... ...

شرایط طلاق توافقی در تهران سال ۱۴۰۱

  • 4 شهریور 1399
  • بدون نظر
  • 13 دقیقه
  • 2228 بازدید

شرایط طلاق توافقی با وکیل چگونه است؟

در سال ۱۴۰۰ طبق قوانین جدید و آخرین تغییرات آن نسبت به شرایط طلاق توافقی اگر بدون اخذ وکیل پایه یک دادگستری باشد حضور در جلسات اجباری مشاوره را به همراه دارد که پس از چهارماه و گرفتن گواهی از ارگان مربوطه می توان به دادگاه مراجعه و جهت طلاق توافق اقدام کرد.

شرایط طلاق توافقی در تهران

لیکن اگر خواسته شما طلاق توافقی فوری میباشد  می بایست با ما تماس بگیرید و پس از رزرو وقت مشاوره به دفتر گروه وکلای تهران مدافع مراجعه نموده و هر دو نفر همزمان با امضای وکالتنامه و انجام طلاق توافقی با وکیل و توافقنامه تمامی خواسته های طرفین در گواهی عدم امکان سازش درج شده و حضور طرفین در هیچ کدام از مراحل لزومی نداشته و تنها زوجه برای تست بارداری یک بار به دادگاه مراجعه می نماید و این روند ظرف نهایتاً بیست روز انجام می شود.

روند طلاق توافقی با وکیل با توجه قانون جدید طلاق توافقی چه مدت زمان میبرد؟
این روند با توجه به نحوه طرح دعوی توسط وکلای مجرب ما حدود بیست روز زمان میبرد و شناسنامه با مهر طلاق تحویل موکل میگردد.

آیا حضور زوج در صورت دادن وکالت در اجرای صیغه طلاق از شرایط طلاق توافقی است یا نه ؟
در طلاق توافقی با وکیل حضور زوج برای اجرای صیغه یا هر مرحله در صورتی که وکیل پایه یک دادگستری توسط زوجه با همان وکالتنامه برای ایشان اخذ گردد لزومی نداشته و با همان اختیارات وکیل تمامی مراحل را به پیش می برد. ولیکن اختیار وکیل دادگستری الزامی است.

شرایط طلاق توافقی

در طلاق توافقی با وکیل  احتیاج به شرکت زوجین در کلاس مشاوره است ؟
در تهران در حال حاضر با اعطای وکالت به دو نفر وکیل، جلسه مشاوره با حضور وکلا امکان پذیر می باشد و احتیاجی به حضور زن و شوهر نمی باشد.

شرایط گرفتن مهریه در طلاق توافقی

مهریه در طلاق توافقی

بر طبق شرایط طلاق توافقی زن می بایست مهریه خویش را به میزان خود مهریه یا کمتر بذل کند و یا حتی می تواند همراه با بذل یا دادن مهریه به مرد مبلغی مازاد بر مهریه به مرد بدهد که این نوع طلاق خلع می باشد که به آن طلاق توافقی در بین عموم اطلاق می شود. مراحل طلاق توافقی با وکیل پس از این که زوجین تمامی راه های ممکن را جهت ادامه زندگی طی نمودن بدین صورت است که می بایست با اسناد شامل شناسنامه و کارت ملی خود و در صورت داشتن فرزند تحت حضانت همراه شناسنامه ایشان و با سند ازدواج یا رونوشت سند که در صورت نداشتن سند ازدواج با مراجعه به دفتر ازدواج ثبت کننده عقد درخواست رونوشت سند ازدواج نموده و به همراه مدارک فوق جهت ارائه به وکیل در صورت تمایل به انجام امور توسط وکیل تحویل خواهد شد.

طلاق توافقی با وکیل بدون حضور زوجین

از جمله مزایای این امر عدم حضور زوجین در مراحل طلاق توافقی با وکیل  در دادگاه و قسمت مشاوره و یا دفتر طلاق در صورت اختیار امضا و اختیار انجام وکالت در محضر می باشد.

بعضاً مشاهده شده زوج یا زوجه بنا یه دلایلی نسبت به پیگیری دادخواست کوتاهی نموده و روند رسیدگی ماه ها و سال ها به طول می کشد و در صورت تصمیم جدی طرفین انجام طلاق توسط وکلای متخصص طلاق توافقی این امر به شکل کاملاً قانونی در مسیر خود در زمان و به صورت مطمئن انجام می شود.

