نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

پنج شنبه, 19 آبان 776 09:57
تعداد بازدید 848 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین

نمونه شکواییه معامله به قصد فرار از دین شاکی :...........................ه اقامتگاه : نارمک چهارراه سرسبز خ دمیرچی پ 59 ط 5 واحد 10 مشتکی عنه: ................................. فرزند ابولفضل به اقامتگاه خ جردن ک سعیدی نبش مهرشاد پ64 ط3 واحد 9 موضوع جرم: انتقال مال به قصد فرار از دین مدارک و مستندات: وکالت نامه شماره75520 ، رونوشت چک های صادر و گواهی های عدم پرداخت، رونوشت تامین خواسته، رونوشت استعلام های دایره اجرای احکام سرپرست محترم دادسرای ناحیه با سلام و عرض ادب احتراماً با ارائه یک برگ وکالتنامه و اعلام قبول موکل با وکالت از ....................................موارد ذیل را به استحضار میرساند: موکل اینجانب حسب شغل خویش و مراودات مالی که با مشتکی عنه داشته است در ازای محصولاتی که به مشتکی عنه داده است تعداد 7 فقره چک دریافت میدارد به عبارت دیگر برای 7 فاکتور خرید محصولات از موکل 7 چک ارائه میکند که حدوداً  مبلغ 282میلیون تومان مبلغ کل چک ها می باشد. که در این بین به جز یکی از آن ها باقی چک ها حقوقی و مدت دار بوده است. پس از مضی مدت و رسیدن اجل چک های مشتکی عنه یکی پس از دیگری برگشت میخورد و موکل پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با این امید که چک ها از طریق دادگاه قابل وصول است طرح دعوی میکند و بدواً تقاضای تامین خواسته در شعبه 46 دادگاه عمومی حقوقی شهید صدر تهران مینماید ولیکن متوجه می شود مشتکی عنه که سابقاً خود را مالدار نشان داده بود مفلس فی امان الله است و به جز یک خط موبایل بی ارزش هرچه داشته به اطرافیان نزدیک منتقل کرده است به طوری که حتی خط موبایل خود را به همسرش منتقل کرده و همچنین اتومبیلی داشته که حدوداً 150 میلیون تومان ارزش داشته و در برج 11 سال 95 آن را نیز به نام یکی از دوستان خود به نام حجت منتقل میکند  تا با این انتقال امید طلبکاران به طور کامل نا امید گردد به طوری که حسب اظهارات موکل ایشان عنوان کرده در نهایت اعسار خواهم داد و ماهیانه مبلغ ناچیزی پرداخت خواهم کرد. سپس موکل می ماند و انبوهی از بدهی ها و مشکلاتی که از این طریق به وی تحمیل میگردد و مشتکی عنه که به امید حقوقی بودن چک ها و عدم وصف مجرمانه به راحتی از پرداخت مبلغ  280 میلیون تومان طفره می رود. و از آنجاییکه منتقل الیها با علم  و آگاهی از موضوع  و مشارکت در انجام معامله صوری، با مشتکی عنه همکاری نموده است، قطعاً معامله و اقدام صوری آنان از مصادیق بارز ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد. علیهذا با توجه به مدیونیت در زمان معامله وبا استناد به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب  1394 و با تقدیم تصاویر مصدق مستندات مربوطه، ضمن اعلام شکایت علیه نامبردگان تحت عنوان معامله به قصد فرار از دین استدعای رسیدگی و تعقیب مشتکی عنهما و کیفر قانونی آنان و همچنین توقیف اتومبیل مورد معامله و ابطال اسناد تنظیمی را دارم. پیشاپیش از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم . با تجدید مراتب احترام وکیل پایه یک دادگستری با وکالت از..............................

آخرین ویرایش در سه شنبه, 09 بهمن 1397 09:57