شکایت بابت مزاحمت پیامکی چگونه است

پنج شنبه, 24 آذر 776 08:39
تعداد بازدید 154 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

شکایت بابت مزاحمت پیامکی چگونه است

در صورتی که شخص ناشناسی از طریق پیامک شما را تهدید کند یا با الفاظی ناشایست شما را یا خانواده شمارا خطاب قرار دهد میتوانید به دادسرای محل سکونت خویش مراجعه نموده یا اینکه ابتدا به مخابرات مراجعه نموده وبا تمامی مدارک و مستندات به دادسرا مراجعه نمود اگر تام طرف مقابل را نمیدانید در مشخصات ایشان را مجهول معرفی نمایید و با پیگیری و استعلام از طریق مراجع قانونی نام دارنده خط و مشخصات کامل معلوم خواهد شد مجازات جرم مزاحمت و در صورت تهدید و سایر موارد متغییر بود و در صورت تهدید و اثبات این موضوع تشدید خواهد شد .

ضمنا صدای ضبط شده جزو اماره محسوب شده و دلیل محسوب نمیشود و با سایر موارد قابل ارائه مبباشد اگر برای مشکل حقوقی یا کیفری خود نیازمند هستید که با یکی از وکیل های موسسه حقوقی وکیل مدافع صحبت کنید می توانید از قسمت بالایی سایت به یکی از شماره ها تماس بگیرید و با وکیل مخصوص دپارتمان خود صحبت کنید. پاسخگویی تلفنی جهت ارزیابی اولیه رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری می باشد. بررسی دقیق و کامل یک پرونده مستلزم دریافت وقت مشاوره حضوری حقوقی با وکیل متخصص می باشد.

آخرین ویرایش در سه شنبه, 14 اسفند 1397 08:39