نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

پنج شنبه, 17 -2667 10:09
تعداد بازدید 290 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

 نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

             
صادقعلی ................. محمدعلی  59 آزاد کرج پایین تر از پل فردیس نرسیده به پل سرحدآبادجنب کمیته امداد
ناصر ................ امیرعلی 30   زندان قزلحصار ساختمان سفیدواحد یک
  سجاد شقاقی     27 وکیل   بلوارآزادی روبروی فروشگاه کتاب شهر ساختمان وکلا
 

ابطال و استرداد لاشه چک

  كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی مابین-کپی دستور 13 بازپرسی-کپی صورتجلسه و اقرار نامه ی خوانده
         با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:   خوانده محترم طی یک صورتجلسه مکلف گردید چک های متعلق به موکل را به وی مسترد نماید لکن به دلیل کلاهبرداری و اعزام به زندان از انجام این مهم استنکاف نمود و طی اقاریر خود در مرحله بازپرسی اذعان نموده است که چک ها را مسترد ننموده است و چک های ناشی از کلاهبرداری در ید وی قرارگرفته و پیرو این اقرار بازپرس محترم نیز دستور جلوگیری از پرداخت را به بانک محال علیه و اداره ثبت (اجراییات) صادر نمود و پس از مضی مدت و طی روال مشارعلیه محکوم و رای آن نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید لکن مع الاسف از استرداد چک ها استنکاف می نماید حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر در راستای ابطال و استرداد لاشه چک ها مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.          

  موسسه حقوقی تهران مدافع

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:44