مقادیر دیه و مجازات بینی | دیه شکستگی بینی

شنبه, 19 آذر 776 06:52
تعداد بازدید 885 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

مقادیر دیه و مجازات بینی

مقادیر دیه و مجازات بینی | دیه شکستگی بینی سؤال : دیه و مجازات  فلج کردن بینی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی کتاب دیات دو ثلث دیه کامل را دارد. سؤال : دیه و مجازات از بین بردن بینی فلج چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی ثلث دیه کامل را دارد. سؤال : دیه و مجازات سوراخ کردن هر دو طرف بینی و پرده فاصل میان آنها خواه با پارگی همراه باشد یا نباشد در صورتی که باعث از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی، اگر اصلاح نشود ثلث دیه کامل را دارد و چنانچه اصلاح شود موجب خمس دیه کامل است. سؤال : دیه و مجازات سوراخ کردن یک طرف بینی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که بهبود نیابد یک نهم دیه کامل و در صورتی که بهبود یابد، یک بیستم دیه کامل را دارد.

سؤال : دیه و مجازات پاره کردن بینی در صورتی که سبب از بین رفتن بینی یا نوک آن نشود چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی ، یک سوم دیه کامل اگر بهبود یابد یک دهم دیه کامل را دارد. سؤال : دیه و مجازات از بین بردن نوک بینی که محل چکیدن خون است چیست‌؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی کتاب دیات ، نصف دیه کامل را دارد. سؤال : دیه و مجازات از بین بردن حس بوییایی هر دو جرای بینی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلانی کتاب دیات، دیه کامل را دارد و در صورت از بین بردن بویایی یک مجرا نصف دیه است و از بین بردن قسمتی از بویای ارش دارد.

سؤال : چنانچه حس بویایی قبل از دریافت دیه برگردد چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و قانون مجازات اسلامی ارش دارد و اگر بعد از دریافت دیه برگردد باید مصالحه نماید. سؤال : مجازات از بین رفتن حس بویایی در اثر بریدن بینی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی، دو دیه کامل را دارد و اگر بر اثر جنایت دیگری بویایی از بین رفته دیه جنایت بر دیه بویایی افزوده می شود و اگر جنایت دیه معین نداشته می باشد ارش آن را بر دیه بویایی اضافه می کنند. برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید. موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم:

 “موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”    

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 09 اسفند 1397 06:52