مجازات قاچاق با سلاح گرم | وکیل برای امور کیفری

چهارشنبه, 16 آذر 776 08:33
تعداد بازدید 228 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

مجازات قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالای ممنوع

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش

کالای ممنوع قاچاق است.

مجازات قاچاق با سلاح گرم

سؤال : مجازات ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در قاچاق کالای ممنوعه چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری و براساس ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در صورتی که بالای یکصد میلیون ریال

باشد و متعلق به شخص مرتکب قاچاق باشد یا با استناد به سابقه مرتکب و یا مالک وسیله نقلیه در امر قاچاق ثابت شود آن را

جهت استفاده برای حمل کالای قاچاق در اختیار مرتکب قرار داده است.

مجازات قاچاق با سلاح گرم

سؤال : مجازات قاچاق سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن شود چیست؟

پاسخ : طبق پاسخ وکیل کیفری وبراساس ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح، به حبس از ۶ ماه ت دو

سال محکوم می شود.

سؤال : مجازات قاچاق با سلاح گرم سبک خودکار چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۵ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح، به حبس از ده تا ۱۵

سال محکوم می شود.

مجازات قاچاق با سلاح گرم

سؤال : مجازات خرید، نگهداری یا توزیع یا فروش و یا هرگونه معامله دیگری با مواد منفجره غیرنظامی چیست ؟

پاسخ : طبق پاسخ  وکیل کیفری و براساس ماده ۱۲ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح، مرتکب به حبس از

۶ ماه تا دو سال و جزای نقدی یک تا دو برابر مواد کشف شده محکوم می شود. مجازات قاچاق با سلاح گرم برای مشاوره تخصصی با وکیل کیفری به

صورت تلفنی و حضوری با مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس حاصل نمائید.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 08:33