نمونه قرارداد مشارکت در ساخت - وکیل برای قرارداد مشارکت | تهران مدافع

چهارشنبه, 28 اسفند 1398 11:44
تعداد بازدید 160 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(3 رای‌ها)

متن نمونه قرارداد مشارکت در ساخت در این مقاله بارگذاری شده است  البته به استحضار میرساند با توجه به پیچیدگی های این نوع از قرارداد پیشنهاد می شود قبل از هر اقدام  با وکلای متخصص ما به صورت رایگان مشورت کنید.

وکیل برای قرارداد مشارکت

تنظیم قرارداد مشارکت یکی از امور بسیار تخصصی است که هم برای سازنده و هم مالک و حتی برای خریدار از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نحوه تنظیم قرارداد و رعایت چارچوب حقوقی آن گاهی می تواند سرمایه یک عمر فردی را به باد دهد و یا تضمین ماندگاری آن باشد.

همه چیز درباره قرارداد مشارکت در ساخت از زبان محمد مهدی فرح پور وکیل پایه یک دادگستری متخصص امور ملکی عضو گروه تهران مدافع 

 

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بنام خدا

قرارداد

(مشاركت در ساخت بنا)

ماده1- نظر به اينكه، آقاي .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .............. صادره از .................. ساكن ..................(كه از اين پس طرف اول قرارداد ناميده خواهد شد). مالك پلاك فرعي .................. از اصلي .................. اراضي .................. بخش ..................واقع در .................. است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد و نظر به اينكه آقاي .................. فرزند .................. به شناسنامه شماره .................. صادره از .................. ساكن ..................(كه از اين پس طرف دوم قرارداد ناميده خواهد شد) امكاناتي مالي لازم را جهت احداث بنا در ملك موصوفه دارد، به منظور احداث بنا در پلاك مذكور و شركت در عرصه و اعيان پلاك مزبور اين قرارداد بين طرفين منعقد شد.

ماده2- ارزش عرصه در تاريخ عقد قرارداد معادل .................. ريال(..............................تومان) برآورد شده و مورد قبول طرفين است.

ماده3- مقرر شد طرف دوم بنايي با مشخصات و طبق نقشه اي كه پيوست اين قرارداد و جزء لاينفك آن است و به امضاي طرفين رسيده، در پلاك موضوف احداث كند.

تبصره1- طرف دوم مكلف است بنا را دقيقا بر مبناي پروانه شهرداري و نقشه هاي مصوب احداث نمايد.

تبصره2- طرف دوم مكلف است كليه ضوابط و قوانين مربوط به عمليات ساختماني و اصول ايمني را رعايت كند و طرف اول در اين خصوص مسئوليتي ندارد.

ماده4- طرف دوم مكلف است فتوكپي كليه اسناد هزينه را اعم از اسناد خريد اجناس يا دستمزدها امضا كرده در پايان هر هفته در اختيار طرف اول قراردهد. همچنين مكلف است صورتحسابي در دو نسخه ترتيب دهد و در پايان هر هفته نسخه ثاني صورتحساب را امضا كرده در اختيار طرف اول بگذارد. مدارك و صورتحسابهاي مذكور ملاك محاسبات و روابط مالي طرفين خواهد بود.

ماده5- پس از آنكه هزينه هاي انجام شده از جانب طرف دوم طبق مدارك ماده4 به ارزش عرصه(طبق ماده2) بالغ شده مابقي هزينه ساختمان تا اتمام بنا بالمناصفه پرداخت خواهد شد. به اين منظور طرفين حساب جاري مشتركي در بانك .................. افتتاح كرده اند كه برداشت از آن با دو امضا انجام مي شود. طرفين مكلفند كليه وجوهي را كه براي مصرف در ساختمان لازم است به اين حساب واريز كنند و كليه پرداختها را نيز از اين حساب انجام دهند.

ماده6- طرف دوم مكلف است بنا را مبناي برنامه زمانبندي شده اي كه به عنوان ضميمه شماره2 اين قرارداد به امضاي طرفين رسيده احداث كند.

ماده7- پس از اتمام بنا، طرف اول مكلف است نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال سه دانگ مشاع از ملك(اعم از عرصه و اعيان) به طرف دوم اقدام كند.

تبصره1- كليه هزينه هاي لازم براي تنظيم سند رسمي انتقال(اعم از مالياتها و عوارض و جرايم و هزينه تفكيك و غيره) بالمناصفه پرداخت خواهد شد.

تبصره2- انتقال رسمي ظرف هفتاد و پنج روز از تاريخ صدور گواهي پايان ساختمان بايد انجام شود.

ماده8- طرف اول در صورت تخير در ايفاي تعهد موضوع ماده7 مكلف است بابت هر روز تاخير مبلغ .................. ريال به طرف دوم بپردازد. پرداخت اين وجه مسقط تعهد طرف اول نخواهد بود و انتقال سه دانگ بايد انجام شود.

