... ...

نحله چیست و در چه صورتی به زن تعلق می گیرد؟ | چگونگی دریافت نحله

 • 24 فروردین 1400
 • بدون نظر
 • 7 دقیقه
 • 1605 بازدید

طبق ماده ۵۸ قانون حمایت از خانواده که در سال ۱۳۹۱ تصویب شد، روش هایی برای حمایت از زنان در صورت جدایی یا حتی در طول زندگی در نظر گرفته شده است. یکی از این روش های نحله است. نحله چیست؟ در چه زمانی دادگاه تعیین می کند که مرد باید مبلغی را برای حمایت از زن پرداخت کند؟ تفاوت آن با دیگر مواردی که برای حمایت از زنان در نظر گرفته شده است در چیست؟ در این محتوا به این مسئله خواهیم پرداخت.

نحله چیست

نحله چیست؟

در آیه ۴ سوره نسا آورده شده که نحله به معنای هدیه ای برای زن است. نحله با توجه به تشخیص دادگاه بر عهده مرد بوده و لازم الاجرا است. با توجه به منابع اسلامی، زنان تنها وظیفه تمکین از شوهر و تربیت فرزندان را دارند و هیچ گونه وظیفه ای نسبت به امور خانه و حتی شیر دادن فرزندان را ندارند. به همین سبب، اگر مردی بخواهد همسر شرعی خود طلاق دهد، زن این حق را دارد نسبت به تمامی فعالیت های انجام شده مبلغی که توسط دادگاه تایید می شود را درخواست و دریافت کند.

علاوه بر نحله، قانون گذاران راه های دیگر نیز برای حمایت از زنان پس از جدایی مشخص کرده اند؛ از جمله آن ها مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله است. در ادامه با تفاوت میان اجرت المثل و نحله خواهیم پرداخت چرا که دریافت آن ها حتما زیر پرونده طلاق امکان پذیر است. نحله در معنای لغوی به معنی بخشش، هدیه، آیین و عقیده است. همان طور که اشاره شد در سوره مبارکه نسا به عنوان هدیه ای برای زن در نظر گرفته شده و زنان مستحق دریافت آن خواهند بود.

در قانون اسلامی، منظور از نحله چیست؟

همان طور گفتیم به نحله در قانون سال ۹۱ تصویب شد. هر چند که این ماده در ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ تحت عنوان بند ب تبصره ۶ قانون اصلاح مقرارت مربوط به طلاق توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام ایجاد گردید. و با اینکه قانون سال ۹۱، قانون حمایت خانواده تغییراتی ایجاد کرده و حتی بخشی را حذف نموده است، با این حال تبصره مربوط به نحله همچنان معتبر است. به نقل از قانون سال ۹۱ تبصره یاد شده اینگونه است «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می نماید.»

تفاوت نحله و اجرت المثل

تفاوت نحله و اجرت المثل

تنها زمانی نحله به زن تعلق خواهد گرفت که امکان گرفتن اجرت المثل وجود نداشته باشد. اجرت المثل حق الزحمه کارهایی است که زن در خانه شوهرش انجام داده با وجود آنکه وظیفه ای درباره انجامش نداشته است. با این وجود اینکه زن قصد داشته این کارها را به رایگان انجام دهد یا خیر، اثبات آن بر عهده شوهر خواهد بود. در مقابل نحله بخششی از جانب شوهر است و حتما لازم نیست در ازای کاری باشد که زن انجام داده است؛ به نوعی مبلغی حمایتی است.

مطلب مرتبط:  مراحل طلاق با داشتن حق طلاق معرفی 0 تا 100 آن با مدت زمان و هزینه های آن

مسئله دیگر آن است که اجرت المثل را کارشناس تعیین خواهد کرد در حالی که نحله نیازی به کارشناس ندارد و قاضی با در نظر گرفتن وسع مالی زوج و سال هایی که در کنار هم زندگی کرده اند، مقدار نحله را تعیین خواهد کرد.

می توان درخواست اجرت المثل و نحله را داشت، با این حال تشخیص دادگاه است که تعیین می کند برای کدام یک دستور صادر کند. اگر دادگاه تشخیص دهد و حکم خود را برای پرداخت نحله صادر کند، دریافت اجرت المثل به صورت خودکار منتفی خواهد شد.

در هنگامی که زن برای دریافت اجرت المثل درخواست می دهد، اگر نتواند ثابت کند که مستحق دریافت آن است و انجام امور خانه به دستور شوهر بوده یا قصد عدم تبرع نداشته است، دادگاه مبلغی را تحت عنوان نحله برای او در نظر خواهد گرفت. پیش از این نیز اشاره کردیم، دریافت همزمان این دو غیر ممکن است و تنها یکی از موارد قابل اجرا خواهد بود.

شرایط دریافت نحله چیست؟

حال خواهیم پرداخت به وضعیت و شرایطی که در زمینه دریافت نحله وجود دارند. شرایط زیر از مسائل حقوقی است که باید در هنگام درخواست برای نحله رعایت گردند:

 • زن درخواست طلاق نداده باشد.
 • امکان مطالبه نحله در طول زندگی مشترک و قبل از درخواست طلاق از جانب مرد امکان پذیر نخواهد بود.
 • نحله توسط قاضی دادگاه و بدون نظر کارشناسی با توجه به سال های زندگی و وسع مرد مشخص خواهد شد و مبلغ آن می تواند متغییر باشد.
 • اگر زن درخواست طلاق داده باشد، مرد هیچ گونه وظیفه ای در قبال پرداخت نحله ندارد.
 • نحله در صورتی پرداخت می شود که مرد بدون دلیل موجه ای بخواهد زندگی مشترک را ترک کند.
 • مجانی بودن امور باید توسط مرد ثابت شود.