گاهاً با توجه به حتی به نام به ظاهر ساده طلاق توافقی زوجین از حقوق خویش اطلاعی نداشته که موجب تضییع حقوقشان در آینده می شود برای مثال حق رجوع زوجه که ممکن است با توجه به حق رجوع زن به آنچه که بخشیده شده ساقط گردد که در این صورت زن حق رجوع به مابذل را نداشته یا این که از این حق با توجه به این که مرد مالی را قبلاً به عنوان مهریه قرار داده و در توافق زن مهریه را بذل نموده علی رغم اخذ مهریه سابقاً نسبت به رجوع به آنچه که بذل نموده اقدام نماید و در صورت عدم اطلاع زوج پس از حتی توافق در رأی و ثبت طلاق نسبت به مهریه اقدام قانونی نماید البته حق رجوع به آنچه بذل شده حق زن می باشد.

ولیکن چنانچه حتی خود زوجه اطلاع کافی دارد که برای مثال ملکی به عنوان مهریه در طول زندگی به او داده شده و بنا به اعتماد این امر در جایی ثبت نشده رجوع به مابذل پس از طلاق اقدام و برخلاف اخلاق متن توافق طلاق توافقی موجب ضرر زوج می شود. پس پیشنهاد می شود حتی در صورتی که طلاق توافقی با وکیل را انجام نداده اید حداقل از مشاوره تخصصی وکیل طلاق توافقی بهره مند شوید و از شرایط طلاق توافقی با وکیل یا به تنهایی آشنا شوید.

تفاهم نامه طلاق توافقی

در صورت مراجعه به وکیل برای انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل هر ۲ نفر می بایست در حضور وکیل نسبت به توافقات طلاق تفاهم نموده یا در صورت توافق نسبت امضا و تحویل این توافق به وکیل اقدام نمایند تا وکیل با توجه به توافق طرفین که در گواهی عدم امکان سازش نسبت به حقوق مالی و غیرمالی می بایست تعیین تکلیف گردد با ارائه به واحد مشاوره و در صورتجلسه دادگاه تمامی موارد را عیناً درج نماید.

مطلب مرتبط:  تمامی مراحل درخواست طلاق از طرف مرد | تفاوت درخواست طلاق از طرف مرد یا زن

متن تفاهم نامه طلاق توافقی

موارد زیر باید در تنظیم متن صورتجلسه طلاق توافقی رعایت شود که در طلاق توافقی با وکیل به صورا اتوماتیک انجام میدهیم:

مهریه:

در طلاق توافقی زوجین می بایست نسبت به مهریه تعیین تکلیف نمایند و این توافق فی مابین طرفین است و اجباری در بذل ( بخشش ) کل مهریه با عدم بخشش نمی باشد ولیکن در این نوع طلاق ( خلع ) زوجه باید مالی که در صورت عدم پرداخت مهریه می تواند مقداری یا کل مهریه باشد به زوج در قبال اجرای صیغه طلاق بذل نماید و در صورت اخذ مهریه حتی با بذل ۱۰ هزار تومان از اموال خویش به زوج می تواند با اخذ قبول بذل از جانب مرد تکلیف مهریه را مشخص کند برای نمونه کل مهریه در قبال اجرای صیغه طلاق خلع به زوج بذل گردید و زوج قبول بذل نمود.
یا این که زوج ۱۰۰ سکه از ۵۰۰ عدد سکه مهریه خویش را در قبال اجرای صیغه طلاق ( خلع ) به زوج بذل نموده و زوج قبول نموده یا این که زوجه در قبال اجرای صیغه طلاق مبلغ ۱۰ هزار تومان از اموال خویش به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل نموده. برای آشنایی با انواع طلاق به لینک مربوطه مراجعه نمایید.

اجرت المثل ایام زوجیت:

اجرت المثل در واقع کلیه امور خارج از وظایف زن در دوران زندگی در منزل مشترک می باشد که شامل نظافت و تربیت فرزندان و پرستاری و مراقبت از اعضای خانواده خود یا شوهر در صورت حضور در منزل مرد یا هر آن چیزی که در واقع با دستور مرد انجام داده و به صورت تبرعی آن را انجام نداده و طبق نظر کارشناس پس از دادخواست و مطالبه در صورت اثبات مرد محکوم به پرداخت می باشد که زن می تواند بذل کند و ادعایی نداشته باشد یا این که طرفین نسبت به مبلغی تعیین تکلیف نماید.

نفقه: در این خصوص طبق توافق طرفین تکلیف می شود یا بخشش و بذل یا تعیین مبلغ.

هدایا و سایر موارد مالی: طبق توافق طرفین

حضانت فرزندان و تعیین زمان ملاقات: طبق توافق طرفین می بایست تعیین و تکلیف شود.

جهیزیه: آیا در اختیار زوجه می باشد یا خیر.

حق رجوع به مابذل: پس از طلاق و ثبت در دفتر ثبت طلاق زوجه به مدت ۳ ماه و ده روز فرصت رجوع به آن چه را که بذل نموده دارد. لذا این حق را نیز می تواند در صورت توافق سلب و ساقط نماید.

