الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

شنبه, 03 دی 776 06:55
تعداد بازدید 745 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی

 

پس از آنکه ساختمان تکمیل گردید جهت صدور سند تفکیکی هرواحد باید مشخصات وهمچنین قسمت های مشاع مشخص

گردد تا ثبت اسناد بتواند برای صدور سند تفکیکی هر ملک از این صورتجلسه استفاده و اقدام نماید در صورتی که سازنده

یا مالک ملک از اخذ این صورتجلسه پس از تکمیل ساختمان امتناع نماید با توجه به قرارداد پیش خرید یا مبایعه نامه

امکان الزام او فراهم است.

چه شخصی را باید الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی نمود؟

ابتدا اخذ صورت مجلس تفکیکی وظیفه مالک رسمی ملک است اغلب افراد و ایادی بعدی و ثالثی در واقع ممکن است تعهد

به اخذ صورت مجلس در مبایعه نامه یا پیش فروش داده باشند ولیکن شخص مالک رسمی نیز علاوه بر این افراد باید

طرف دادخواست قرار گیرند و در اصل وظیفه مالک رسمی اخذ صورت مجلس تفکیکی است.

 

کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی را دارد ؟

دادگاه محل وقوع ملک صالح برای رسیدگی به دادخواست الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی است.

 

در صورتی که امکان الزام مالک به اخذ صورت مجلس تفکیکی یا حکم دادگاه نباشد امکان اجرای رای چگونه است ؟

در صورت ابلاغ اجرای حکم به محکوم علیه و عدم اجرای حکم خواهان می تواند با هزینه خودش اقدام به اخذ صورت

مجلس تفکیکی نماید و این هزینه ها را از طرف موکل علاوه به سایر خسارات دریافت نماید.

 

آیا امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی از املاک فاقد افراز و تفکیک وجود دارد؟

اساساً امکان اخذ صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که فاقد و در واقع قابلیت افراز و تفکیک نداشته باشند امکان پذیر

نباشد.

در صورتی که پایان کار ساختمان اخذ نشده باشد امکان الزام به صورت مجلس تفکیکی وجود دارد؟

خیر، ابتدا باید پایان کار اخذ گردد و در صورت عدم پایان کار در داخواست باید پایان کار علاوه بر سایر خواسته ها

مورد مطالبه قرار گیرد .

 

در صورت بازداشت ملک آیا امکان اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی وجود دارد ؟

بله این امر مانع اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نیست.

 

در صورت اخذ صورت مجلس تفکیکی بدون اخذ پایان کار آیا امکان الزام به تنظیم سند رسمی وجود دارد؟

خیر چون پیش نیاز اخذ سند رسمی اخذ هر دو باهم است امکان صدور سند رسمی وجود ندارد.

آخرین ویرایش در پنج شنبه, 23 اسفند 1397 07:02
مطالب مرتبط