مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر | وکیل کیفری

شنبه, 17 -2667 07:52
تعداد بازدید 422 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر

وکیل کیفری سؤال : مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری وبر اساس ماده ۱۸ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، اگر این عمل موجب بازماندن مصرف کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت شود مجازات فروشنده حبس از ۲ تا ۱۰ سال است و اگر منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا نقص یکی از حواس یا اعضاء مصرف کننده شود فروشنده به ۱ تا ۳ سال حبس محکوم می گردد. و علاوه بر این مرتکبین به جریمه نقدی و پرداخت خسارت به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم می شود. مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر سؤال : مجازات دادن نسخه رمزی از سوی پزشک چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۲مجلس شورای سابق ۴ ماه حبس را در برمی گیرد.

مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر سؤال : مجازات عدم رعایت نرخ های مصوب وزارت بهداشت از سوی مؤسسات پزشکی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۰ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، لغو دایم یا لغوموقت پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی است. مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر سؤال : مجازات مصرف رنگ های غیر مجاز در مواد خوردنی یا آ

شامیدنی یا استفاده از مواد ناخالص در رنگ آمیزی ظروف غذایی و دارویی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۹ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، حبس از ۶ ماه تا ۱ سال است. مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر سؤال : مجازات عدم رعایت مقررات قانون مواد خوردنی و آشامیدنی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۱ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، پرداخت غرامت را در برمی گیرد. مجازات فروش دارویی به جای داروی دیگر سؤال : مجازات تخلف از مقررات بهداشتی توسط اماکن عمومی، مراکز تهیه تولید و مواد خوردنی و آشامیدنی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳ اصلاحی، قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، جریمه نقدی به ازای هر مورد نقص را در بر می گیرد.  

سؤال : ممجازات فروش دارویی به جای داروی دیگرجازات عدم رعایت ماده ۱۴ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی از سوی خریداران مواد مکشوفه و استفاده این مواد غیرمصرفی که از سوی وزارت بهداری یا سایر مؤسسات تعیین شده چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۵ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، مرتکب به مجازات های مقرر در قانون مواد خوردنی و آشامیدنی محکوم می شود. سؤال : مجازات خودداری از انجام وظیفه از سوی مأمرین متصدی در مواد دارویی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۸ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی مواد خوردنی و آشامیدنی، انفصال موقت از ۱ تا ۶ ماه را دربرمی گیرد.برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

موسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص  تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد . موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 08 اسفند 1397 09:07
مطالب مرتبط