اثبات مالکیت ملک

دوشنبه, 06 اسفند 1397 08:31
تعداد بازدید 2604 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

اثبات مالکیت ملک

اساس حقوقی دادخواست اثبات مالکیت ملک

در صورتی که ملکی سابقه ملکی نداشته باشد در اداره ثبت اسناد به تبع فاقد سند رسمی می باشد در این صورت اگر شخصی ادعای

مالکیت ملک فوق را نماید در این صورت برای اثبات ادعای خود باید دادخواستی با موضوع اثبات مالکیت مطرح نماید.

مستندات برای این دادخواست  1 – شهادت شهود 2 – مبایعه نامه 3 – تصرف و سایر دلایل است که پس از بررسی دادگاه رأی

صادر می گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست اثبات مالکیت ملک

بر طبق 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاه محل مال غیرمنقول طرح باید گردد.

خواهان و خوانده دعوای اثبات مالکیت

در این نوع دعوا خواهان شخصی است که که به صورتی خود را مستحق و مالک ملک می داند و خوانده و یا خواندگان شخصی

است که ملک را به خواهان فروخته است و در صورتی که اشخاص دیگری نیز از ثبل فروشنده ملک بوده اند به طرفیت آنها

نیز دعوا باید طرف قرار گیرند.

اجرای حکم اثبات مالکیت ملک

حکم اثبات مالکیت ملک بر خلاف اکثریت احکام لزومی به اجرا توسط شخص خاصی ندارد بلکه اعلامی است و همان حکم

صادره محکوم له را به عنوان مالک ملک رسمی مشخص می نماید.

آیا امکان دادخواست اثبات مالکیت بر ملکی که دارای سابقه ثبتی است وجود دارد ؟

خیر این دادخواست قابل استماع نبوده زیرا که ملک دارای پلاک ثبتی و مالکیت بوده و در صورت طرح قرار عدم استماع صادر

می گردد.

مدارک لازم برای اثبات مالکیت

علاوه  بر مبایعه نامه و با شهادت شهود امکان دارد شخصی مالکیت ملک از طریق ارث به وارثین منتقل گردیده باشد و اسناد

 مدارک و دلیل مالکیت حصری نبوده و علاوه بر دلایل فوق امکان ارایه مدارک هست.

آخرین ویرایش در دوشنبه, 06 اسفند 1397 08:31
مطالب مرتبط