نمونه لایحه واخواهی چک کیفری و دادنامه صادره ناشی از آن

سه شنبه, 20 -2667 12:26
تعداد بازدید 306 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

نمونه لایحه واخواهی چک کیفری و دادنامه صادره ناشی از آن

رياست محترم شعبه ................ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی شهید مدرس تهران با سلام و عرض ادب احتراماً در خصوص پرونده كلاسه ............. مطروحه در آن شعبه محترم ، حسب اظهارات موکد موکل موارد ذیل را به جهت دفاع از حقوق حقه موکل به استحضارمیرساند : 1- آقای ..............(موکل اینجانب ) در تاریخ اقدام به خرید شرکت ا.................. از آقای خ می نماید و پس از انتقال تا مدتی همچنان آقای خ صاحب امضا در شرکت بوده است .با این خرید یک دسته چک از بانک سپه به موکل داده می شود و شماره چک هایی که به ایشان منتقل میشود در قراردادی که به پیوست ضمیمه میگردد ، آمده که در صورت ملاحظه خواهید دید شماره چک های مطروحه در این پرونده اساساً به ایشان داده نشده است بلکه نزد آقای خ بوده و تا مدتها بعد همچنان از چک ها سوءاستفاده می شده است و در این خصوص در صورت صلاحدید جنابتان تقاضا دارد ایشان را به جهت ادای توضیح به جلسه رسیدگی دعوت فرمایید. 2- پس از مضی مدت موکل متوجه می شود که آقای خ بدون اجازه با تعدادی برگ چک شرکت که از دسته چک جدا شده لیکن هنگام معامله تحویل داده نشده است از حساب بانک سپه پول برداشت کرده است و با اینکه در حساب خود ششصد میلیون تومان داشته اند با این حال چک های موکل برگشت می خورد و در حال حاضر امضا دار مجاز موکل می باشد ولی چون قبلاً امضای آقای خ در سیستم ثبت و تعریف شده بوده است با استعلام گرفته شده امضاء آقای خ اشتباهاً به نام موکل تطبیق داده شده و بانک مغایرت آن را اعلام نمی کند که در این خصوص ضمن اینکه امضاء موکل در ذیل اوراق رسمی به جهت ملاحظه و تطبیق جنابعالی به پیوست ضمیمه میگردد ،کما اینکه نظریه کارشناسی ارائه شده نیز بر این مطلب صحه میگذارد.

3- در خصوص چک های بانک توسعه تعاون نیز ضمن اینکه در خصوص تعریف امضاء و تطبیق آن دقیقاً همانند بانک سپه اتفاق افتاده ، به استحضار می رساند که موکل پس از خرید شرکت از آقای خ تنها ته برگ چک ها را تحویل میگیرد که با ملاحظه این ته برگ چک ها مشخص میشود چک های قبل و بعد صادره از چک مورد نظر در سال 94 صادر شده است پس چگونه ممکن است که چک مذکور در سال 95 صادر شده باشد؟ فلذا این مورد به طور وضوح حاکی از مدت دار بودن چک می باشد و ثابت میکند اساساً چک موصوف حقوقی بوده و قابلیت طرح به طریق کیفری را نداشته است.

در آخر آنچه که باید توجه کرد این است که موکل اینجانب اساساً هیچ مراوده ی مالی با شاکی محترم نداشته که بخواهد به ایشان چک بدهد بلکه جناب آقای و قرار بوده این مبالغ را از آقای خ بابت تسهیلاتی که بابت لیزینگ دریافت می کرده بگیرد و این خود نشان دهنده ی این موضوع است که طرف شاکی موکل بنده نبوده و ذیل چک ها را آقای قلی آروند امضا نموده که با ارجاع امر به کارشناس به راحتی قابل اثبات خواهد بود و درمورد ادعاهای واهی شاکی نیز مبنی بر تبانی و کلاهبرداری و مشارکت در جعل امضاء فارغ از اینکه بی اساس بوده و بی هیچ سند و مدرکی بوده و قابلیت پیگیری خواهد داشت، از موضوع شکایت فعلی خارج و هیچ ارتباطی به شکایت چک کیفری ندارد فلذا مستدعی است با توجه به بی اساس بودن ادعاهای جدید شاکی و با توجه قانون صدور چک و به خصوص بند ه ماده 12 قانون مذکور وموارد معنونه و نظریه کارشناسی و اینکه چک های موصوف اساساً مدت دار بود و فاقد وصف کیفری می باشد و با توجه و مداقه در مدارک ابرازی و رعایت انصاف و عدالت موجبات جلوگیری از تضییع حقوق مشهود موکل را با اصدار رای عادلانه ، فراهم آورید. قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

با تشكر و تجديد مراتب احترام وکیل پایه یک دادگستری با وکالت از موکل رای دادگاه در خصوص درخواست واخواهی واخواه آقای موکل فرزند قاسم با وکالت آقای وکیل پایه یک دادگستری نسبت به دادنامه غیابی شماره ۹۶۰۹۱۵ مورخه ۴/۶/۹۶ صادره از شعبه ........کیفری ۲ تهران دادگاه از توجه به مشروح اظهارات فرد واخواه و لوایح تقدیمی وکیل ایشان و نیز ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و تایید بحث اختلاف خطوط وامضاء مندرج در چک های مورد تنازع با نمونه خط و امضاء فرد واخواه و اینکه فرد واخواه نیز طی لایحه مورخه ۲۱/۱/۹۷ از ارجاع امربه هیات سه نفره انصراف داشته و صرف نظر از اینکه ادعای فرد واخوانده در کشف جرم جدید منطبق برنظر شخص وی بوده است و دادگاه جرم جدیدی رادر حال حاضرو به کیفیت مطروحه کشف نداشته تا براساس آن اقدام عاجل را صورت پذیرد لذا در راستای مواد ۴۰۶ و ۴۰۷ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم اولیه غیابی را نقض و مستندا به اصل ۳۷ از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت متهم از بزه معنونه صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد . ریئس شعبه با کمک وکلای پایه یک ما به بهترین شکل ممکن در پرونده ها وارد و موفقیت خویش را تضمین کنید...

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 12:31