ماده9- در صورت بروز اختلاف در تفسير يا اجراي اين قرارداد آقاي .................. به نشاني .................. ........................................................ كه ضمن قبول داوري اين قرارداد را امضا كرده اند، در خصوص مورد به عنوان داور داراي حق صلح و سازش اظهارنظر خواهند كرد و راي ايشان براي طرفين قطعي و لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است.

ماده10- اين قرارداد كه مشتمل بر ده ماده و چهار تبصره است در تاريخ .................. در  .................. بين طرفين امضا و مبادله شد. تعداد نسخ سه نسخه هر نسخه در  .................. صفحه و با اعتبار واحد است.

 

 

امضاي طرف اول قرارداد                 امضاي طرف دوم قرارداد                            امضاي داور

 

 

نکته مهم در قرارداد مشارکت

ممكن است اينگونه قراردادها بر مبناي اين توافق تنظيم شود كه طرف اول صرفا زمين را بدهد و طرف دوم بنا را احداث كند و طرفين در عرصه و اعيان شريك باشند. در اين حالت هر چند كه قيمت زمين بدوا مورد توجه و محاسبه طرفين قرار مي گيرد اما معمولا ذكري از قيمت زمين و ما به ازاي آن، در قرارداد به ميان نمي آيد. بلكه طرف دوم متعهد مي شود بنايي با مشخصات مورد توافق در زمين طرف اول احداث كند و طرفين در عرصه و اعيان شريك باشند.

ممكن است بين طرفين توافق شود كه پس از رسيدن عمليات ساختماني به مرحله اي خاص كه معمولا زماني است كه هزينه هاي طرف دوم معادل قيمت زمين شده باشد طرف اول وكالت بلاعزلي جهت تهيه مقدمات تنظيم سند انتقال رسمي و انتقال قدر السهم خوش به خود به طرف دوم بدهد.

 

تایید بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت

چگونه تایید بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت انجام می شود؟

بطلان قرارداد پیش فروش در شرایطی محتمل است که در ذیل نحوه بطلان و تایید آن را به اختصار شرح میدهیم

معمولا در برخی از قراردادهای مشارکت در ساخت در شرایط قرار داد شرط میگردد که سازنده تا مقطع زمانی مشخصی یا تا پایان قرارداد از پیش فروش واحدهای خود اقدامی ننماید در صورتی سازنده از این شرط تخطی کند تبعاتی دارد که در ذیل  توضیح میدهیم.

ابتدا اینکه در صورت تخلف از شرط سازنده که همانا شرط عدم انتقال تا مقطع مشخص است مالک امکان فسخ قرارداد مشارکت در ساخت را به استناد خیار تخلف از شرط خواهد داشت.

دوم اینکه با عنایت به اینکه از شرط عدم انتقال تخطی صورت پذیرفته است قرارداد پیش فروش ملک نیز قابل انحلال است.

طرفین دادخواست بطلان قرارداد پیش فروش

در این نوع دادخواست طرفین مالک ملک ابتدای که طرف سازنده در قرارداد ساخت است طرف قرارمیگیرد همچنین پیش خریدار که به تبع قرارداد پیش فروش البته که طرف مالک ابتدای نیست ولیکن با عنایت به رابطه قراردادی طرف مالک در دادخواست تایید بطلان قرارداد پیش فروش به جهت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت قرار میگیرند.

دادگاه صالح در این خصوص طبق قانون ایین دادرسی مدنی دادگاه محل وقوع ملک است

 

ایا دادخواست بطلان قرارداد مشارکت در ساخت باعث بطلان قرارداد پیش فروش نیز می شود؟

خیر ولیکن لازمه بطلان قرار پیش فروش ابتدا فسخ قرار داد مشارکت در ساخت است.

 

فرق فسخ و بطلان قرارداد پیش فروش

فرق فسخ و بطلان قرارداد پیش فروش در این است که از لحاظ حقوقی قرارداد پیش فروش صحیح است ولیکن طبق قانون ان را باطل نامیده لذا دادخواست بطلان میبایستی در عنوان دادخواست ذکر گردد .

 

چگونه اعلام فسخ مشارکت در ساخت را به اطلاع سازنده برسانیم ؟

این فسخ به هر روشی امکان دارد به اطلاع طرف سازنده برسد ولیکن اظهارنامه رسمی که از طریق دفاتر خدمات قابل ارسال است مطمن ترین روش است.

 

 

مستندات قانونی تایید بطلان قرارداد پیش فروش به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

ماده ۲۳۹ قانون مدنی

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌ واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 

ماده ۲۴۰ قانون مدنی

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌ معامله را خواهد داشت مگر اینکه امتناع مستند به فعل مشروط‌ له باشد

ماده ۲۴۴ قانون مدنی

طرف معامله که شرط به نفع او شده میتواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند که در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌ نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

ماده ۲۵۴ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌ کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

ماده ۲۵۵ قانون مدنی

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌ کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌ است که معامله‌ کننده میتوانسته است از قبل او ولایتا یا وکالتا معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی

دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت ازحق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

 

گروه وکلای تهران مدافع پیشرو در خدمات رایگان حقوقی

 

آخرین ویرایش در چهارشنبه, 28 اسفند 1398 11:44
مطالب مرتبط