... ...

پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر به چه شکل امکان پذیر است؟ | تهران مدافع

  • 29 فروردین 1400
  • بدون نظر
  • 7 دقیقه
  • 1653 بازدید

یکی از موضوعات مهم و حائز اهمیت در امر ازدواج، بحث مهریه زن است که شرع و قانون هر دو با جاری شدن عقد نکاح، زن را مالک مهریه می دانند. عموماً افراد مهریه را حق مسلّم زن دانسته و معتقدند هر زمان اراده کند قادر به مطالبه آن است، کما اینکه شرع نیز مهریه را عندالمطالبه می داند. با این حال بسیاری از افراد، زنان و مردان، از شرایط و قوانین مربوط به مطالبه و پرداخت مهریه اطلاعات کافی نداشته و بعضاً حتی ناآگاه هستند. آیا شما از این شرایط و مقررات اطلاع دارید؟ آیا از نحوۀ مطالبه مهریه آگاه هستید؟ آیا می دانید بعد از فوت مرد تکلیف مهریۀ زن و همسر او چه می شود؟ برای آشنایی و اطلاع از چگونگی مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر در ادامه با ما همراه باشید.

پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر

مهریه چیست؟

مهریه چیست و چه حقی را برای زن ایجاد می کند؟ مهریه مالی است که در هنگام عقد نکاح و ازدواج مرد به زن پرداخت کرده یا تعهد می کند که به زن پرداخت نماید و آن مال به تملک زن در می آید. بنابراین در عقدنامه به شکل کتبی ذکر شده و هر زمان زن تمایل داشته باشد حق دارد که آن را مطالبه کند و مرد یا شوهر شرعاً و قانوناً موظف به پرداخت آن مال است.

حتی زن چون مالک مهریه محسوب می شود می تواند مهریه را ببخشد. به همین جهت در صورت استنکاف مرد از پرداخت مهریۀ زن، این امکان برای او وجود دارد که قانوناً درخواست مطالبۀ مهریه را نماید و از طریق قانون و شکایت به مراجع قانونی درخواست مطالبه حق نماید. در این شرایط مرد مجرم شناخته شده و حتی در مواردی مجازات حبس برای او در نظر گرفته می شود.

طبق قانون ۱۰۲۸ قانون مدنی، مهریه حق تملک و برخورداری مالی زن است و زن می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید و جزء در مواردی بسیار معدود مرد نمی تواند از پرداخت مهریه خودداری نماید. از آنجایی که از سوی قانونگذار مهریه به عنوان دین ممتاز معرفی شده است، مهریه زن بعد از فوت شوهر نیز قابل مطالبه و دریافت است و از میراث و مال برجا مانده از او قابل تأمین خواهد بود.

مهریه چیست؟

انواع مهریه

نسبت به توانایی پرداخت مهریه از سوی مرد، مهریه را به دو نوع عندالمطالبه و عندالاستطاعه تقسیم می کنند که در نوع اول هر زمان زن طلب کرد باید مرد مهریهۀ او را بپردازد، اما در نوع دوم استطاعت مالی مرد هنگام پرداخت مهریه در نظر گرفته می شود و زن باید توانایی مرد برای پرداخت مهریه را در دادگاه ثابت نماید. علاوه بر دو مورد ذکر شده، ۳ نوع تقسیم بندی دیگر نیز برای مهریه وجود دارد که شامل: مهر المسمی، مهر المثل و مهر المتعه می شود.

مطلب مرتبط:  شرایط خروج از کشور بدون اجازه پدر برای دختران مجرد

مهرالمسمی؛ همان مهریه مرسوم است که در قبل از جاری شدن صیغۀ نکاح تعیین می شود و در سند ازدواج نیز ثبت می گردد. مهر المسمی با توافق زن و شوهر مقرر گردیده و اگر زن و شوهر بخواهند قبل از نزدیکی از یکدیگر جدا شوند، نیمی از آن و اگر بخواهند بعد از نزدیکی از یکدیگر جدا شده و طلاق بگیرند، تمام مهریۀ تعیین شده باید به زن پرداخت شود.

مهرالمثل؛ در مواردی که قبل از جاری شدن عقد نکاح میزان مهریه مشخص نشده باشد و بعد از ازدواج و رابطۀ نزدیکی مرد بخواهد زن را طلاق دهد، این موضوع مانع ایجاد حق تملک مهریه برای زن نشده و توسط کارشناس دادگستری مربوطه برای زن مهریه تعیین می شود. این مهریه با در نظر گرفتن سن، تحصیلات، موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن تعیین می گردد و مرد موظف به پرداخت آن است.

