شدن موارد مجهول پرونده برای احقاق حقوق حقه موکل مورد استدعاست. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم. با تجدید مراتب احترام   با وکالت از محسن بلوک موسسه حقوقی تهران مدافع با بهره گیری از بهترین وکلای دادگستری

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 اسفند 1397 07:21