دفاع و اثبات واقعه ازدواج دائم

چهارشنبه, 23 آذر 776 08:32
تعداد بازدید 148 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

قضات محترم و اندیشمند محاکم تجدید نظر استان

با سلام و عرض ادب

احتراما اینجانب با تقدیم یک برگ وکالتنامه و منقش به تمبر مالیاتی، ضمن اعلام وکالت مراتب ذیل جهت تشحیذ ذهن و اثبات رای صادره تقدیم حضورتان میشود.

بدوأ لازم به ذکر است  متاسفانه تجدید نظرخواه محترم علیرغم مدارک پیوست مبنی بر اینکه پدر ایشان بر اثر ضایع طبیعی مرحوم گشته اند و جانباز ۲۵٪ بوده اند با ادعای مکرر بر فرزند شهید بودن در پی چه هدفی میباشند الله علم ، ولیکن از همین امر با ادعای دریافت وام با امتیاز فرزند شهید بودن مبلغ ۹۴۰۰۰۰۰۰۰ریال دریافت نموده که در این خصوص از مراجع قضایی (شعبه دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع باهنر) در حال پیگیری بوده.

عالیجنابان تجدید نظرخواه محترم ادعا نموده اند مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۳ در حضور شاهدین که شامل ۲ تن از دوستان و خانواده تجدید نظرخوانده به عقد دایم موکل درآمده اند که در این خصوص دلایل و مستندات متناقضی دال بر کذب بودن ادعای فوق از اظهارات شهود و دفاعیات وکیل ایشان موجود بوده که شرح مختصری تقدیم حضورتان میگردد.

۱ ) عالی مقامان وکیل محترم تجدید نظرخواه در پرونده کیفری که علیه موکل در شعبه محترم ۸ بازپرسی مطرح نموده اند در پاسخ به درخواست بازپرس محترم مبنی بر ارایه مدارک جهت اثبات زوجیت موکل خویش با تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی اعلام نموده اند در حضور شاهدین صیغه عقد موقت به مدت ۹۹ سال بین موکلشان و تجدیدنظرخوانده منعقد شده است و در این خصوص حاضر به اتیان سوگند به کلام الله مجید در نزد مقام محترم قضایی میباشند.

عالیجنابان چگونه است که به ناگهان ایشان بر خلاف ادعای خویش با معرفی دو تن از شهودی که از دوستان تجدید نظرخواه بوده که از قضا یکی از این شهود  اتفاقا در همان روز از شهرستان آمده و شاهد عقد قرار گرفته!!!! اعلام مینمایند که صیغه دایم جاری شده است حال چگونه امکان دارد که شاهدینی که طبق اظهارات وکیل محترم تجدیدنظرخواه در شعبه محترم ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ حاضر به اتیان سوگند برای شهادت عقد موقت ۹۹ ساله بوده تبدیل به شاهدین عقد دایم میشوند! قضاوت در این خصوص را  به عهده قضات محترم و اندیشمند میباشد.

۲ ) در جلسه رسیدگی تجدیدنظرخواه محترم در پاسخ به اینکه چه کسی صیغه عقد دایم را خوانده اظهار نموده اند که خویشتن اقدام به قرائت صیغه عقد نموده ام و شاهدین عقد را دو تن ازدوستان و پدر و مادر و خواهر موکل معرفی نموده است حال چندین سوال به  ذهن خطور می نماید و آن اینکه چرا یک تن از اقوام تجدید نظرخواه محترم  اعم از برادر و مادر و عموی محترم ایشان در جلسه عقد با این اهمیت حضور نداشته اند!!! و چرا این عقد با توجه به اظهارات یکی از شهود که ایشان قادر به خواندن عقد نبوده اند توسط عاقد یا شخص دیگری خوانده نشده چرا فیلم وعکسی در این خصوص موجود نمی باشد . لازم به ذکر است تعدادی عکس از مراسم دایی تجدیدنظرخوانده در پرونده موجود میباشد که ارتباطی با ادعای ایشان ندارد.