در مراحل طلاق توافقی با وکیل به مانند تمامی موارد طلاق می بایست نسبت به کلیه امور مالی و غیر مالی طرفین و به خصوص زوجه تعیین و تکلیف شود در خصوص گواهی عدم امکان سازش امکان صدور اجرائیه و اجرای حکم وجود ندارد و می بایست به صورت جداگانه در صورت عدم پایبندی به تعهدات اقدام شود لذا قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص طلاق توافقی مؤسسه حقوقی تهران مدافع تماس و مشاوره دریافت نمائید.

طلاق توافقی با وکیل

به طور کلی هدف از وکالت و گرفتن وکیل اجرای صحیح عدالت است و مقصود از عدالت هم به نوبه خود پاسخگویی به یک نیاز فطری و اجتماعی انسان ها در جهت تأمین منفعت عامه است.

در خصوص این موضوع  شرایط طلاق توافقی با وکیل می تواند با توجه به تجربه و علم خود و تعیین جلسه حضوری برای طلاق توافقی طبق قانون و عدالت توافق طرفین را مکتوب و در دادنامه طلاق بیاورد و از هرگونه تضییع حقوق ایشان جلوگیری نماید. طلاق توافقی با وکیل به جهت تسریع روند امور طلاق و بهبود کیفیت آن مؤثر است و در زمان و وقت صرفه جویی می گردد.

هزینه طلاق توافقی

زمانیکه شرایط طلاق توافقی با وکیل را انتخاب کرده اید هزینه طلاق توافقی با وکیل برای هر طرف دو میلیون تومان است و طلاق توافقی غیرحضوری صورت می پذیرد و فقط زوجه برای آزمایش یک بار مراجعه می کند.

مدت زمان مراحل طلاق توافقی با وکیل بیست روز کاری است و مدارک لازم برای طلاق توافقی نیز اصل سند نکاح، شناسنامه طرفین، و کارت ملی می باشد. طلاق توافقی بدون داشتن سند نکاح نیز امکان پذیر است و دارای راهکارهایی است که با تماس با مؤسسه حقوقی تهران مدافع می توانید از آن مطلع شوید.

حق الوکاله طلاق توافقی

حق الوکاله طلاق توافقی و هزینه دادرسی چقدر می باشد ؟
حق الوکاله طلاق توافقی با وکیل  با توجه به شرایط زوجین و توافقات آنها و اینکه آیا صرفاً درخواست اخذ گواهی عدم امکان سازش را دارند یا درخواست اجرای آن توسط وکیل در دفتر طلاق را هم دارند فرق می کند و این قیمت ها حدود دومیلیون تومان تعیین میگردند فلذا در این خصوص با دفتر تماس حاصل نمائید و ضمن بهره مندی از مشاوره حقوقی رایگان از مبلغ دقیق حق الوکاله مطلع شوید .

هزینه دادرسی هم مبلغی بالغ بر ۱۵۰ هزار تومان و نهایتاً ۲۰۰ هزار تومان می باشد که جدا از حق الوکاله طلاق توافقی می باشد.

هزینه داوری ۱۰۰ هزار تومان و هزینه آزمایش عدم بارداری ۴۰ هزار تومان می باشد.

مطلب مرتبط:  حذف نام همسر از شناسنامه و آشنایی با مراحل، مدارک آن به همراه نمونه دادخواست

آیا الزامی برای گرفتن وکیل برای طلاق توافقی می باشد ؟
الزامی در این خصوص نمی باشد، ولیکن در صورت اینکه شما زمان و برخی مسائل برایتان اهمیت داشته باشد با توجه به قیمت کم حق الوکاله طلاق توافقیو ساده بودن شرایط طلاق توافقی با وکیل و با توجه به تخصص وکلای خانواده در مؤسسه حقوقی تهران مدافع در کمترین زمان و با اطمینان بیشتر از انجام کامل مراحل می توانید قدم در این مسیر بگذارید زیرا که دیده شده زوجه از انجام مراحل بعدی امتناع یا اعلام بی اطلاعی نموده و زمان اعتبار گواهی عدم امکان سازش سپری شده است.

مراحل طلاق توافقی

طلاق زمانی توافقی است که طرفین بر سر میزان مهریه ،نفقه و اجرت المثل توافق دارند و برای حضانت فرزندان تعیین تکلیف میکنند و مشخص میکنند جهیزیه نزد چه کسی ست. پس از توافق باید به همراه یکدیگر به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی را ثبت نمایند.

