مراحل و مدارک اخذ گواهی انحصار وراثت

شنبه, 19 آذر 776 08:47
تعداد بازدید 1076 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مراحل و مدارک اخذ گواهی انحصار وراثت

مدارک جهت اخذ گواهی انحصار وراثت ۱ – شناسنامه کلیه وارث ۲ – شناسنامه ابطال شده متوفا ۳ – گواهی مالیاتی ۴ – استشهادیه رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۵ – عقدنامه رسمی در صورتی که متوفا حین الفوت دارای همسر باشد ۶ – گواهی فوت متوفا در حال حاضر مرجع رسیدگی کننده به صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی می باشد و آن شورا آخرین محل زندگی و فوت متوفا باشد لذا در صورتی که شخص در تهران فوت نماید امکان اخذ گواهی انحصار وراثت از شهرستان اصفهان وجود ندارد برای این منظور و برای اخذ گواهی انحصار وراثت شناسنامه کلیه اشخاص که بعد از فوت موجود بوده لازم می باشد و در صورت فوت شخص بعد فوت شخص مورد نظر می بایست شناسنامه یا گواهی فوت او ضمیمه درخواست گردد. مرجع رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محل آگهی می کند.

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترض نبود، مرجع رسیدگی کننده تمام ادله و اسناد درخواست کننده گواهی انحصار وراثت را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراثت و نسبت آنها با متوفا صادر می کند و در صورت اعتراض ، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده گواهی انحصار وراثت ابلاغ می کند و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر می کند که حکم صادره قابل تجدیدنظر می باشد.

مراحل و مدارک اخذ گواهی انحصار وراثت مدارک جهت اخذ گواهی انحصار وراثت ۱ – شناسنامه کلیه وارث ۲ – شناسنامه ابطال شده متوفا ۳ – گواهی مالیاتی ۴ – استشهادیه رسمی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی ۵ – عقدنامه رسمی در صورتی که متوفا حین الفوت دارای همسر باشد ۶ – گواهی فوت متوفا در حال حاضر مرجع رسیدگی کننده به صدور گواهی انحصار وراثت شورای حل اختلافی می باشد و آن شورا آخرین محل زندگی و فوت متوفا باشد لذا در صورتی که شخص در تهران فوت نماید امکان اخذ گواهی انحصار وراثت از شهرستان اصفهان وجود ندارد برای این منظور و برای اخذ گواهی انحصار وراثت شناسنامه کلیه اشخاص که بعد از فوت موجود بوده لازم می باشد و در صورت فوت شخص بعد فوت شخص مورد نظر می بایست شناسنامه یا گواهی فوت او ضمیمه درخواست گردد. مرجع رسیدگی کننده درخواست متقاضی را یک نوبت در روزنامه کثیر الانتشار یا محل آگهی می کند.

پس از انقضای یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که معترض نبود، مرجع رسیدگی کننده تمام ادله و اسناد درخواست کننده گواهی انحصار وراثت را از برگ شناسنامه و گواهی گواه و غیره در نظر گرفته، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین تعداد وراثت و نسبت آنها با متوفا صادر می کند و در صورت اعتراض ، دادگاه جلسه ای برای رسیدگی به اعتراض معین نموده و به معترض و درخواست کننده گواهی انحصار وراثت ابلاغ می کند و پس از جلسه رسیدگی حکم صادر می کند که حکم صادره قابل تجدیدنظر می باشد. 

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکلای پایه یک دادگستری که هریک در حوزه ای خاص  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد.

و موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل کیفری را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 اسفند 1397 08:47