اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

شنبه, 09 آذر 1398 05:42
تعداد بازدید 512 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(2 رای‌ها)

بازدید کننده گرامی لطفا این مقاله را به دقت مطالعه نمایید و در صورتی که به پاسخ سوال خود نرسیدید می توانید به صورت رایگان با ما تماس بگیرید و با وکلای  حقوقی مشاوره رایگان داشته باشید. 

اسناد رسمی لازم الاجرا چگونه قابل مطالبه هستند؟

ابتدا تعریف اسناد رسمی لازم الاجرا و موارد مختلف آن ذکر می گردد.

 بر اساس باب پنجم از قانون ثبت طبق ماده 92 قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عینی منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»

و همچنین بر اساس ماده 93 قانون ثبت «کلیه اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا است.»

آیا کلیه اسناد رسمی قابلیت لازم الاجرا شدن را دارند؟

منظور از اسناد رسمی لازم الاجرا در واقع شامل بخشی از اسناد رسمی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردیده می باشد و در آن تعهدی ذکر گردیده و شامل تمامی اسنا رسمی نمی گردد و اسناد رسمی شامل اسناد مندرج در قانون:

 ماده 46 قانون ثبت

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل: 

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد. 

۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است. 

ماده  47 قانون ثبت

در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است: 

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده. 

۲- صلحنامه و هبه‌ نامه و شرکتنامه. 

ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی و طبق ماده 21 قانون حمایت از خانواده ثبت نکاح موقت را در باردار شدن زوجه، توافق طرفین و با شرط ضمن عقد الزامی و در صورت عدم انجام ثبت رسمی موارد فوق بر اساس ماده 49 همان قانون محکوم می گردد.

اسناد عادی آیا قابلیت لازم اجرا شدن را دارند؟

طبق قانون اسناد عادی ذاتاً امکان لازم الاجرا شدن را ندارند ولیکن بر اساس برخی قوانین پیش بینی شده در حکم اسناد لازم الاجرا هستند.

اسناد عادی ذیل در حکم اسناد لازم اجرا می باشند.

چک بر اساس قانون با توجه به جایگاه چک در معاملات اقتصادی قانونگذار چک را حکم اسناد لازم اجرا قرار داده و شرایط مطالبه چک از طریق اجرای ثبت اسناد به صورت ذیل است:

1-تقاضای صدور اجرائیه چک از اداره ثبت محل وقوع بانک محال علیه

2-چک نزد بانکی صادر شده باشد که آن بانک طبق قانون در ایران تاسیس گردیده یا شعبه در خارج از کشور داشته باشد.

3-صدور گواهینامه عدم پرداخت از طرف بانک محل علیه (تائید مطابقت امضاء)

4-گواهی مطابقت امضا صادر کننده چک با نمونه امضای اصل صادر کننده کلیه نزد بانک محال علیه

آیا مطالبه همزمان به صورت کیفری و از طریق اجرای ثبت امکانپذیر است؟

1-بر اساس ماده 187 آیین نامه اقدام به شکایت کیفری مبنی بر چک بلامحل مانع درخواست صدور اجرائیه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی نیست.

2-اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی

3-اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها

4-اجرائیه مربوط به آرا صادره از کمیسیون های ماده 77 قانون اصلاحی پاره ای از موارد و الحاقی مواد جدید به قانون شهرداری مصوب 1345 راجع به عوارض شهرداری ها

5-اجرائیه مربوط به اسناد عادی اعطای تسهیلات شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه کشاورزی

6-اجرائیه مربوط به قانون وصول بهای آب سازمان ها و شرکت های تابع وزارت آب و برق

7-صدور اجرائیه جهت وصول بهاء

8-اجرائیه مربوط به آراء هیات داوری بورس اوراق بهادار

 

مطالب مرتبط