نمونه قرارداد همکاری - وکیل برای تنظیم قرارداد | تهران مدافع

سه شنبه, 20 اسفند 1398 12:19
تعداد بازدید 5855 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(5 رای‌ها)

مخاطبان گرامی نمونه قراردادهمکاری در انتهای این مقاله گذاشته شده است استدعا داریم برای شناختن اصول تنظیم قرارداد و دانستن راهکارهایی برای محکم نمودن قرارداد به دقت این مقاله را مطالعه نمایید و درصورتی که پاسخ خود را نیافتید برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید .

وکیل قرارداد

یکی از مهم ترین دلایلی که در این مقاله به وجود وکیل برای تنظیم قرارداد اشاره می شود حساسیت بالای این موضوع و پیچیدگی و فنی بودن می باشد و این موضوع ارتباط بسیار مؤثر در روابط اجتماعی افراد دارد.

در بسیاری از موارد ناآشنایی با چهارچوب قانونی یک قرارداد و عدم مشاوره با وکیل قرارداد می تواند ضررهای جبران ناپذیری برای ما به همراه داشته که گاهی برای احقاق حقوق باید سال ها در دادگاه ها دوندگی کرد. در یک مشاوره با وکیل برای تنظیم قرارداد یک الی دو ساعته، وکیل قراردادها می تواند همه خواسته های شما را در قالب یک قرارداد قانونی آورده و همه تضامین لازم را در این خصوص در قرارداد بگنجاند و قراردادی که وکیل در مؤسسه حقوقی تهران مدافع تنظیم می کند، خود وکیل ضمانت و گارانتی آن است چرا که اگر نسبت به این قرارداد دعوایی مطرح گردد، این وکیل موظف به دفاع از آن می باشد.

این ویدیو را درمورد نحوه تنظیم قرارداد حتماً ببینید

تعریف قرارداد

نظر به این که موضوع مقاله یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می پردازیم : واژه « قرارداد» در زبان فارسی به معنای « عقد » به کار رفته است. عقد لفظاً به معنای « بستن » است. چنان که ماده « ۱۸۳ » قانون مدنی می گوید : « عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نماید و مورد قبول آنها باشد » وجه تناسب معنای اصطلاحی و معنای لغوی آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقی ایجاد می شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می سازد.

قرارداد مترادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می شود و حال آن که قرارداد با کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می گوید : « قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می گردد، گفته می شود.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می شوند. به تعریف اختصاری هر یک می پردازیم. عقد لازم و جایز : عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. ( ماده ۱۸۵ قانون مدنی ) عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند. وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلف ( از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

 

نمونه قرارداد همکاری 

قرارداد ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني كه عبارت است از: «ماده 10 قانون مدني: قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آنرا منعقد نموده اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است.» بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين و ضمن العقد خارج لازم(كه با قرار عقد مزبور بطور شفاهي بين طرفين ذيل الذكر انعقاد يافته) في مابين:

ماده 1- طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد: آقاي ................................. فرزند آقاي ................................به شماره ملی  ....................................... صادره از تهران متولد ......................ساكن: .................................................................. طرف دوم قرارداد: آقاي ............................... فرزند آقاي .......................... به شماره ملی  .......................... صادره از تهران و  ساكن: ...............................................................با وکالت از شرکت ............................................ با شماره وکالتنامه:                                              که با امضای آقای                                   دارای حق امضاء در شرکت مزبور رسیده است. ن

از طرف ديگر منعقد گرديده و طرفين ضمن العقد حاضر و ضمن العقد خارج لازم مرقوم متعهد و ملتزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد گرديده و مي باشند .

تبصره:  مقرر گردید طرف دوم یعنی  آقاي ..........................به نحو تضامنی با شرکت ............................... مسئولیت اجرای کلیه تعهدات این قرارداد را  به عهده داشته باشد و در صورتی که کاشف به عمل آید کسی که وکالتنامه ایشان را امضاء کرده طبق اساسنامه این حق را نداشته و یا هر اتفاق دیگری که به این رابطه وکالتی خدشه وارد کند اتفاق بیفتد ایشان  باید مبلغ پانصد میلیون تومان به عنوان وجه التزام قراردادی پرداخت نمایند. نمونه قرارداد همکاری

ماده2- موضوع قرارداد عبارت است از انجام کلیه ی کارهای مقدماتی واردات گوشت از روسیه که در نهایت منتج به خریداری گوشت و پلمپ ماشین به نام شرکت ..........................  میگردد.

ماده3- تابعيت اين قرارداد ايراني است.

ماده4- مدت اين قرارداد از تاريخ ............................................سيصد و نود و هفت شمسي به مدت................ سال تمام خورشيدي مي باشد.

ماده5- سرمايه اين قرارداد مبلغ .......................... ريال است كه تماماً و نقداً توسط طرف اول تاديه و پرداخت گرديده است و مقرر گردید طرف دوم پنجاه درصد این مبلغ را قبل از مرز روسیه و پنجاه درصد دوم را پس از پلمپ ماشین به نام شرکت .........................................  به صورت حواله انتقال دهد.

ماده6- طرف دوم اقرار و اظهار كرده و مي نمايد كه تمامي سرمايه مذكور در ماده5 اين قرارداد را دريافت نموده است. نمونه قرارداد همکاری

ماده7- وظايف طرف اول قرارداد عبارت است از کلیه اقدامات مورد نیاز در روسیه از مرحله اول یعنی خرید گوسفند و هزینه های کشتارگاه و سایر هزینه ها تا پایان کار و پلمپ ماشین به نام شرکت ..................................

ماده 8- طرف دوم قرارداد تعهد نمود پرد اخت پنجاه درصد مبلغ سرمایه  قبل از مرز روسیه و پنجاه درصد دوم پس از پلمپ ماشین به نام شرکت .....................................  به صورت حواله را به عهده داشته باشد  و کلیه رسید ها و فاکتور هایی که نسبت به موضوع این قرارداد هزینه میگردد را به طرف اول ارائه نماید و قبول کرد با توجه به اینکه بدواً اصل سرمایه در ید ایشان است در صورت تخلف از انجام این تعهد به هر دلیلی نسبت به کل سرمایه ضامن بوده و شخصاً ایشان موظف به استرداد اصل مبلغ به طرف اول می باشند. نمونه قرارداد همکاری

ماده9- زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فرس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.

ماده10- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد و برای هرگونه اقدام برای موارد مندرج در این قرارداد  طرفين موضوع اختلاف را به آقاي ....................وکیل پایه یک دادگستری به شماره پروانه .................. به شماره ملی ............................كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و ایشان در محل دفتر وکالت خود در تهران رسیدگی می نماید و راي داور مزبور قاطع و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و کلیه ی ابلاغ های موضوع این قرارداد با اظهارنامه خواهد بود.

ماده11- طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد اقدام نمايند.

ماده12- اين قرارداد در 2 نسخه و در 12 ماده، كه هر 2 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

محل امضاي طرف اول قرارداد                                                              محل امضاي طرف دوم قرارداد

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد . موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”  

آخرین ویرایش در سه شنبه, 20 اسفند 1398 12:19
مطالب مرتبط