پس از مدتی و دریافت پیامک به شعبه دادگاه خانواده مربوط مراجعه نموده و پس از تشکیل پرونده ، زوجه باید با یک قطعه عکس و اصل کارت ملی خویش از شعبه ،نامه ی آزمایشگاه خود را دریافت نماید و پس از واریز مبلغ بیست و پنج هزار تومان به حساب آزمایشگاه ، آزمایش داده و جواب آن را که نشان میدهد ایشان باردار هستند یا خیر ، به دفتر شعبه تحویل دهند. در مرحله بعد پس از واریز مبلغ شصت هزار تومان به حساب داوری، هردو باهم به داوری مراجعه نموده و توافقات قبلی خویش را به داور اعلام میکنند و داوری صادر میگردد.

پس از ارایه برگه داوری به دفتر شعبه ، جلسه رسیدگی تشکیل میگردد و رای طلاق صادر میشود و ظرف یک هفته الی ۱۰ روز ابلاغ میگردد. پس از ابلاغ رای باید طرفین حق تجدیدنظر و فرجام خواهی خویش را ساقط نمایند تا رای قطعی گردیده و قابل اجرا گردد. در مرحله بعد طرفین با رای قطعی شده، اصل سند نکاح و اصل شناسنامه های خود به یکی از دفاتر طلاق مراجعه می نماید و در صورتی که زوجه در طهر غیر مواقعه باشد در حضور دو شاهد صیغه طلاق جاری میگردد و سند طلاق صادر گردیده به زوجه تحویل میگردد و شناسنامه های طرفین ممهور به مهر طلاق میگردد و پس از این زوجه باید سه ماه و ده روز عده نگه دارد.

مدارک لازم برای طلاق توافقی

مدارک لازم برای طلاق توافقی

  • اصل سند نکاح
  • اصل شناسنامه
  • کارت ملی زوجین
  • یک قطعه عکس زوجه
  • توافقنامه

چگونگی حذف نام همسر بعد از طلاق توافقی
ابتدا جهت مشاوره برای انجام مراحل طلاق توافقی با وکیل و آگاهی از حق و حقوق زوجین نسبت به یکدیگر می توانید با شماره تلفن وکیل  مخصوص خانواده در تهران مدافع جهت مشاوره تماس حاصل نمائید، و از مراحل و شرایط طلاق توافقی با وکیل خانواده و نحوه  اقدام آن اطلاع حاصل نمائید .

ولیکن در خصوص حذف نام همسر در صورت اینکه زوجه باکره باشد امکان حذف نام همسر مشکل نبوده و قابل انجام می باشد و اخذ گواهی باکره بودن زوجه از پزشکی قانونی این امکان به راحتی فراهم می باشد، ولیکن در صورتی که زوجه باکره نباشد باید پس از ازدواج مجدد نسبت به این امر اقدام نماید. .

تکلیف مهریه و جهیزیه در طلاق توافقی چیست؟
در شرایط طلاق توافقی با وکیل حضانت جهیزیه – مهریه – نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت می بایست تعیین تکلیف شود و در صورت توافقاتی که به وکلا و در حضور ایشان امضاء می شود ذکر گردد تا وکلا با استفاده از همین توافقات بتواند گواهی عدم امکان سازش را اخذ نمایند.

مطالبه مهریه بعد از طلاق توافقی

در صورتی که در متن حکم دادگاه و طبق توافقات طرفین میزانی از مهریه به مرد بخشیده نشده باشد امکان مطالبه مهریه نسبت به میزان بخشیده نشده وجود دارد.

توجه داشته باشید این موارد زمانی به راحتی قابل انجام است که شرایط طلاق توافقی با وکیل پیش رفته باشد و نتوان به آن خدشه ای وارد کرد.

در غیر اینصورت، اگر تمام مهریه به مرد در قبال طلاق بخشیده شده باشد زن تنها در زمان عده می تواند به آنچه به همسر خویش بذل نموده رجوع نماید.

البته در صورتی که حق رجوع را از خود ساقط ننموده باشد.

مراحل طلاق توافقی با وکیل  با توجه به انجام صدها مورد و تجربه و آشنایی با مراحل مختلف توسط وکلای دادگستری تهران مدافع در کمترین زمان حداکثر بیست روزه انجام می شود.

سوالات متداول:

مراحل طلاق توافقی با وکیل چقدر هزینه دارد؟

به طور کلی طلاق توافقی با وکیل چهار میلیون تومان هزینه دارد و شما به هیچ عنوان هزینه اضافی پرداخت نخواهید کرد.

آیا شما واقعاً بیست روزه شناسنامه را با مهر طلاق تحویل میدهید؟

بله مراحل طلاق توافقی با وکیل دقیقاً طبق قانون صورت میپذیرد و ظرف بیست روز کاری انجام می شود.

بعد از گرفتن وکیل نیازی به حضور ما در دادگاه یا محضر هست؟

خیر شما در هیچ مرحله حضور نخواهید داشت و صفر تا صد پرونده توسط وکیل انجام می شود.

4.6/5 - (5 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312