مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت | وکیل باتجربه کیفری

چهارشنبه, 16 آذر 776 12:31
تعداد بازدید 59 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

مجازات شهادت دروغ

مؤثر در مورد ولادت وکیل باتجربه کیفری سؤال : مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت یا وفات چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری وبر اساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. سؤال : مجازات دریافت شناسنامه موهوم چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. سؤال : مجازات استفاده از شناسنامه مکرر پس از رسیدن به سن ۱۸ چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات عدم ارسال گواهی ولادت به ثبت احوال چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۱۹ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد.مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت سؤال : مجازات عدم اطلاع وفات به ثبت احوال چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۳ و ۲۶ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکلیف قانونی جزای نقدی هم در بر می گیرد. سؤال : مجازات اقدام به اخذ شناسنامه المثنی با  داشتن آن چیست؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۴ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی در برمی گیرد. سؤال : مجازات مهر کردن غیرمجاز شناسنامه های معتبر چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و بر اساس ماده ۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و تکرار بیش از ۲ بار علاوه بر جزای نقدی حبس از ۹۱ روز تا ۱سال را دربر میگیرد.

سؤال : مجازات همراه نداشتن کارت شناسایی در مناطقی که دولت اعلام داشته است چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۳ و ۳۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به انجام تکالیف قانونی جزای نقدی هم دربر می گیرد. سؤال : مجازات استفاده از اسناد سجلی فاقد اعتبار چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۸ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، علاوه بر الزام به تعویض پرداخت جزای نقدی را هم دربر میگیرد.مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت سؤال : مجازات چاپ غیر مجاز اوراق اسناد جعلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۳ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۲ سال تا ۵ سال و پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سؤال : مجازات خریدو فروش شناسنامه و اسناد سجلی چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخد وکیل کیفری و براساس ماده ۱۵ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، جزای نقدی و در صورت تکرار به اشد مجازات محکوم خواهد شد. سؤال : مجازات استفاده از شناسنامه دیگری به نام خود چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از ۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. سؤال : مجازات صدور گواهی خلاف واقع در مورد ولادت یا فوت از سوی ماما چیست ؟ پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده بند ۲ قانون تخلفات جرائم و مجهزات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، حبس از۹۱ روز تا ۱ سال و پرداخت جریمه نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.مجازات شهادت دروغ مؤثر در مورد ولادت برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد. تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم: 

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 12:31