نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو

چهارشنبه, 23 آذر 776 08:48
تعداد بازدید 123 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه پرونده جرح عمدی با چاقو

شماره پرونده:9309985414701461 شاکی:........................................... مشتکی عنه :........................................... اتهام:ایراد جرح عمدی با چاقو گزارش مامور کلانتری موجود در پرونده حکایت از ایراد جرح با چاقونسبت به شکات دارد شکات گفته اند: اینجانب به عرض می رساند : دیروز سه شنبه ساعت 8:20 صبح فرزندم به نام حامد 18ساله مورد حمله دو نفر مهاجم قرار گرفته به نام های حسین شه بخش فرزند .........و مهران کرم زاده فرزند .................در خیابان مدائن روبه روی درب مدرسه که بر اثر ضربات چاقو اکنون در بیمارستان امام علی بستری می باشد صحنه را شاهدان عینی مشاهده نموده و مراتب را به 110 اعلام نموده ولی نامبردگان متواری گشته اند تقاضای رسیدگی مورد استدعاست. متهم احضار و اعلام داشت (مهران کرم زاده) قبول دارم به دلیل اینکه به من فحش داد دنبالش افتادم و اورا با چاقو زدم دو ضربه زدم و قبول دارم اشتباه کردم و رضایت شاکی را جلب نمودم. در تاریخ 23/10/93 قرار وثیقه صادر شد به مبلغ 300000000 ریال

پرونده مجازات جرح با چاقو

قرار نهایی دادسرا:احتراماً در خصوص اتهام مهران کرم زاده فرزند ...................18 ساله فاقد سابقه محکومیت کیفری فعلا آزاد به قید وثیقه دائر بر جرح عمدی با چاقونسبت به حامد یوسف زهی فرزند سلطانعلی با عنایت به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و دفاعیات بلا وجه واقاریر صریح متهم واقدام به ایراد جرح عمدی در ملاء عام مستنداً به ماده 618 قانون مجازات اسلامی باب تعزیرات بزه انتسابی محرز و مسلم تشخیص لذا قرار مجرمیت ایشان صادر میشود. و در تاریخ 3/10/93 کیفر خواست صادر می شود. در تاریخ شعبه 103 رسیدگی و با توجه به مستندات این گونه رای می دهد: در خصوص اتهام آقای مهران کرم زاده فرزند .......................18 ساله فاقد سابقه کیفری دانش آموز دائر بر بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو حسب شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی گواهی پزشکی قانونی اقرار متهم بزهکاری وی محرز و مسلم است نامبرده مستنداً به مواد614 و37 ق.م.ا با توجه به رضایت شاکی و فقدان سابقه کیفری به یک روز حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره حضوری بوده.و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد. در هر شهری هستید پیگیری پرونده های خود را به وکلای مجرب موسسه حقوقی تهران مدافع بسپارید

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:48