کلاهبرداری|راههای اثبات کلاهبرداری

دوشنبه, 21 آذر 776 10:18
تعداد بازدید 237 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

کلاهبرداری|راههای اثبات کلاهبرداری

مؤسسه حقوقی تهران مدافع با استفاده از تجربه وکلای کیفری در غرب تهران و یا سایر نقاط تهران و شهرستانهای تهران آماده ارائه مشاوره و انجام امور مربوط به خانواده اعم از : انجام امور کیفری کلاهبرداری فروش مال غیر و خیانت درامانت و ... و در امور حقوقی  مربوط به طلاق یک طرفه – طلاق توافقی – مهریه – اعسار از پرداخت مهریه و تعدیل و تقسیط مهریه – اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه – اجرت المثل – حضانت – نفقه معوقه – استرداد جهیزیه – تنفیذ رأی طلاق خارج از کشور دفاع در کلیه ی امور حقوقی و کیفری مربوط به خانواده توسط وکیل خانواده در تمامی مناطق تهران می باشد.

با مراجعه به سایت می توانید از سایت موسسه حقوقی تهران مدافع بازدید نمایید.   تعریف کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری و راههای اثبات کلاهبرداری ۱ – تعریف جرم کلاهبرداری ۲ – عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری ۲ – ۱ عنصر مادی ۲ – ۲ عنصر قانونی ۲ – ۳ رفتار مادی فیزیکی ۱ – تعریف جرم کلاهبرداری ؛ بر طبق ماده ۱ (( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری )) که در حال حاضر حداقل عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در قانون مشخص و معین نموده بدین صورت اشعار دارد : (( هرکس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال با اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها را تحمیل کردند و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب وعلاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود . ))

همان گونه که ملاحضه می نمائید در قانون تعریفی از جرم کلاهبرداری ارائه نشده است و همانند برخی از جرائم از طریقی دیگر که در قانون مرسوم می باشد به ذکر مصادیق صرفاً اکتفا نمود و از همان مصادیق می توانیم به نوعی به تعریف از جرم کلاهبرداری برسیم که ذیل بیان می شود. کلاهبرداری عبارت است از اینکه مال دیگری را از طریق و توسل همزمان با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه ببرند.

و با این تعریف و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و کلاهبرداری که بعداً به آن اشاره خواهیم نمود. شروع به جرم کلاهبرداری عبارت خواهد بود از : توسل افراد توأم با سوء نیت به وسایل یا عملیات متقابلانه با نیت و به هدف بردن مال اشخاص.    ۲ – عناصر تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری هر جرمی در قانون دارای ۳ عنصر قانونی و مادی و روانی می باشد که در صورت اثبات این ۳ عنصر متهم محکوم می شود و لذا در صورتی که وکیل با تجربه در زمینه کیفری و به نوعی وکیل کیفری چه به لحاظ دفاع از متهم یا شاکی در پرونده کلاهبرداری حضور داشته باشد و با دقت نظر و لایحه دفاع کلاهبرداری بتواند این ۳ عنصر را مشخص نماید امکان اثبات جرم برای قاضی فراهم می گردد. ۱ – ۲ ) عنصر قانونی جرم کلاهبرداری بر طبق روش حقوقدانان برای معرفی هر جرمی عنصر قانونی به عنوان عنصری جدا مطرح می گردد، ولیکن تا زمانی که عنصر قانونی و در واقع همان اصل قانونی بودن جرم و مجازات ( یعنی تا زمانی که در قانونی جرمی تعریف و مجازات برای آن تعریف نشده نمی توان فردی را محکوم و مجرم دانست ).

نباشد نمی توان عناصر مادی و روانی را تعریف نمود و در واقع عنصر قانونی در ترکیب دو عنصر دیگر می باشد و در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در قانون ایران ماده ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و برخی قوانین خاص می باشد. ۲ – ۲ ) عنصر مادی جرم کلاهبرداری عنصر مادی جرم کلاهبرداری مانند سایر جرائم در سه بخش می بایست مورد بررسی قرار گیرد زیرا که صرف داشتن بعضی شرایط مادی باعث مجرم دانستن اشخاص نمی شود.

