نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی | وکیل برای الزام به تنظیم سند

چهارشنبه, 23 آذر 776 08:18
تعداد بازدید 7301 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل برای الزام به تنظیم سند به نام خدا ریاست محترم دادگاه با سلام و عرض ادب احتراما به وکالت از خواهان خانم  ملیحه بویین زهرایی مراتب ذیل را به عرض می رسانم: 1-       موکله به موجب مبایعه نامه شماره 16918027 مورخ چهارم  مهر 97 دارای کد رهگیری 1071014916557  شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 27911 فرعی از 6974  اصلی واقع در حوزه ثبتی شمال شرق به مساحت 41.37  متر مربع واقع در تهران 15 متری تسلیحات رجب نصیری پ 130 ط سوم  به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 2 را از خوانده آقای وحید سه کله خریداری نموده است.

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 2- به موجب بند 4-1  ماده 4 مبایعه نامه مذکور طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند رسمی مورخ 20/1/87  در  دفتر اسناد رسمی شماره 698  حاضر شوند ولی متاسفانه  خوانده علیرغم حضور موکله در دفترخانه به بهانه های واهی حاضر به گرفتن ثمن معامله نشد و علیرغم اینکه مستاجرموکله یعنی آقای اسحاق که حاضر به شهادت در این دادگاه می باشد مبلغ سی و سه میلیون به صورت پایا و مبلغ 10 میلیون به صورت کارت به کارت به حساب ایشان واریز کرده بود و آقای ........................ برادر موکله یک میلیون به حساب ایشان کارت به کارت کرده بود و 30 میلیون هم به صورت چک بین بانکی روز محضر آماده تحویل به خوانده بوده است که ایشان عنوان کردند که چون امکان دارد یک روز واریز وجه زمان ببرد ( مبلغ پایا)  روز تنظیم سند را  شفاهاً به فردای روز موعود موکول کردند و حتی پس از اینکه مبالغ به حساب ایشان واریز شد مبالغ را به حساب ها برگرداندند  تا تعهد موکله را زیر سوال ببرند و بدینوسیله هم زعم خویش برای فسخ قرارداد اقدام کنند و هم برای گرفتن خسارات قراردادی  و به همین علت علیرغم مراجعات مکرر موکله به هیچ عنوان حاضر به گرفتن ثمن معامله نشده و تا کنون هیچ گونه اقدامی در خصوص تنظیم سند رسمی انجام نداده اند.نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی 3- به موجب بند 5-1 ماده 5 مبایعه نامه موصوف فروشنده متعهد و ملتزم گردید مورد معامله را در تاریخ 05/08/97 تسلیم خریدار نماید ولی متاسفانه از ایفای تعهد خویش در این خصوص نیز امتناع ورزیده است. 4-       به موجب بند 6-7 از ماده 6 مبایعه نامه مذکور فروشنده متعهد و ملتزم گردید در صورت عدم اجرای تعهد مندرج در بند پیش گفته (5-1) به ازای هر روز تاخیر مبلغ سه میلیون ریال (معادل300 هزار تومان) به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به به موکله پرداخت نماید.نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی فی الحال ضمن اینکه  باقیمانده ثمن معامله همچنان که به گواهی شهود مانند روز حضور در دفترخانه توسط موکله  آماده پرداخت می باشد.

با توجه به موارد مذکور در فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خوانده بر: 1- حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 27911 فرعی از 6974  اصلی واقع در حوزه ثبتی شمال شرق به مساحت 41.37  متر مربع واقع در تهران 15 متری تسلیحات رجب نصیری پ 130 ط سوم  به انضمام شش دانگ پارکینگ به شماره 2 به نام موکل 2- محکومیت خواندگان به پرداخت وجه التزام مندرج در بند 6-7 مبایعه نامه مذکور بابت تاخیر در انجام تعهد از تاریخ 1 مهرماه سال 92 تا زمان اجرای حکم را به جهت جلوگیری از تضییع حقوق مسلم موکل استدعا دارم. قبلاً از الطاف شما کمال امتنان و سپاس را دارم. با احترام .............................. با وکالت از خانم ملیحه بویین زهرایی نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند  

مؤسسه حقوقی تهران مدافع مفتخر است با به کار گیری وکیل و وکلای پایه یک دادگستری و وکیل خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند این انتخاب را آسان نموده و پس از مراجعه به موسسه حقوقی و تنظیم قرارداد وکالت و ارائه مشاوره حقوقی و بررسی اسناد و مدارک پرونده در کمیسیون ویژه که در یک هیئت 6 نفره پرونده را به وکیل متخصص ارجاع داده و تا روز اجرا پیگیری وکیل ادامه دارد .

موسسه حقوقی تهران مدافع نیز تا روز آخر به همراه وکیل پیگیر خواهد بود و تا جاییکه ممکن است حضور موکل منتفی است و همه ی کار ها از ابتدا تا انتها با وکیل است و موکل با در اختیار داشتن شماره تلفن وکیل دادگستری و باتوجه به در دسترس بودن وکلای موسسه در صورت هرگونه ابهام می تواند شماره تلفن وکیل را داشته و با وکیل خود تماس بگیرد.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی موسسه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم:

“موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است”

آخرین ویرایش در دوشنبه, 13 اسفند 1397 08:18