مجازات شروع به جعل و تزویر چیست | وکیل باتجربه کیفری

پنج شنبه, 17 آذر 776 08:06
تعداد بازدید 114 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات شروع به جعل و تزویر چیست

وکیل باتجربه کیفری

سؤال : مجازات شروع به جعل و تزویر چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۲ قانون مجازات اسلامیؤ حداقل مجازات تعیین شده همان مورد است.

سؤال : مجازات عاملیت برای ورود اسکناس مجعول به کشور به قصد مبارزه با نظام چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده واحده و تبصره آن به عنوان مفسد به اعدام محکوم می گردد.

سؤال : مجازات جعل یا تزویر در اسناد یا نوشته های غیر رسمی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال جزای

نقدی است.

سؤال : مجازات استفاده از اسناد یا نوشته های غیر رسمی مجعول یا مزور چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال

جزای نقدی است.مجازات شروع به جعل و تزویر چیست

سؤال : مجازات شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۴۱ قانون مجازات اسلامی، جزای نقدی از ۲۰۰۰۰۰ ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ ریال است.

سؤال : مجازات ثبت اسناد مجعوله یا مزوره عمداً توسط مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفتر رسمی چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰۰ قانون ثبت اسناد و املاک به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی

مقرر است محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات دخالت یا معرفی کردن خود در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشکری و انتظامی بدون سمت رسمی یا اذن از

طرف دولت یا جعل سند چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال به علاوه مجازات جعل.

سؤال : مجازات جعل گواهی پزشکی برای معافیت خود یا دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۸ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۱ سال یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال

جزای نقدی است.مجازات شروع به جعل و تزویر چیست

سؤال : مجازات استفاده از عکس کارت شناسایی یا اوراق هویت یا مدارک دولتی و عمومی که با اصل آنها ایجاد اشتباه می کند

چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامی، حبس از ۶ ماه تا ۲ سال است یا ۳ تا ۱۲ میلیون ریال

جزای نقدی است.

سؤال : مجازات ثبت سند در غیاب اشخاصی که قانوناً باید حضور داشته باشند عمداً توسط مستخدمین و اجزاء ثبت و صاحبان

دفتر رسمی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۱۰۰ بند ۲ قانون ثبت اسناد و املاک، به مجازاتی که برای جعل یا تزویر اسناد

رسمی مقرر است محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات ثبت سند در دفتر با تاریخ مقدم یا مؤخر از سوی مستخدمین و اجزاء ثبت و صاحبان دفاتر رسمی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰۰ بند ۴ قانون ثبت اسناد و املاک، مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی

را خواهد داشت.

سؤال : مجازات ثبت اسناد انتقالی یا علم به عدم مالیکیت انتقال دهنده از سوی مستخدمین چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۰۰ بند ۶ قانون ثبت اسناد و املاک، مجازات جعل و تزویر در اسناد رسمی را

خواهد داشت.

برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید. 

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

 

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در سه شنبه, 07 اسفند 1397 08:07