نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

چهارشنبه, 23 آذر 776 08:42
تعداد بازدید 468 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری

نمونه فرم وکالتنامه وکیل دادگستری ....... با وکالت مع الواسطه از شهرام فرمهینی فراهانی به اقامتگاه تهران خ هنگام تقاطع فرجام و آیت پ948 واحد 13 .......... وکیل پایه یک دادگستری به اقامتگاه تهران خ ..................... هر شخص حقيقي يا حقوقي كه طرف باشد يا بعداً طرف واقع گردد حق مراجعه به كلية مراجع اداري، انتظامي و قضائي (دادسرا و دادگاههاي عمومي و انقلاب اسلامي و محاكم تجديدنظر و دادسرا و دادگاه ویژه )

واجراي احكام و ادارات ثبت و ثبت شركتها و ديوان عدالت اداري و ارسال اظهار نامه . وكالت در اقامة كلية دعاوي حقوقي و جزائي و دفاع در دعاوي له و عليه موكل و اعتراض به احكام و قرارها، تجديدنظرخواهي، فرجام‌خواهي واعاده دادرسي و مصالحه و سازش و اعلام رضایت ادعاي جعل يا انکار و ترديد نسبت به سند و استرداد سند و تعيين جاعل و ارجاع به داوري و تعيين كارشناس و دعوي خسارت و استرداد دادخواست يا دعوي و جلب و ورود ثالث و دفاع در قبال آنها و دعوي متقابل و ادعاي اعسار و دفاع در قبال آنها و قبول يا ردّ سوگند و درخواست صدور اجرائيه و تعقيب تا اخذ محكومٌ به و پرداخت هزينه‌ها و وصول اموال و اسناد موكل با حق توكيل به غير. طبق مقررات برای پیگیری پرونده های خود به تخصص وکلای پایه یک ما اعتماد کنید

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:42