نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

چهارشنبه, 23 آذر 776 07:46
تعداد بازدید 239 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه دادخواست ابطال و استرداد لاشه چک

           
صادق اصغری محمد  59 آزاد .......................................
ناصر امیری امیر 30   ......................................
امیر   ..........     27 وکیل   ب..............................
  ابطال و استرداد لاشه چک
  كپي آرای صادره از دادگاه بدوی جزایی و تجدید نظر استان البرز –صورتجلسه فی مابین-کپی دستور 13 بازپرسی-کپی صورتجلسه و اقرار نامه ی خوانده
    با سلام احتراماً به استحضار مي رساند: خوانده محترم طی یک صورتجلسه مکلف گردید چک های متعلق به موکل را به وی مسترد نماید لکن به دلیل کلاهبرداری و اعزام به زندان از انجام این مهم استنکاف نمود و طی اقاریر خود در مرحله بازپرسی اذعان نموده است که چک ها را مسترد ننموده است و چک های ناشی از کلاهبرداری در ید وی قرارگرفته و پیرو این اقرار بازپرس محترم نیز دستور جلوگیری از پرداخت را به بانک محال علیه و اداره ثبت (اجراییات) صادر نمود و پس از مضی مدت و طی روال مشارعلیه محکوم و رای آن نیز در دادگاه تجدیدنظر قطعی گردید لکن مع الاسف از استرداد چک ها استنکاف می نماید حالیه با عنایت به مراتب مارالذکر در راستای ابطال و استرداد لاشه چک ها مستدعی است دستور فرمایید رسیدگی شایسته را مبذول فرمایند.          

برای تنظیم دادخواست های خود به صورت کاملاً تخصصی میتوانید از وکلای پایه یک ما به حوزه های تخصصی مختلف بهره ببرید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 07:46