برای مثال فردی با نیت قتل به فردی که قبلاً مرده است تیراندازی می نماید درست است که این فرد نیت قتل و عنصر مادی شلیک گلوله را انجام داده ولیکن نتیجه که از عناصر زیر مجموعه عنصر مادی است در این مورد به وقوع نرسیده و فرد را به جرم قتل عمومی نمی توان مجازات نمود. ۳ عنصر زیر مجموعه عنصر مادی عبارتند از : ۱ – رفتار فیزیکی : که می توان با عنایت به جرم انجام عمل مانند سرقت و یا ترک انجام عملی باشد مانند عدم رسیدگی قضات به تظلمات مردم. ۲ – مجموعه شرایط : که شامل اوضاع و احوالی که وجود یا فقدان آنها از نظر قانون شرط تحقق جرم می باشد. ۳ – نتیجه حاصله : نتیجه حاصله از رفتار متهم که باعث نتیجه مجرمانه شده باشد، برای مثال شلیک به فردی که زنده نبود ولیکن در برخی جرایم احتیاجی به این عنصر نمی باشد. برای مثال ادای شهادت کذب یا سوگند دروغ که این جرایم در اصطلاح مطلق می باشند و جدا از هر نتیجه ای صرف به وقوع پیوستن جرم واقع می گردد، و همچنین در خصوص برخی جرایم که صرف شروع به آن جرم احتیاجی به این عنصر نیست و جرم واقع می گردد.

بر طبق ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات ( مصوب ۱۳۷۰ ) به صرف اینکه کسی در محضر دادگاه عالماً شهادت کذبی داده یا سوگند دروغی ادا نماید، و بدون توجه به اینکه آیا این امر موجب برائت گناهکار و یا محکوم شدن شخص بی گناهی شده است یا خیر به وقوع خواهد پیوست. الف ) رفتار مادی فیزیکی در جرم کلاهبرداری در جرم کلاهبرداری رفتار مجرمانه باید به شکل فعل مثبت باشد یعنی رفتاری صورت گیرد و صرف عدم انجام عملی و ترک فعل حتی با سوء نیت حتی با سوء نیت کلاهبرداری محسوب نمی شود.

برای مثال : شخص الف به اشتباه به فرد ب که سمتی ندارد مبلغی را بابت انجام کاری، برای مثال صدور کارت سبز بازرگانی پرداخت کند و شخص ب با علم به این موضوع که شخص الف اشتباه می کند نسبت به دریافت مبالغ اقدام نماید این شخص کلاهبردار نمی باشد حتی اگر شخص ثالثی در حضور ب و الف این موضوع را که ایشان شخص پرنفوذی هستند را اعلام کند و شخص ب سکوت کند باز هم کلاهبرداری صورت نگرفته است ولی در صورت تبانی می توان هر دو نفر را در تبانی و مباشرت جرم کلاهبرداری محکوم کرد. همچنین برای مثال شخصی ماشینی با ایراد به فردی می فروشد، صرف عدم ذکر عیوب شاید بتوان باعث ایجاد خیار عیب غبن گردد ولیکن به هیچ عنوان کلاهبرداری نمی باشد. ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبرداری از جمله شرایط اساسی برای تحقق جرم کلاهبرداری ۳ شرط ذیل می باشد : ۱ – متقلبانه بودن وسایلی که کلاهبردار از آنها برای اغفال دیگری استفاده می کند. ۲ – اغفال شدن و فریب خوردن قربانی، که مستلزم عدم آگاهی وی نسبت به متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده مجرم می باشد. ۳ – تعلق مال برده شده به دیگری.

وجود یکی از دو شرط اول یا دوم لزوماً به معنی وجود شرط دیگر نیست و برای مثال توسل کلاهبردار به وسایل متقلبانه نشانگر اغفال شخص نمی باشد و همچنین در صورت اینکه فرد ساده لوحی فریب خورده باشد نشان از متقلبانه بودن وسایل نمی باشد و تشخیص فرق این دو بسیار متفاوت و در خصوص افراد مختلف برای فریب خوردن متفاوت است. الف ) در خصوص متقلبانه بودن وسایل یا عملیات با مانورهای مورد استفاده کلاهبردار بر خلاف سایر جرایم که برای مثال وسیله ارتکاب قتل مهم نمی تواند باشد و حرف نتیجه قتل مهم است در جرم کلاهبرداری صرف بردن مال دیگری کلاهبرداری محسوب نمی شود و می بایست بر طبق ماده ۱ ( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ) فرد مجرم باید با حیله و تقلب مانورهایی انجام دهد و موجب فریب افراد شود تا بتواند مال دیگری را ببرد و بدون استفاده از وسایل متقلبانه و بدون حیله نمی توان فرد را کلاهبردار دانست.

آیا دروغ گویی می تواند کلاهبرداری محسوب شود ؟ صرف دروغگویی مثلاً فردی خود را دکتر معرفی نماید و فرد ساده لوح مبالغی جهت جراحی به این پزشک قلابی بدهد شامل عنوان کلاهبرداری نمی شود زیرا که در قانون از عنوان حیله و تقلب به عنوان رکن رکین جرم کلاهبرداری یاد شده و در صورتی که فردی بدون دیدن مدرک پزشکی یا کارت ویزیت اقدام به واریز مبالغی در وجه پزشک شیاد نماید دلیل به کلاهبرداری نمی باشد، و باید عملیات متقلبانه توأم با حیله و تقلب باشد.      

آخرین ویرایش در شنبه, 11 اسفند 1397 10:18