اظهارنامه مدیر ساختمان در حکم سند رسمی لازم اجرا است

دوشنبه, 21 آذر 776 10:49
تعداد بازدید 55 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

اظهارنامه مدیر ساختمان در حکم سند رسمی لازم اجرا است

مطابق ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان ها (مصوب ۱۳۴۳) اظهار نامه ای که از طرف مدیر ساختمان به بدهکار مجتمع مسکونی یا تجاری یا اداری ارسال می شود و پس از ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ به بدهکار، مدیر ساختمان میتواند از طریق دایره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت علیه بدهکار تقاضای صدور اجرائیه نماید. اسناد رسمی لازم الاجرا از جمله اظهار نامه مدیر ساختمان که در حکم اسناد لازم الاجرا است، بدون مراجعه به دادگاه ها و صرفاً با تقاضای مدیر ساختمان مفاد آن اجرا می شود و مزیت این قبیل اسناد عدم لزوم اثبات آنها در محاکم دادگستری است.

در حقیقت اداره ثبت مزبور به نمایندگی از طرف جامعه که همان قوه قهریه عمومی است بدهکار را وادار به اجرای مفاد سند می کند. البته نحوه و کیفیت اجرای انواع سند لازم الاجرا به تناسب و طبع هر یک از آنها متفاوت است. نوشته شده توسط بهترین وکیل غرب تهران

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 10:49