روش های دریافت نحله چیست؟

زوجه می تواند یک دادخواست برای دریافت نحله یا اجرت المثل به دادگاه خانواده ارائه دهد. پس از آن، دادگاه برای یک جلسه تعیین وقت خواهد نمود و برای طرفین دادنامه ارسال می گردد. در صورتی زن بتواند ثابت کند، کارهایی که در خانه انجام می داده است از وظایف شرعی او خارج بوده، دادگاه تشخیص خواهد داد که او مستحق دریافت نحله است. در قانون اشاره شده که هر کاری با اجرت همراه است و مجانی بودن کارها باید اثبات گردد. به همین سبب زنان برای انجام امور خانه مستحق دریافت اجرت خواهند بود. با این وجود این مسئله به تشخیص دادگاه بستگی خواهد داشت؛ چرا که برخی از قضات اعتقاد دارند که فعالیت زنان در طول زندگی مشترک از باب لطف است در نتیجه به آن اجرتی تعلق نخواهد گرفت.

به طور کل دریافت نحله پس از درخواست طلاق از جانب مرد امکان پذیر است و پیش از آن امکان دریافت آن وجود نخواهد داشت. دلیل مرد برای درخواست طلاق در صورتی که موجه نباشد، با تشخیص دادگاه نحله بخشی از دستور کار قرار خواهد گرفت. زنان این حق را دارند که نسبت به سال های زندگی مشترک و فعالیت هایی که در طول این سال ها انجام داده اند، درخواست اجرت کنند.

مطلب مرتبط:  هزینه وکیل طلاق در سال ۱۴۰۱ به طور کامل و بدون هزینه اضافی در تهران مدافع

روش های دریافت نحله چیست؟

نتیجه گیری و جمع بندی

درخواست نحله یک مسئله قانونی و اسلامی است. همان طور که در اسلام اشاره شده زن وظیفه ای در قبال انجام امور خانه و حتی شیر دادن به فرزندان را ندارد. به همین سبب در صورتی که مرد درخواست طلاق داشته باشد، زن می تواند درخواست نحله کند. نحله چیست؟ به معنای لغوی آن پرداختیم و دانستیم به معنای بخشش است. اگر در دادگاه ثابت شود که زن امور خانه را انجام می داده است و مجانی بودن آن توسط مرد ثبات نگردد، نحله به زن تعلق خواهد گرفت.

نحله حمایت مالی است که دادگاه تعیین می کند که از جانب مرد به زن پرداخت گردد. تشخیص آن توسط کارشناس نخواهد بود و خود قاضی دادگاه با توجه به طول سال های زندگی مشترک و همچنین وسع مال آن ها میزان نحله را مشخص خواهد کرد. زنان همچنین می توانند برای اجرت المثل درخواست کنند.

به طور کل هیچ کاری نباید بدون اجرت باشد؛ در نتیجه زن می تواند برای انجام تمامی امور خانه درخواست اجرت المثل کند. تفاوت نحله و اجرت المثل آن است که نحله بخششی از جانب مرد است و تنها براساس انجام امور منزل نخواهد بود. دریافت همزمان اجرت المثل و نحله وجود ندارد و هر کدام که توسط دادگاه تصویب گردد، دیگری را لغو خواهد کرد. همچنین اجرت المثل توسط کارشناس تشخیص داده می شود و مسائل مختلفی را دربر می گیرد. بهتر است قبل از تصمیم گیری برای انجام چنین اموری، با مشاوران قانونی و وکلا مشورت کرده و بدانید کدام یک با شرایط شما هماهنگی دارد.

سوالات متداول

 1. آیا امکان دریافت نحله و اجرت المثل همزمان وجود دارد؟

خیر؛ نسبت به تشخیص دادگاه زنان امکان دریافت نحله یا اجرت المثل را خواهند داشت. با این حال می توانند برای هر دوی آن درخواست دهند. در صورت تایید یکی از آن ها، دیگر به طور خودکار لغو خواهد شد.

 1. نحله با توجه به چه مسائلی تعیین می گردد؟

نحله ببخشی از جانب مرد است که توسط دادگاه، نسبت به طول سال های زندگی مشترک و وسع مالی زوج تعیین می گردد.

 1. اثبات انجام امور منزل و دریافت اجرت بر عهده کیست؟

اثبات آنکه کارهای منزل به رایگان انجام داده شده یا خیر، بر عهده مرد است. با این حال زن می تواند شواهدی ارائه دهد و اثبات کند که تحت امر مرد، فعالیت های خانه را انجام داده است.

4.5/5 - (2 امتیاز)
سوالات شما
بدون دیدگاه

سوالات خود را می توانید مطرح کنید تا در اسرع وقت به پاسخ برسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

... ...
مشاوره تلفنی رایگان مشاوره تلفنی رایگان - 02191001312