مهرالمتعه: این مورد در زمانی در نظر گرفته می شود که مهر قبل از ازدواج تعیین نشده باشد و مرد بخواهد قبل از برقراری رابطۀ نزدیکی زن را طلاق بدهد. در این حالت به علاوه بر موقعیت زن به وضعیت و توانایی مالی مرد نیز در پرداخت مهریه نیز توجه می شود.

قوانین دریافت مهریه زن بعد از فوت شوهر

تا بدین جا گفتیم که مهریه حق قطعی زن بوده و زن حق مالکیت و دخل و تصرف در آن را دارد. اما می خواهیم بدانیم وضعیت مهریه زن بعد از فوت شوهر به چه صورت است.

از آنجایی که مهریه عندالمطالبه است و زن هر زمان بخواهد، این امکان را دارد که آن را مطالبه نماید، پرداخت مهریه دینی است که بر عهده و ذمۀ مرد است و حتی فوت مرد نیز این حق را از بین نخواهد برد. مهریه بدهی ممتاز محسوب می شود و در صورتی که پس از فوت مرد از او مالی به جا مانده باشد، می بایست اولویت مهریه در پرداخت از طریق آن مال رعایت گردد. حتی اگر اموال شوهر بین وراث تقسیم شده باشد نیز در صورت فوت وی، مهریۀ زن نسبت به سایر دیون برتری و اولویت داشته و می بایست پرداخت شود. همچنین خود نیز از شوهر و همسر خود ارث می برد، یعنی هم می تواند درخواست ارث نماید و هم درخواست مطالبۀ مهریه.

در مطلبی جداگانه به شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر پرداخته ایم که می توانید به لینک آن مراجعه کنید.

مطلب مرتبط:  اجرت المثل زن چیست؟ آشنایی با مبانی فقهی و حقوقی آن توسط وکیل

مطالبۀ مهریه زن بعد از فوت شوهر

در صورت فوت مرد، زن می بایست در وهلۀ اول به وصی متوفی مراجعه کند و مهریه خود را مطالبه نماید و او نیز می باید قبل از تقسیم ارث، از اموال به جا مانده، مهریۀ زن را پرداخت نماید.

اما اگر اموال به جا مانده کمتر از مهریۀ زن باشد، او می تواند فقط بخشی از مهریۀ را مطالبه نماید. ولی اگر اموالی از شوهر به جا نمانده باشد وراث تعهدی نسبت به پرداخت مهریه ندارند. یا اینکه اگر پدر شوهر تعهدی مبنی بر پرداخت مهریه نکرده باشد، ملزم به پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر نیست. با این حال اگر پدر شوهر در قید حیات باشد و تعهد به پرداخت مهریه نموده باشد، یا اینکه در قید حیات نباشد، اما قبل از فوت تعهد به پرداخت مهریه کرده باشد، زن می تواند برای مطالبه مهریۀ خود اقدام کند. اگر پدر شوهر نیز فوت کرده باشد و تعهد به پرداخت مهریه کرده باشد، زن می تواند به وراث او مراجعه کرده و تقاضای مهریه نماید.

مطالبۀ مهریه زن بعد از فوت شوهر

همچنین ممکن است شوهر در زمان فوت دارایی و مالی نداشته باشد، اما دارای سهم الارث باشد و مالی به او به ارث رسیده باشد؛ در این صورت زن می تواند آن مال را به دادگاه معرفی نماید و مطالبۀ مهریه کند.

لذا چگونگی مطالبه مهریه زن بعد از فوت شوهر به این شکل است که او با معرفی مال از همسر به دادگاه خانوادگاه یا اجرای ثبت مراجعه کند و درخواست مطالبۀ مهریه نماید که در هر صورت ضمانت اجرای این درخواست با دادگاه است و پس از توقیف مال و بررسی، مهریۀ زن پرداخت می شود.

سوالات متداول

  1. آیا هیچ بدهی و دینی بر مهریۀ زن رجحان و برتری دارد؟

خیر! هیچ دینی برتر از مهریۀ زن نیست و مهریۀ زن بر تمامی دیون شوهر فوت شده اولویت دارد.

  1. آیا مطالبۀ مهریه مانع از برخورداری زن از ارث شوهر یا همسر می شود یا بالعکس؟

خیر، مطالبۀ مهریه مانع برخورداری زن از ارث نشده و حتی برخورداری زن از ارث نیز مانع مطالبۀ مهریه از سوی زن نمی شود.

  1. در صورت تقسیم مال و ترکۀ شوهر آیا حق مطالبۀ مهریه برای زن از بین می‌رود؟

خیر! حتی اگر اموال مرد تقسیم شده باشد، باز هم زن می‌تواند از اموال تقسیم شده بین وراث مطالبۀ مهریه نماید و وراث ملزم به پرداخت مهریه زن بعد از فوت شوهر هستند.

5/5 - (1 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312