تعلیق قرارداد کار - بیمه بیکاری | تهران مدافع

یکشنبه, 24 فروردين 1399 12:55
تعداد بازدید 110 مرتبه
لطفا امتیاز دهید
(1 رای)

تعلیق قرارداد کار

ماده 15 قانون کار اشعار می دارد که در مواردی که بواسطه قوه قهریه و یا بروز حوادث غیر قابل پیش بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج است تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل می شود و انجام تعهدات کارگر و کارفرما بطور موقت غیر ممکن گردد ، قرارداد های کار با کارگران به حال تعلیق در می آید.

قوانین تعلیق کارگر 

نظر به بیانیه ی وزارت بهداشت و ستاد ملی مبارزه باکرونا که با مضمون عدم حضور در اجتماعات و محل کار می باشد عملا شرایط فعلی کارگران تابع این ماده بوده و مستند به ماده 14 قانون مذکور مدت ایام تعلیق جزو سابقه خدمت ،افزایش مزد و  دیگر مزایای قانون کار می باشد .

 فلذا تعطیلی کارگاه بدلیل شیوع کرونا ویروس به منزله اتمام کارو یا دلیل موجهی جهت اخراج کارگر نبوده و این شرایط تابع قوانین تعلیق قرارداد می باشد .

بیمه بیکاری

نظر به شیوع ویروس کرونا و اثرات آن بر اوضاع اقتصادی ،بسیاری از کارفرمایان اقدام به تعدیل و یا اخراج کارگرنموده اند به همین جهت مراجعه کارگران جهت اخذ بیمه بیکاری افزایش یافته است.

لذا در این خصوص بیان چند نکته ضروری به نظر می رسد ؛

مطابق با ماده 2 قانون بیمه بیکاری  ، بیکار شخصی است که خارج از میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار می باشد  ، اتمام قرارداد کار یا نامه عدم نیاز کارفرما و یا آراء مراجع حل اختلاف ادله اثبات بیکاری خارج از میل و اراده شخص توصیف می گردد

لازم به ذکر است در صورت عدم وجود قرارداد کار و یا عدم تحویل نامه عدم نیاز و یا اخراج غیر قانونی مراجعه به مراجع حل اختلاف ضروری است .

در صورتی که اخراج بدون قرارداد کار و یا پیش ازاتمام موعد قرارداد صورت پذیرد ضروری است دادخواست با محور بازگشت به کار تنظیم گردد.

خارج ازموارد ذکر شده باتوجه به بیکاری خارج از میل و اراده کارگران و تخصیص بودجه توسط دولت جهت پرداخت بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده ،بیکاری آنان بدلیل قوه قهریه ضمن نامه ای از سوی کارفرما تقدیم واحد بیمه بیکاری اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی گردد.

همچنین لازم به ذکر است وفق ماده 1 قانون کار سه گروه از مشمول بیمه بیکاری مستثنی هستند ؛

-بازنشستگان و از کار افتادگان کلی

-صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری

-اتباع خارجی

 

 

آخرین ویرایش در یکشنبه, 24 فروردين 1399 12:55