دفاع و اثبات واقعه ازدواج دائم

عالیجنابان طبق اظهارات تجدیدنظر خواه محترم ایشان عقد دایم را قرائت نموده اند و در این خصوص به شهادت شهود استناد نموده اند در این خصوص دو تناقض مشخص مشهود میباشد

الف) در اظهارات یکی از شهود خانم الف  اعلام شده است تجدیدنظرخواه محترم قادر به خواندن صیغه عقد دایم نبوده و پدر تجدیدنظر خوانده شخصا اقدام به خواندن صیغه عقد نموده و بر خلاف اظهارات وکیل محترم تجدیدنظر خواه مبنی بر آموزش عقد به موکلشان توسط پدر تجدیدنظر خواه کاملا متضاد بوده و در صورتجلسه شهادت ایشان چنین امری مبنی بر آموزش ذکر نشده است و همچنین  این امر در تضاد اشکار با شهادت یکی دیگر شاهدین خانم ب  است که اعلام نموده صیغه عقد توسط تجدید نظرخواه قرائت شده

ب) عالی جنابان در شهادت دیگر شاهد تجدیدنظر خواه محترم اقای مسعود (پدر موکل) اعلام شده است که ایشان در مجلس عقد دایم در مورخه ادعای و در مکان ادعای اصلا حضور نداشته است . چگونه ممکن است که شخصی که حضور نداشته در مراسم عقد صیغه عقد دایم را خوانده یا حتی به فرض محال آموزش داده باشد !!!

قضات محترم همانگونه که در شهادت شهود تجدید نظرخواه محترم ملاحظه می شود تناقض و تضاد به وضوح مشهود بوده و لذا شهادت شهود ایشان قابلیت استناد نداشته و همچنین با توجه به عدم وجود پدر و مادر و خواهران تجدید نظر خوانده در مجلس ادعای تنها دو تن از دوستان ایشان با شهادت متضاد از هم باقی میباشند که شهادت آنها نیز معتبر نبوده و طبق بند ( د ) ماده ۲۳۰ قانون ایین دادرسی مدنی اصل نکاح با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات می باشد . بنا به فرض محال با نادیده گرفتن تناقض شهادت شهود اثبات اصل نکاح با شهادت دو زن قابل استناد نخواهد بود.

در خصوص ادعای وکیل محترم و استناد ایشان به نظریه مشورتی لازم به ذکر می باشد که نظریه مشورتی مورد ادعا زمانی میتواند مورد استناد قرار گیرد که به فرض مثال صیغه عقدی در زمان و مکان مشخص

جاری شده و دو طرف در اصل نکاح اختلافی نداشته و تنها اختلاف در نوع عقد مبنی بر دایم یا منقطع بودن می باشد .

حال اینکه در پرونده فوق موکل اصل نکاح دایم و زمان و مکان آن که در مورخه ۲۸/۱۲/۱۳۹۵ قبول نداشته و لذا با اختلاف در اصل نکاح دایم در مورخه فوق و زمان نظریه مشورتی نمی تواند مورد استناد قرار گیرد و حتی صیغه موقت که در ابتدای عرایض اینجانب مورد قبول تجدیدنظرخواه محترم بوده و در لایحه به شعبه محترم ۸بازپرسی قید شده در زمان و مکان متفاوت از صیغه دایم ادعای بوده و لذا اصل نکاح دایم مورد اختلاف می باشد . همچنین استناد به برگه عادی مبنی بر ذکر کلمه همسر با توجه به اینکه موکل ، تجدیدنظرخواه را در عقد موقت خویش داشته می توانسته ایشان را با این قید به عنوان همسر شرعی خویش مورد خطاب قرار داده و دلالت اضافه ای از این امر مبنی بر دایم بودن عقد قابل تصور نمیتواند باشد.

قضات محترم  با امعان نظر در مراتب فوق و تناقض اشکار در شهادت شهود صدور تصمیم مقتضی مبنی بر اثبات رای بدوی از محضر محترمتان مرد استدعا میباشد.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:32