نمونه متن دادخواست طلاق از طرف زوجه - نمونه متن دادخواست تجدیدنظر در پرونده طلاق | تهران مدافع

سه شنبه, 28 مرداد 1399 07:57
تعداد بازدید 14434 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(5 رای‌ها)

بازدیدکننده گرامی با توجه به اینکه هر لایحه باید متناسب با موضوع شما تنظیم گردید قبل از ارایه لایحه به دادگاه حتما با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان بگیرید.

اول:

نمونه متن دادخواست در پرونده طلاق از ناحیه زوجه 

ریاست محترم شعبه 260 دادگاه عمومی خانواده تهران

با سلام و عرض ادب

احتراماً با وکالت از زوجه به استحضار می‌رساند:

  • موکله اینجانب خانم ...................... طی عقدنامه پیوست به تاریخ 6/12/89 به عقد دائم آقای ............ درآمده‌ و حدود 6 سال باهم زندگی مشترک داشته اند ، حال با توجه به اینکه زوج مدت 17 ماه است به طور مداوم ترک منزل مشترک نموده و همسایگان و اهالی محل ضمن اینکه استشهادیه ای که به پیوست ضمیمه شده را امضا نموده اند در صورت صلاحدید جنابتان حاضر به ادای شهادت در محضر دادگاه به جهت عدم حضور زوج به مدت 17 ماه متوالی در منزل مشترک هستند و خوانده در این مدت هیچ اقدامی برای تهیه منزل و بازگرداندن همسر خویش ننموده است ملاحظه می گردد مصادیق بند یک ماده 1130 قانون مدنی کاملاً محقق است .
  • خوانده در مدت اخیر از پرداخت نفقه خودداری می‌نماید (در این خصوص طرح دعوی و رای به نفع موکل صادر گردید ) و عسر و حرج در زندگی بوجود آمده و ادامه روند این زندگی مشترک برای موکله غیر قابل تحمل است.

 

  لذا با توجه به م تقاضای صدور حکم طلاق با بخشش5 سکه از مهریه  را به استناد مواد 1129وبند یک ماده 1130 قانون مدنی با احتساب خسارات قانونی مورد استدعاست .

قبلاً از الطاف حضرتعالی کمال امتنان و سپاس را دارم.

 

با احترام

 

 

 

 

دوم : 

نمونه متن دادخواست تجدیدنظر در پرونده طلاق

قضات محترم ومعظم دادگاه تجدید نظر استان............

بااحترام به عرض می رسانم حکم صادره از شعبه ...............................دادگاه حقوقی برخلاف موازین شرعی وقانونی اصدار یافته وموارد آن به شرح ذیل می باشد:

۱-اینجانب درهیچ یک از جلسات رسیدگی حضور نداشته ام و هیچ کدام از ابلاغات به من حضوراً ابلاغ نگردیده است لذا جای بسی تعجب دارد که چگونه دادگاه محترم بدوی حکم صادره را حضوری تلقی نموده است وقابل تجدید نظرخواهی؟

به صراحت ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک جلسات دادگاه حاظر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد که هیچ یک از۵مورد بالا در مورد من و این پرونده صادق نمی باشد لذا صدور حضوری خلاف صریح قانون می باشد و با توجه به اینکه من از دعوی مطروحه مطلع نبوده ام بنابراین امکان دفاع از خودم را نداشته ام در این خصوص خواستار نقض دادنامه صادره در قسمت قابلیت تجدید نظر و یا تلقی تجدید نظرخواهی به واخواهی خواستار ارسال پرونده به دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد می باشم .

۲-وفق تبصره ۲ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸ آبان ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق کلیه مسائل مالی فیمابین زوجین می بایست حل وفصل گردد و همچنین درتبصره ۳- همان قانون عنوان نموده که اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه،جهیزیه و غیر آن به صورت نقد می باشد مگر اینکه...........................که در ما نحن فیه دادگاه بدوی بدون توجه به موارد ذیل اقدام به صدور رای نموده است .

الف-بر خلاف آنچه در دادنامه آمده است نسبت به کل مهریه قبلاً تصمیم گیری نشده است بلکه فقط نسبت به ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی تصمیم گیری به عمل آمده و ۲۰۰ عدد سکه بهار آزادی دیگر بدون هیچ تصمیم قضایی عندالمطالبه بر ذمه زوج می باشد که در صورتی که قصد طلاق دارد می بایست آن را وفق تبصره ۳ نقداً پرداخت نماید. ب-در خصوص تلفات ایام عده هیچ گونه تصمیم گیری بعمل نیامده با توجه به ماده ۱۱۴۸قانون مدنی که حق رجوع را برای زوج مقرر نموده و مسئله ۱۰ صفحه ۵۳۲ کتاب قانون مدنی و فتوای امام خمینی که بیان می دارد زن تا زمانی که در عده است احکام بر او مترتب لست از قبیل استحقاق نفقه و سکنی و پوشش در صورتی که ناشزه نباشد .

که با توجه به احکام صادره از شعبه ............ تجدید نظر قطعی گردیده موکل ناشزه نمی باشد وقصد بازگشت و زندگی داشته که متاسفانه در پرونده شعبه.............و دستور حکم تمکین و نه در شعبه ................. ودستور حکم تمکین و نه در شعبه................زوج از صدور اجرائیه و تهیه مقدمات بازگشت زوجه امتناع نموده است و طبق احکام صادره از شعبه................نفقه زوجه می بایست پرداخت شود لذا دادگاه بدوی موظف بوده نسبت به پرداخت نفقات ایام عده تصمیم گیری نماید همچنین نسبت به پرداخت اجرت المثل دوران زندگی وفق تبصره ۳ قانون اصلاح مقررات می بایست اخذ تصمیم می شده . لذا با توجه به مراتب فوق و اینکه در حکم صادره حقوقات قانونی اینجانب رعایت نگردیده است لذا خواستار رسیدگی و نقض دادنامه صادره به لحاظ صدور حکم برخلاف شرع و قانون را خواستارم . با کمال احترام نام و نام خانوادگی وکیل........................ امضاء......................تاریخ.................

تهیه و تنظیم توسط وکیل پایه یک دادگستری مستقر در موسسه حقوقی تهران مدافع

آخرین ویرایش در شنبه, 01 شهریور 1399 12:37
مطالب مرتبط