مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه | وکیل برای امور کیفری

جمعه, 18 آذر 776 06:40
تعداد بازدید 633 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه

وکیل برای امور کیفری سؤال : مجازات خودداری بیمارستان ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه به بیماران اورژانسی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، جریمه نقدی و توبیخ و درج در پرونده پزشکی و لغو پروانه تأسیس و توبیخ در پرونده پزشکی است. مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات ایجاد یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف توسط وزارت بهداشت چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در مرتبه اول جریمه نقدی به میزان دو برابر، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. جریمه نقدی به میزان ۵ برابر اضافه دریافتی از بیماران، لغو پروانه لغو پروانه تأسیس است. مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات به کارگیری افراد فاقد صلاحیت در مؤسسات پزشکی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در مرتبه اول توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی. و به همراه جریمه نقدی و لغو پروانه تأسیس است.

مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود از طرف داروخانه چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در مرتبه اول اخطار کتبی و جمع آوری داروهای غیر مجاز. و جریمه نقدی، قطع سهمیه دارویی تا ۳ ماه ، در مرتبه آخر تعطیل داروخانه تا مدت ۱ سال است. مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات نداشتن پروانه تأسیس داروخانه چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، تعطیل محل است. مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، تعطیل محل است.

سؤال : مجازات عدم حضور مسؤول فنی در ساعات مقرر در داروخانه چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در مرتبه اول اخطار کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی ، لغو موقت پروانه مسؤولیت فنی تا مدت ۳ ماه. مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه سؤال : مجازات ارائه دارو بدون نسخه پزشک چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماد ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در مرتبه اول اخطار کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی ، قطع سهمیه دارویی تا مدت ۱ ماه است. سؤال : مجازات عدم تهیه دارو از سوی داروخانه از شبکه توزیع تعیین شده از سوی وزارت بهداشت چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، در مرتبه اول اخطار کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی، قطع سهمیه دارویی تا مدت ۳ ماه، و تعطیل موقت داروخانه تا مدت ۱ سال است. سؤال : مجازات نگهداری و یا عرضه داروهای فاسد یا تاریخ گذشته چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۰ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، تذکر کتبی و جمع آوری داروهای فاسد تاریخ گذشته، جریمه نقدی، قطع سهم دارویی تا مدت ۳ ماه و تعطیل موقت تا ۶ ماه است. برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 08 اسفند 1397 06:40
مطالب مرتبط